Açık Lise Siyer 1 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi tümevarım yöntemi için geçerlidir?
2.
Soru 2 )Araba üreten bir firmanın, başka bir firmanın ürettiği elektronik parçaları kullanması aşağıdakilerden hangisine örnektir?
3.
Soru 3 )Ekonomi hangi bilim dalının altında yer almaktadır?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün ekonomik alandaki çalışmalarına bir örnektir?
5.
Soru 5 )Aşar vergisinin kaldırılması hangi sektörde yaşanan bir gelişmedir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi ekonomik olmayan ihtiyaçlar arasında yer almaz?
7.
Soru 7 )Et fiyatlarının yükselmesi ile birlikte tavuğa olan talebin artması hangi yasanın bir sonucudur?
8.
Soru 8 )Mallar doğada bulunuş şekillerine göre _________ mallar ve _________ olarak ikiye ayrılabilir.
Verilen cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi kültürel bir mala örnektir?
10.
Soru 10 )Servet kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi üretimin kattığı faydalar arasında yer almaz?
12.
Soru 12 )I. Petrol
II. Kömür
III. Doğalgaz
IV. Elektrik
Yukarıdakilerden hangileri birincil enerji kaynakları arasında yer alır?
13.
Soru 13 )Aşağıdaki projelerinden hangisi GAP’ın alt projeleri arasında yer almaz?
14.
Soru 14 )Yer kabuğunun yüzeye yakın yerlerinde oluşan, çatlaklar yoluyla kendiliğinden veya sondajlarla yeryüzüne çıkarılan sıcak su ve buhar kaynaklarından elde edilen enerjiye ne denir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi emeğin çeşitlerinden değildir?
16.
Soru 16 )Bir işçinin bir saatte ürettiği ürün miktarı için hangi ekonomik terim kullanılır?
17.
Soru 17 )Verimlilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi vasıfsız emeğe örnek olarak gösterilebilir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi verimliliğe etki eden subjektif etkenlerden biridir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi 1965 yılından itibaren yürürlüğe konulan Nüfus Planlaması Kanunu’nun amaçlarından birisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Siyer 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Siyer 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Siyer 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Siyer 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Siyer 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Siyer 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Siyer 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Siyer 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Siyer 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Siyer 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Siyer 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Siyer 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Siyer 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Siyer 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Siyer 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020