Açık Lise Siyer 2 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
13 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in münafıklara yönelik tutumlarından biri değildir?
2.
Soru 2 )İlk ayetlerden sonra bir süre ayetlerin gönderilmesi kesintiye uğramıştır. Bu dönemde sıkıntı çeken Hz. Peygamber’i, Allah şu ayetlerle teselli etmiştir; “Rabb’in seni bırakmadı ve sana darılmadı. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Pek yakında Rabb’in sana verecek de hoşnut olacaksın. O, seni yetim bulup barındırmadı mı? Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? Seni fakir bulup da zengin etmedi mi?”
( Duhâ suresi, 3-8. ayetler)
Bu metinde bahsedilen dönem aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir?
3.
Soru 3 )“Ey örtünüp bürünen Peygamber, kalk ve uyar! Sadece Rabb’ini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et.”
(Müddessir suresi, 1-5. ayetler)
Bu ayetler ile risaletin aşağıdaki dönemlerinden hangisi başlamaktadır?
4.
Soru 4 )İslam’ın ilk davet merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Aşağıdaki ayetlerden hangisinde tebliğde uygulanacak metoda yer verilmemiştir?
6.
Soru 6 )Hz. Peygamber tarafından cennetle müjdelenen on sahabe için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmaktadır?
7.
Soru 7 )Zengin bir ailenin çocuğu olan Hz. Mus’ab, İslamiyet’in ilk yıllarında Müslüman oldu. Bu durumu öğrenen ailesinin onu günlerce hapsetmesine rağmen imanından vazgeçmedi. Daha sonraları Hz. Peygamber onu İslam’ı öğretmesi için Medine’ye muallim olarak gönderdi.
Buna göre Hz. Mus’ab ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
8.
Soru 8 )Hz. Peygamber ile mücadele eden Mekkeliler ona yönelik bir takım iddia ve iftiralarda bulundular. Mekke’de sözüne itibar edilen Velid b. Muğire’nin Dârü’n-Nedve’de kavmine hitaben, “Ey Kavmim! Hac sebebiyle gelen Araplar Muhammed’i soruyorlar. Kiminiz şair, kiminiz sihirbaz, kiminizse kâhin ve mecnun diyerek onun hakkında farklı cevaplar veriyorsunuz. Hâlbuki insanlar bu vasıfların bir arada olamayacağını biliyor. Bu sebeple onun hakkında görüş birliğine varmalı ve birbirinizi yalanlamamalısınız.” sözleri de yaptıklarının mesnetsizliğinin farkında olduklarını göstermektedir.
Bu metinde Mekkeli müşrikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
9.
Soru 9 )“Onlara, ‘Allah’ın indirdiğine ve Resûl’e gelin’ denildiği vakit, onlar ‘Babalarımızı üzerinde bulduğumuz din bize yeter’ derler. Peki ya babaları bir şey bilmiyor ve doğru yolu bulamamış olsalar da mı?”
(Maide suresi, 104. ayet)
Bu ayette müşriklerin İslam’a karşı çıkma sebeplerinden hangisine değinilmiştir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların hicret için Habeşistan’ı seçme sebeplerinden biri değildir?
11.
Soru 11 )İslam’a girişi Mekke’deki Müslümanlara cesaret vermiş ve Müslümanlar bu cesaretle ilk defa Kâbe’de toplu olarak namaz kılmaya başlamışlardır.
Bu cümlede hakkında bilgi verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )“Üç yıl boyunca mahallede kuşatıldık. Onlar erzak girişini engellediler. Öyle ki içimizden biri ailesinin nafakası için çarşıya çıktığı hâlde ona hiçbir şey satılmadı. Kavmimiz arasında ölenler oldu.”
Abdullah bin Abbas bu ifadesinde aşağıdakilerin hangisinden bahsetmektedir?
13.
Soru 13 )Hz. Peygamber’in hicretin yedinci yılından itibaren kabile ve devlet başkanlarına gönderdiği mektuplarda aşağıdaki konulardan hangisi yer almaz?
14.
Soru 14 )İslam tarihi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
15.
Soru 15 )I. Tesettürün farz kılınması
II. İçkinin haram kılınması
III. Zekâtın farz kılınması
IV. Haccın farz kılınması
Bu hükümlerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Seriyyeler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
17.
Soru 17 )Hz. Peygamber Bedir Savaşı öncesinde şöyle dua etmiştir: “Ey Allah’ım! İşte Kureyş kibir ve gururla geldi. Sana meydan okuyor, peygamberini yalanlıyor. Ey Allah’ım! Peygamberlere yardım sözünü, bana da özel olarak zafer vadini yerine getirmeni talep ediyorum. Eğer şu bir avuç Müslüman yok olursa, sana ibadet eden hiç kimse bulunmayacaktır.”
Bu duada Bedir Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
18.
Soru 18 )Hendek Gazvesi için Mekkeli müşrikler, Yahudiler ve Mekkeli olmayan diğer Arap müşrik kabileleri ile anlaşarak sayısı on iki bine ulaşan bir ordu kurdu. Bu gazveye müşrik ordusundaki kabilelere işaret etmek üzere gruplar anlamında “_________” denilmiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
19.
Soru 19 )“Andolsun ki o ağacın altında sana söz verirlerken Allah, o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir…”
(Fetih suresi, 18-19. ayetler)
Bu ayetlerde altı çizili bölümde aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Siyer 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Siyer 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Siyer 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Siyer 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Siyer 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Siyer 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Siyer 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Siyer 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Siyer 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Siyer 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Siyer 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Siyer 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Siyer 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Siyer 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Siyer 1 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Siyer 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020