Açık Lise T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 Test Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
16 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Yeni Türk Devleti’nde meclis başkanlığı ile hükümet başkanlığının birbirinden ayrılması aşağıdakilerin hangisiyle gerçekleşmiştir?
2.
Soru 2 )Saltanatın kaldırılmasından sonra TBMM tarafından seçilmiş olan son halife aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası’nın kapatılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
4.
Soru 4 )Türkiye’nin üçüncü siyasi partisi olan Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Kadınların gerek aile içinde gerekse toplumsal ve ekonomik hayatta erkeklerle eşit haklara sahip olmasını sağlayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Türkiye’de her çeşit eğitim kurumunun devlet denetimine alınarak Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması aşağıdaki hangi kanunla gerçekleşmiştir?
7.
Soru 7 )Bütün vatandaşların kanun karşısında eşit olması ve eğitim, sağlık, güvenlik gibi hizmetlerinden yaralanmasının sağlanması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulamasıdır?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesinin özelliklerinden biri değildir?
9.
Soru 9 )Çağa göre geri kalmış kurumların ortadan kaldırılması ve bunların yerine ilerlemeyi, gelişmeyi kolaylaştıracak kurumların getirilmesi esasına dayanan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alandaki gelişmelerden biri değildir?
11.
Soru 11 )Hâkimiyetin kaynağına göre Türkiye’nin devlet şekli aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Türk Tarih Kurumu ve Türk DilKurumu’nun kurularak milli kültü rümüzün gelişmesinin sağlanması Atatürk’ün hangi ilkesinin bir sonucudur?
13.
Soru 13 )Türk-Yunan ilişkilerinin tehlikeli bir duruma gelmesine neden olan ancak 10 Haziran 1930’da imzalanan antlaşmayla çözüme kavuşan sorun aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )“Siyasi ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar ekonomik zaferler ile taçlandırılmazlarsa elde edilen zaferler kalıcı olmaz kısa zamanda söner.’’ diyen Atatürk aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapmıştır?
15.
Soru 15 )I. Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur.
II. Bu ilkelerin kabulünde dış baskı, zorlama ve taklitçilik yoktur.
III. Akla ve bilime dayanırlar.
Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri arasında yer alır?
16.
Soru 16 )II. Dünya Savaşı’nda Japonya’ya karşı atom bombası kullanan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Misakımilliye aykırı olarak ülkemiz sınırları dışında kaldığı halde Atatürk’ün izlediği başarılı dış politika sayesinde 30 Haziran 1939’da Türkiye’ye katılan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )İtalya’nın Habeşistan’ı işgali ile Doğu Akdeniz’de ortaya çıkarmış olduğu tehdit sonucunda Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında 8 Temmuz 1937’de kurulan pakt aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )“1939’da başlayıp 1945 yılında sona ermiş olan savaşa Türkiye doğrudan katılmamakla birlikte savaşın bütün sıkıntılarını ve yükünü çekmiştir. Ekonomik gücününün büyük bölümünü askerî yatırımlara ayırdığından kalkınma ve sanayileşme çabaları yavaşlamıştır.’’
Yukarıdaki sözü edilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 3. dönemine ait T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 3. dönem T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020