Açık Lise Siyer 1 Test Çöz 2019 Yılı 1. Dönem

admin
27 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Hz. Muhammed’in (sav) son peygamber olması aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?
2.
Soru 2 )Başlangıçta siyer ile aynı anlamda kullanılan, daha sonraları Hz. Peygamber’in gazve ve seriyyelerini konu edinen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )I. Dünyaya ait isteklerinin gerçekleşmesi
II. Ahiret hayatındaki güzelliklere ulaşmak
III. Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak
IV. Putların şefaatine ulaşıp öfkelerinden korunmak
Yukarıdakilerden hangileri Cahiliye Dönemi Araplarının ibadet ve iyilik yapma sebeplerindendir?
4.
Soru 4 )İlk çağlarda yaşayan Araplardan Amâlika, Âd ve Semud gibi sonradan yok olan kavimlere ___________, İslam’ın ortaya çıkışına kadar varlıklarını koruyanlara da _________ adı verilmiştir.
Boşluklara sırasıyla hangi kavramlar getirilmelidir?
5.
Soru 5 )İslam öncesi Arap toplumunun sosyal ve kültürel hayatı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6.
Soru 6 )“Muallakat” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
7.
Soru 7 )“Ümmü’l- kurâ” ismiyle anılan şehir aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Yesrib şehri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi hadis kitabı yazmış olan âlimlerden biri değildir?
10.
Soru 10 )Hz. Peygamber’in atalarından hangisi dağınık halde yaşayan Kureyşlileri birleştirerek Mekke Şehir Devleti’ni kurmuştur?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in risalet dönemine yetişen amcalarından biri değildir?
12.
Soru 12 )Abdulmuttalib, torununa Muhammed adını verdi. Kendisine ataları tarafından daha önce kullanılmayan böyle bir ismi neden verdiği sorulunca o, “İstedim ki _________ ” cevabını verdi.
Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
13.
Soru 13 )Hz. İsa İsrailoğullarına kendisinden sonra gelecek peygamberin ismini müjdelemiştir.
Kur’an-ı Kerim’de anlatılan bu olayda Hz. Peygamber’in hangi ismi yer almaktadır?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in süt kardeşlerinden biri değildir?
15.
Soru 15 )Hz. Peygamber’in Ebva’da vefat etmiş olan yakını aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hılf’ül- fudûl’a ait değildir?
17.
Soru 17 )Hz. Peygamber’in ticari hayatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
18.
Soru 18 )Hz. Hatice’ye hangi yönünden dolayı “Tahire” denmiştir?
19.
Soru 19 )Hz. Peygamber’in çocukları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
20.
Soru 20 )Hz. Peygamber’in Kâbe Hakemliği, peygamberlerde bulunan sıfatlardan öncelikle hangisi için örnek oluşturur?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 8 – 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Siyer 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Siyer 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Siyer 1 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 8 – 9 Aralık 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Siyer 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Siyer 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Siyer 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Siyer 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Siyer 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Siyer 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Siyer 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Siyer 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Siyer 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Siyer 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Siyer 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Siyer 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Siyer 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020