Açık Lise T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Yeni Türk Devleti’nde meclis baş kanlığı ile hükûmet başkanlığının birbirinden ayrılması aşağıdakilerin hangisiyle gerçekleşmiştir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanda yapılan inkılaplardan biridir?
3.
Soru 3 )Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkının sadece Türk gemilerine verilmesini sağlayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tarımın gelişmesi için yapılanlardan biri değildir?
5.
Soru 5 )Özel teşebbüsün gerçekleştiremediği yatırımların devlet eliyle yapılması Atatürk’ün hangi ilkesinin uygulamasıdır?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi ülkemiz yeraltı kaynaklarının araştırılması amacıyla kurulmuştur?
7.
Soru 7 )I. Beş Yıllık Kalkınma Planının ba şarılı bir şekilde uygulanmasının ardından II. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlandığı halde uygulanmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi TürkOrdusunun görevlerinden biri değildir?
9.
Soru 9 )“Ülkesini,yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.’’ diyen Atatürk bu düşünceyle aşağıdakilerden hangisini kurmuştur?
10.
Soru 10 )“İstikbal göklerdedir’’ diyen Atatürk’ün aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini söyleyebiliriz?
11.
Soru 11 )1933’te iktidarı ele geçirerek II. Dünya Savaşı’nın başlamasında önemli rolü olan Alman Nazi Partisi Lideri aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Misakımilli sınırları içerisinde yer almasına karşın Musul’un Irak’a bırakılmasına neden olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Lozan Barış Antlaşması ile kurulan Boğazlar Komisyonu’nun Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile kaldırılmasından sonra bu komisyonun görev ve yetkileri aşağıdakilerden hangisine devredilmiştir?
14.
Soru 14 )I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını sağlamak ve korumak amacıyla kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi Türk Devleti’nin üç temel organından biri değildir?
16.
Soru 16 )Yasama gücü millet adına aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmaktadır?
17.
Soru 17 )Her Türk vatandaşının yasalar karşısında eşit olması ve devletin imkânlarından eşit olarak yararlanması Atatürk’ün hangi ilkesinin bir gereğidir?
18.
Soru 18 )Türk Tarih Kurumu ve Türk DilKurumu’nun kurularak milli kültü rümüzün gelişmesinin sağlanması Atatürk’ün hangi ilkesinin bir sonucudur?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi CumhuriyetDönemi’nde sağlık alanında yapı lan çalışmalardan biri değildir?
20.
Soru 20 )Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinden birisinin olumsuz oy kullanarak bir kararın alınmasına engel olma hakkı, aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020