Açık Lise Seçmeli Sosyoloji 2 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
13 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Bireylerin toplumun bütünü için geçerli olan ögelere katılması “kültürün genel unsurlarına katılma” olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “kültürün genel unsurlarına katılma” şekline örnek verilebilir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür ögesidir?
3.
Soru 3 )“Kültürel özellikler bir araya gelmiş, örgütlenmiş birliklerde yaşayan insanlar tarafından oluşturulur ve ortaklaşa paylaşılır.” cümlesi kültürün aşağıdaki özelliklerinden hangisini ifade etmektedir?
4.
Soru 4 )Farklı kültürlerin karşılıklı etkileşime girmesiyle gerçekleşen kültür alışverişi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )“Kentten köye gelin giden bir kadının uyum sorunu yaşaması” aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?
6.
Soru 6 )• Çok küçük yaşta edebiyat, matematik, geometri, müzik, fizik, doğa bilimleri, felsefe ve mantık öğrenmiştir.
• En ünlü eseri olan “Kanun Fi’t Tıb” (Tıp Kanunu), 12. yüzyılda Latinceye çevrilerek Avrupa üniversitelerinde 19. yüzyıla kadar temel ders kitabı olarak okutulmuştur.
• Sadece doğudaki toplumlarda değil batıda da ünlenmiştir.
Verilen özellikler uygarlığa katkıda bulunan aşağıdaki Türk-İslam düşünürlerinden hangisine aittir?
7.
Soru 7 )Bilim, teknik, felsefe ve din gibi kültür ögelerini içeren ve bir topluma özgü olmayan, genel geçer kültüre _________ kültür denir.
Verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
8.
Soru 8 )Bir dilin sınırlarını, o toplumun kültürü belirler. İlgi alanı artan, dünyası ve çerçevesi genişleyen bir kültürün dili de o ölçüde zenginleşir. İlim, felsefe, sanat, teknik, fizik, metafizik gibi hayatın her alanındaki problem alanları genişledikçe, bu problemlere çözümler üretme çabası içerisinde dil de zenginleşir.
Bu parçada kültür ile aşağıdakilerden hangisinin ilişkisi üzerinde durulmuştur?
9.
Soru 9 )Mısır piramitlerinin, Osmanlı ve Bizans mimarisinin, Aspendos’un ve Efes’in, Eyfel Kulesi’nin, Taç Mahal’in olmadığı; Çin, Fransız ve Osmanlı mutfağının olmadığı ya da Çinlilerin ve İngilizlerin kendilerine özgü çay merasimlerinin yapılmadığını düşünün. Dünya, gerçekten ne kadar tatsız bir yer olurdu. Kimse bir başka ülkeyi, onların yaşam biçimini, kültürünü merak bile etmez, bu kadar zevk ve heyecanla seyahat etmek istemezdi.
Verilen metinden hareketle kültürle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
10.
Soru 10 )Toplumun yönetimi ve kamu düzeni ile ilgilenen temel toplumsal kurum aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların işlevleri arasında yer almaz?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi aile kurumunun işlevlerinden biri değildir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi “çiftlerin oturdukları yere göre” sınıflandırılan evlilik türlerinden biridir?
14.
Soru 14 )Eşlerden birinin ya da her ikisinin bulunmadığı aile tipi parçalanmış aile olarak tanımlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi parçalanmış aileyi ortaya çıkaran durumlardan değildir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün eğitim anlayışıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?
16.
Soru 16 )Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek. Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın. Ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini, halkı eğit o zaman... Bir kez tohum ekersen bir kez ürün alırsın. Bir kez ağaç dikersen, on kez ürün alırsın. Yüz kez olur bu ürün, eğitirsen toplumu. Birisine bir balık verirsen, doyar bir defa. Balık tutmayı öğret, doysun ömür boyunca.
Kuan Tzu’nun verilen düşüncesinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
17.
Soru 17 )Eğitimin fonksiyonlarından biri de ortak bir “kimlik duygusu” yaratarak siyasal ve toplumsal birliği sağlamaktır.
Verilen ifadede aşağıdaki eğitim işlevlerinin hangisinden söz edilmektedir?
18.
Soru 18 )Elde edilmesi için herhangi bir emek harcamaya gerek olmayan, gereksinimlerimize yetecek kadar bol olan mallara serbest mallar denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi serbest mal örneğidir?
19.
Soru 19 )Din kurumunun aşağıdaki işlevlerinden hangisi doğrudan bireye yöneliktir?
20.
Soru 20 )Ülke adı verilen belirli bir toprak üzerinde yaşayan insan topluluklarının bir egemenlik anlayışı ve hukuku içinde siyasi iktidar altında örgütlenmesine devlet denir.
Aşağıdakilerden hangisi verilen devlet tanımında yer alan unsurlardan biri değildir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Sosyoloji 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Sosyoloji 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Sosyoloji 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Sosyoloji 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Sosyoloji 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Sosyoloji 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Sosyoloji 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Sosyoloji 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Sosyoloji 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Sosyoloji 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Sosyoloji 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Sosyoloji 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Sosyoloji 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Sosyoloji 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Sosyoloji 1 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Sosyoloji 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020