Açık Lise T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
13 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Mustafa Kemal Atatürk harp okulu eğitimini aşağıdaki şehirlerden hangisinde tamamlamıştır?
2.
Soru 2 )Mustafa Kemal’in askerlik görevi sırasında Şam’da kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne karşı savaşan devletlerden biri değildir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinin sebeplerinden biri değildir?
5.
Soru 5 )Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra İngiltere’nin işgal ettiği İlk Osmanlı toprağı aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )I. Dünya Savaşı sonrasında Milletler Cemiyeti Teşkilatı’nın kurulması kararı aşağıdaki konferanslardan hangisinde alınmıştır?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı bitiren barış antlaşmaları ile ilgili yanlış bir eşleştirmedir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi Kuvay-ı Milliye birliklerinin özelliklerinden biridir?
9.
Soru 9 )Milli Mücadele döneminde Türkler aleyhine basın ve yayın yoluyla yapılan olumsuz propagandaları engellemek amacıyla faaliyet gösteren milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’ya 9. Ordu müfettişi olarak Samsun’a gönderilirken verilen görevlerden biri değildir?
11.
Soru 11 )• Yeni Türk devletinin kurulması yolunda atılan ilk adımdır.
• Millî Mücadele’nin amacı, gerekçesi ve yöntemi açıklanmıştır.
• Bir ihtilal beyannamesi özelliği gösterir.
Verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?
12.
Soru 12 )Mustafa Kemal, Osmanlı Mebusan Meclisine Erzurum milletvekili olarak seçilmiş olmasına rağmen İstanbul’a gitmedi. Ankara’da görüştüğü milletvekillerinden bazı isteklerde bulundu.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in bu isteklerinden biri değildir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi Büyük Millet Meclisi’ne karşı çıkan ayaklanmalara yönelik alınan önlemlerden biri değildir?
14.
Soru 14 )Tekâlif-i Millîye Emirleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yayınlanmıştır?
15.
Soru 15 )Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile yeni Türk Devleti’nin varlığı ve bağımsızlığı tüm dünya tarafından kabul edilmiştir?
16.
Soru 16 )_________ ilkesi, toplumdaki sınıf ve gruplara ayrıcalık tanımadığından sınıf mücadelesini reddeder. Böylelikle toplumun hiçbir ayrım gözetmeden karşılıklı dayanışma bilincinin gelişmesine ve ülke bütünlüğünün sağlanmasına en büyük katkıyı sağlar.
Bu bilgide boş bırakılan yere aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi gelmelidir?
17.
Soru 17 )
Yukarıdaki tabloda numaralandırılmış inkılapların Atatürk ilkeleriyle eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak yapılmıştır?
1 <----> 2 <-----> 3
18.
Soru 18 )Cumhuriyet Dönemi’nde üniversite reformu ile kapatılan Darülfünun’un yerine aşağıdaki okullardan hangisi kurulmuştur?
19.
Soru 19 )Aşağıdaki gelişmelerden hangisi yeni Türk Devleti’nin ekonomi politikasını belirleme ve ülkeyi kalkındırma amacına yöneliktir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde sağlık alanında çıkarılan kanunlardan biridir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Sosyoloji 2 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020