Açık Lise Seçmeli Sosyoloji 1 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
13 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminin çalışma konuları arasında yer almaz?
2.
Soru 2 )Sosyoloji, toplumların tarihsel gelişim sürecinde geçirdikleri değişimin etkilerini ve yönünü açıklamak amacıyla yapılan çalışmalarda aşağıdaki bilimlerden hangisinden yararlanır?
3.
Soru 3 )Nesiller boyu devam eden, kalıcı nitelik kazanan, ortak kabul görmüş değerler, olaylar, kurallar, düşünceler ve uygulamalardan oluşan bütünlüğe toplumsal kurum denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir toplumsal kurum örneği değildir?
4.
Soru 4 )Hürriyet, mülkiyet, güvenlik ve zorbalığa karşı direnme gibi doğal haklar Fransız İhtilali’nden sonra dünyaya yayılmaya ve evrensel hâle gelmeye başladı.
Verilen bilgide Fransız Devrimi’nin yaydığı aşağıdaki fikirlerin hangisinden söz edilmektedir?
5.
Soru 5 )“Bir köye ilk defa araba yolu yapılmasından sonra köy yaşantısında meydana gelecek olan değişmelerin izlenmesi” sosyolojinin aşağıdaki veri toplama tekniklerinden hangisiyle gerçekleştirilir?
6.
Soru 6 )Televizyon reklamları tüketicilerin sosyalleşme sürecinde pozitif bir rol oynayabilir. Reklamlar, yeni nesnelerle yakınlaşmasını sağlamak bakımından çocuğun sosyal gelişimine katkıda bulunmaktadır. Çocuk bazı reklamlar sayesinde dişlerini fırçalaması gerektiğini, tuvaletten çıkarken ellerini yıkaması gerektiğini, sütün sağlıklı olduğunu ve içmesi gerektiğini hatırlamaktadır.
Verilen parçada sosyalleşmeyi etkileyen aşağıdaki unsurların hangisinden söz edilmektedir?
7.
Soru 7 )Bireylerin yetenek ve becerilerine bakmadan ve herhangi bir çaba sarf etmeden, doğuştan gelen ve kendileri dışındaki faktörler tarafından belirlenen statülere “verilmiş statü” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilmiş statüye örnek oluşturur?
8.
Soru 8 )Birey bir toplumda aynı anda birçok statüye sahiptir ve aynı anda bu statülerin gerektirdiği rolleri yerine getirmek zorundadır. Bireyin sahip olduğu toplumsal rollerinden hangisine uygun davranış yapacağına karar verememesi hâline “rol çatışması” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi rol çatışmasına örnek verilebilir?
9.
Soru 9 )Kişilerin gösterecekleri davranışların hangilerinin cezalandırılacağını, bu cezaların kimlerce verileceğini belirten toplumsal kontrol düzenlemelerine yazılı toplumsal kontrol denir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yazılı toplumsal kontrol aracıdır?
10.
Soru 10 )Toplumun yücelttiği ideal normlara, erdemli olarak nitelendirdiği davranış biçimlerine doğru yönelen sapma türüne olumlu sapma denir.
Tanıma göre aşağıdakilerden hangisi olumlu sapmaya örnek oluşturur?
11.
Soru 11 )Hak; adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç olarak tanımlanmaktadır.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin hakları arasında yer almaz?
12.
Soru 12 )“İnsanlar arasındaki ilişkiler sonucunda ortaya çıkan ilkeler, anlamlar, değerler, statüler ve rollerden oluşan yapı” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi “kent” toplumsal yapısının özelliklerinden biri değildir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun insanları arasındaki sosyal ilişkiler ağını anlatan manevi yapı ögelerinden biridir?
15.
Soru 15 )“Bir beklenti ya da hedef doğrultusunda yapılan yarış” aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
16.
Soru 16 )İnsanlar arasında doğal farklılıklar ve toplumun empoze ettiği yapay farklılıklar vardır. Bu farklılaşmaya dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucunda toplumsal tabakalaşma ortaya çıkar. Böylece tabakalaşma toplumda bir hiyerarşik(aşamalı) sistem meydana getirir ve toplumu oluşturan bireyler belli özelliklere göre aşamalı olarak sınıflar hâlinde sıralanırlar.
Verilen parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisinin toplumsal tabakalaşmaya neden olan yapay bir etmen olduğu söylenebilir?
17.
Soru 17 )“Bir lise öğretmeninin tayininin Ankara’dan İzmir’e çıkması” aşağıda verilen toplumsal hareketlilik türlerinden hangisine örnektir?
18.
Soru 18 )“Etkin köşe yazarlarının okuyucularını etkileyerek bazı konularda fikir değişikliğine neden olması” toplumsal değişmeyi etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisine örnek verilebilir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılaplarıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?
20.
Soru 20 )Toplum, sosyal sınıflardan, sosyal gruplardan, sosyal kurumlardan ve bunların kendi aralarındaki ilişki ağından oluşan bir yapıdır. İşte bu parçaların, maddi ve manevi kültür ögelerinin, işleyen bir bütünü oluşturacak biçimde birbirlerini tamamlamalarına toplumsal bütünleşme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal bütünleşmeyi sağlayan etmenlerdendir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Sosyoloji 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Sosyoloji 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Sosyoloji 1 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Sosyoloji 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Sosyoloji 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Sosyoloji 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Sosyoloji 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Sosyoloji 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Sosyoloji 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Sosyoloji 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Sosyoloji 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Sosyoloji 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Sosyoloji 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Sosyoloji 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Siyer 2 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Sosyoloji 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020