Açık Lise Seçmeli Sosyoloji 2 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
11 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Kişinin kendi kültürünü merkeze alarak diğer kültürleri kendi kültürü açısından değerlendirmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
2.
Soru 2 )Aşağıda verilen kültür özelliklerinden hangisi yanlıştır?
3.
Soru 3 )İspanyolların boğa güreşleri bir Hintliye yanlış gelebilir. Hindistan’da ineklere gösterilen inanç ise bir İspanyol için anlamsız olabilir.
Verilen örnekten hareketle kültürle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
4.
Soru 4 )Örf, adet, gelenek ve görenekle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
5.
Soru 5 )İnsan emeğinin toplumsal gelişmesüreci içinde yarattığı araç ve gereç ler maddi kültür olarak değerlendirilirler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi maddi kültür ögesidir?
6.
Soru 6 )Bir toplumsal kurum olarak siyaset aşağıdaki ilişkilerden hangisini konu edinir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumunun temel görevlerindendir?
8.
Soru 8 )Evlilik, kan bağı veya evlatlık yoluyla birbirine bağlı bireylerden oluşan ve aralarında karşılıklı hak ve ödevler bulunan küçük toplumsal birimdir.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
9.
Soru 9 )Duygusal bir ihtiyaç olan sevgi ihtiyacının karşılanması ailenin aşağıdaki temel işlevlerinden hangisiyle ilgilidir?
10.
Soru 10 )• Otorite annenin büyük erkek karde şindedir.
• Akrabalık kadın soyundan geçer.
Verilen özellikler aşağıdaki aile türlerinden hangisine aittir?
11.
Soru 11 )Doğa güçlerine tapma biçimindeki din anlayışına natürizm denir.
Buna göre natürizm inanışında aşağıdakilerden hangisine tapılmaz?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi dinin toplumsal işlevlerindendir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi dayanıksız tüketim malıdır?
14.
Soru 14 )Mal ve hizmetlerin fiyatlarının sürekli bir biçimde artması sonucu paranın alım gücünün düşmesi enflasyon olarak tanımlanmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi enflasyonun yarattığı sorunlar arasında yer almaz?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi kapitalist ekonomi sisteminin özelliklerinden değildir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi siyasetin temel kavramlarından değildir?
17.
Soru 17 )• Yöneticiler Tanrı’nın temsilcileri olarak görülür.
• Yönetim dinsel kurallara göre dü zenlenir.
Verilen özellikler aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisine aittir?
18.
Soru 18 )Bedensel ve psikolojik farklılıkları ne olursa olsun insanlar arasında toplumsal ve siyasal haklar yönünden ayrım bulunmaması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
19.
Soru 19 )Ormanların yok edilmesi toplumsal değişmeyi etkileyen aşağıdaki faktörlerden öncelikle hangisiyle ilgilidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi millî birlik bilincinin zayıflamasının nedenleri arasında yer alır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Sosyoloji 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Sosyoloji 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Seçmeli Sosyoloji 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Sosyoloji 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Sosyoloji 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Sosyoloji 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Sosyoloji 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Sosyoloji 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Sosyoloji 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Sosyoloji 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Sosyoloji 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Sosyoloji 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Sosyoloji 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Sosyoloji 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Sosyoloji 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Sosyoloji 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020