Açık Lise Seçmeli Sosyoloji 1 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
11 Ekim 2019
1.
Soru 1 )İçinde yaşanılan toplumu, toplumsal grupları, kurumları ve ilişkileri bilimsel olarak anlayıp açıklamak için aşağıdaki bilimlerden hangisine ihtiyaç duyulur?
2.
Soru 2 )Yeri ve zamanı belli olan değişimler birer toplumsal olay örneğidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaydır?
3.
Soru 3 )Ölçülebilen olayların sayısal olarak gösterilmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminin amaçları arasında yer almaz?
5.
Soru 5 )Belli bir coğrafyaya yerleşen, ihtiyaç larını karşılamak için ilişkiler kuran, birbirlerini etkileyen, ortak bir kültürü paylaşan insan birlikteliğine toplum denir.
Verilen tanımda toplumla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
6.
Soru 6 ) ________ bilimi insanın kökenini, evrimini ve ilkel toplulukları konu edinir.
Verilen ifadede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
7.
Soru 7 )Araştırılacak bir konunun çeşitli yönleri vardır. Tek bir araştırmayla bir konuyu bütünüyle açıklığa kavuşturmak olanaksızdır. Bu nedenle araştırmacı, incelediği konunun sınırlarını çizmeli, neyi araştıracağını belirlemelidir.
Bu ifade bilimsel çalışmalarda uyulan aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?
8.
Soru 8 )Bilimsel bir araştırmada öne sürü len varsayımların sınanması aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Araştırmacının bir işçi gibi görü nüp uzun bir süre işçilerle çalışarak ve yaşayarak onlar hakkında bilgi edinmesi aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olabilir?
10.
Soru 10 )I. Öznellik
II. Evrensellik
III. Genelleyicilik
Yukarıdakilerden hangileri bilimin ilkelerindendir?
11.
Soru 11 )Araştırılan konuyla ilgili bireylerle yapılan karşılıklı konuşma şeklinde gerçekleşen sosyolojik araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Doğuştan gelen ve çoğunlukla değiş meyen statülere, verilmiş statü denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilmiş statüye örnek olabilir?
13.
Soru 13 )Toplumun belirli bir statüde bulunan bireyden beklediği davranışlar toplumsal rol olarak tanımlanmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal rol örneği değildir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarını ifade eden yazılı ya da resmi normlarla ilgili doğru bir bilgidir?
15.
Soru 15 )Kırsal alanın olumsuz koşulları ile kentsel alanın olumlu özellikleri bireylerin köyden kente akışına neden olmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kırsal alanın olumsuz koşullarından biridir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi küçük gruplar arasında yer almaz?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan bir toplumsal grup olan cemiyetin özelliğidir?
18.
Soru 18 )Kurtuluş Savaşı’nın halka dayanı larak kazanılmış olması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine örnek olabilir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi milleti oluşturan ortak unsurlar arasında yer almaz?
20.
Soru 20 )Bir tabakada yer alan bireyin yaşam koşulları değişmeksizin iş yerini ve çevresini değiştirmesine yatay hareketlilik denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yatay hareketlilik örneğidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Sosyoloji 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Sosyoloji 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Seçmeli Sosyoloji 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Sosyoloji 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Sosyoloji 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Sosyoloji 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Sosyoloji 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Sosyoloji 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Sosyoloji 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Sosyoloji 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Sosyoloji 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Sosyoloji 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Sosyoloji 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Sosyoloji 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Sosyoloji 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Sosyoloji 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020