Açık Lise Seçmeli Sosyoloji 2 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür öğesidir?
2.
Soru 2 )Kültürle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
3.
Soru 3 )Bir kültüre diğer kültürlerden giren bazı ögelerin, toplumdaki bazı gruplar ve bireyler tarafından benimsenmemesi sonucu ortaya çıkan durumdur.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
4.
Soru 4 )Toplumsal kurumlarla ilgili aşağı daki bilgilerden hangisi yanlıştır?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi temel toplumsal kurumlar arasında yer almaz?
6.
Soru 6 )I. Neslin devamını sağlama
II. Çocuğa içinde bulunduğu kültürü öğretme
III. Aile üyelerinin duygusal ihtiyacını karşılama
Yukarıdakilerden hangileri aile kurumunun temel işlevleri arasındadır?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi ailenin özelliklerinden değildir?
8.
Soru 8 )Bireyin üyesi olduğu grubun dışından biriyle gerçekleştirdiği evlilik türü aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )I. Zina
II. Geçimsizlik
III. Akıl hastalığı
Yukarıdakilerden hangileri Medeni Kanun’da yer alan boşanma sebeplerindendir?
10.
Soru 10 )Doğa güçlerine (güneş, ay, yıldızlargibi) tapma biçimindeki din anlayı şıdır.
Tanımı verilen inanış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )İnsanda yokluk duygusuyla birlikte sıkıntı doğuran ve karşılanması gereken biyolojik ve toplumsal olgu olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi dayanıksız üretim malı niteliğindedir?
13.
Soru 13 )• Sermaye
• Bölüşüm
• Emek
Verilen kavramlar aşağıdaki toplumsal kurumlardan hangisine aittir?
14.
Soru 14 )Sürekli artan enflasyon, hem ekonomik etkinliklerde hem de toplumsal yaşamda birtakım olumsuz sonuçlara neden olur.
Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen olumsuz sonuçlardan değildir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan unsurlardan değildir?
16.
Soru 16 )Aristokrasi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
17.
Soru 17 )Bir toplumda belli bir dönemde iletişim teknolojisi alanında yaşanan gelişmeler aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olabilir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi açıklayan “büyük boy kuramına” uygun bir örnektir?
19.
Soru 19 )Beğenilerin, ilgilerin oluşturulması, tüketim alışkanlıklarının moda ve reklamlarla yönlendirilmesiyle gerçekleşen değişimlerdir.
Verilen tanım toplumsal değişmeyi etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisine aittir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminde gerçekleşen toplumsal değişme örneğidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Sosyoloji 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Sosyoloji 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Sosyoloji 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Sosyoloji 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Sosyoloji 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Sosyoloji 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Sosyoloji 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Sosyoloji 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Sosyoloji 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Sosyoloji 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Sosyoloji 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Sosyoloji 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Sosyoloji 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Sosyoloji 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Sosyoloji 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Sosyoloji 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020