Açık Lise Siyer 2 Test Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
16 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdaki kavramlardan hangisi diğerlerinden farklı bir anlamı içermektedir?
2.
Soru 2 )“Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resûlü ve nebîlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.”
(Ahzâb suresi, 40. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
3.
Soru 3 )Dar’ul-Erkam ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
4.
Soru 4 )Hz. Hatice ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin İslam davetine karşı çıkma sebepleri arasında yer almaz?
6.
Soru 6 )Hz. Peygamber’in Müslümanları hicret için Habeşistan’a yönlendirmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )“Kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’dan kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir…”
Bu ayette anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Aşağıdaki sahabelerden hangisi için “sıddık” unvanı kullanılmıştır?
9.
Soru 9 )Akabe Biatlarından sonra Hz. Peygamber Yesriblilere İslam’ı öğretmesi için aşağıdaki sahabelerden hangisini görevlendirmiştir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi Mekke döneminde gerçekleşmiştir?
11.
Soru 11 )Hz. Peygamber’in Ashab-ı Suffe’yi yabancı dil öğrenmeye teşvik etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )“Onlardan önce Medine’ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler...”
(Haşr suresi, 9. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi övülmektedir?
13.
Soru 13 )Hicret’ten sonra Medine’deki alışveriş yerleri genellikle müşriklerle Yahudilerin elindeydi ve buralar İslam’ın uygun görmediği şekilde işletilmekteydi.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in bu soruna yönelik çözümü olmuştur?
14.
Soru 14 )Savaş için yahut başka bir maksatla Hz. Peygamber’in bizzat katıldığı bütün askeri seferler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Bedir Savaşı’ndaki yenilgilerinin intikamını Müslümanlardan almak için Mekkeli müşrikler tarafından başlatılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Amir b. Sa’saa isimli Arap kabilesinin lideri, Hz. Peygamber’den kendilerine İslam’ı öğretmek için davetçiler istemişti. Hz. Peygamber, kabile reisinden bu kişilerin güvenlikleri için söz aldıktan sonra onlara Kur’an’ı iyi bilen davetçiler gönderdi. Fakat davetçiler verilen bu söze rağmen ihanete uğrayıp şehit edildiler.
Hakkında bilgi verilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Kur’an-ı Kerim’de kendilerinden “ikiyüzlüler, kalplerinde hastalık bulunanlar” şeklinde nitelenen grup aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Mûte Savaşı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
19.
Soru 19 )I. Hint İmparatorluğu
II. Mısır Mukavkıslığı
III. Sasani Hükümdarlığı
IV. Çin İmparatorluğu
Bunlardan hangileri Hz. Peygamber’in İslam’a davet mektubu gönderdiği devletlerdendir?
20.
Soru 20 )Mekke’nin fethinden sonra pek çok kabilenin elçileri Medine’ye gelerek Müslüman olduklarını belirtip İslam’ı anlatacak kişiler talep ediyorlardı. Bundan dolayı hicretin dokuzuncu yılı İslam tarihinde _________ olarak isimlendirilmiştir.
Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 3. dönemine ait Siyer 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Siyer 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 3. dönem Siyer 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Siyer 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Siyer 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Siyer 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Siyer 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Siyer 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Siyer 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Siyer 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Siyer 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Siyer 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Siyer 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Siyer 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Siyer 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Siyer 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020