Açık Lise Siyer 1 Test Çöz 2019 Yılı 2. Dönem

admin
31 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Sahih ve güvenilir hadislerin büyük bir kısmını ihtiva eden altı hadis kitabına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Akrabalık bağlarınızı sürdürmenizi temin edecek kadar neseplerinizi öğreniniz.
Bu hadis aşağıdakilerden hangisinin önemine işaret etmektedir?
3.
Soru 3 )• Müellifi Belâzürî’dir.
• Kabile esasına göre düzenlenmiştir.
• Hz. Nuh’tan itibaren Arapların soyunu, sırasıyla Hz. Muhammed’in (sav) dedelerini ve hayatını anlatır.
Hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )“Delâilü’n-Nübüvve” adlı eserlerin yazılma amacı aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Orta Arabistan şehirlerinden biri değildir?
6.
Soru 6 )• Kur’an-ı Kerim’de adı geçen inanışlardandır.
• Merkezi, Arapların Cezire adını verdikleri bölgede yer alan Harran şehridir.
• Eski Bâbil ve İran dinleri ile Yahudi ve Hıristiyanlığa ait inanışlardan müteşekkil bir karışımdır.
Hakkında bilgi verilen inanış aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in soyundan geldiği kabul edilen Arap kolu aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin Kur’an’da geçen isimlerinden biri değildir?
9.
Soru 9 )Kureyş kabilesinin önemli işlerinin görüşüldüğü “Dârünnedve” aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulmuştur?
10.
Soru 10 )Medine’de kuyumculuk ve silah imalatı işini elinde bulunduran kabile aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Hz. Peygamber’in dedelerinden Hâşim zamanında Mekke’de büyük bir kıtlık oldu. Tüm imkânlarıyla halka yardım eden Hâşim, şehrin ileri gelenlerini de ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çağırdı. Aynı zamanda komşu ülkelerin krallarıyla görüşüp ticaret kervanlarının yol emniyetinin sağlanması için çeşitli anlaşmalar yaptı. Hâşim’in girişimleri sonucunda Mekkeliler güven içinde ticaretlerini sürdürdüler. Kervan sahipleri, kazançlarının bir kısmını fakirlere vererek yaşanan kıtlık problemini de çözdüler.
Bu olaydaa aşağıdaki surelerin hangisinde işaret edilmiştir?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki isimlerden hangisi Hz. Peygamber’e dedesi tarafından verilmiştir?
13.
Soru 13 )Hz. Peygamber’in babası ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi Araplarda yeni doğan çocukların sütanneye verilme sebeplerinden biri değildir?
15.
Soru 15 )Hz. Muhammed’e (sav) on yedi sene annelik eden ve Hz. Peygamber’in “annemden sonraki annem” dediği kişi aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Hilfü’I-fudûl ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
17.
Soru 17 )Hz. Muhammed’in (sav) ilk çocuğu aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Hz. Peygamber’in Kâbe hakemliği aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
19.
Soru 19 )Hz. Peygamber’in “üstün zekâ ve kavrayış gücüne sahip olması” anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Hz. Hatice ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Siyer 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Siyer 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Siyer 1 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Siyer 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Siyer 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Siyer 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Siyer 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Siyer 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Siyer 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Siyer 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Siyer 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Siyer 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Siyer 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Siyer 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Siyer 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Siyer 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020