Açık Lise Seçmeli Tarih 1 Test Çöz 2019 Yılı 2. Dönem

admin
31 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Osmanlı Beyliği aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde devlet özelliğine kavuşmuştur?
2.
Soru 2 )Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisini Safeviler ile imzalamıştır?
3.
Soru 3 )Lehistan ile Osmanlı Devleti’nin ilişkileri hangi Osmanlı padişahı döneminde başlamıştır?
4.
Soru 4 )Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangisiyle Akdeniz’de üstünlük kurma mücadelesi vermiştir?
5.
Soru 5 )Rodos Adası’nı Osmanlı topraklarına katan padişah aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Osmanlı Devleti Vasvar Antlaşması’nı aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamıştır?
7.
Soru 7 )Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle batıda ilk kez toprak kaybetmiştir?
8.
Soru 8 )Tarihte Mezhep Savaşları olarak da anılan savaşlar aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisiyle Avrupa’da halka mezhep seçme özgürlüğü tanınmıştır?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi Portekiz ve İspanyolların öncülüğünde başlamıştır?
11.
Soru 11 )Balkanlardaki Slavları kendine bağlamak için Panslavizm politikası izleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Edirne Olayı sonucunda tahttan indirilen padişah aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin dahil olduğu bir savaş değildir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi reform hareketinin başlamasında etkili olmamıştır?
15.
Soru 15 )İnsanı değer kabul eden, onu her şeyin ölçütü olarak tanımlayan, insanın doğasını, yeteneklerini, sınırlarını veya ilgilerini konu edinen bir felsefi akımdır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Osmanlı Devleti’nde hanedanın en büyük ve en olgun üyesinin padişah olması sistemine hangi padişah döneminde geçilmiştir?
17.
Soru 17 )Cihannüma adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
18.
Soru 18 )Kırım Savaşı sonucunda aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalanmıştır?
19.
Soru 19 )1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı tarihte ________ adıyla da anılmaktadır.
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
20.
Soru 20 )I. Balkan Savaşı sonucunda en fazla toprak kazanan ülke aşağıdakilerden hangisi olmuştur?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Tarih 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Tarih 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Tarih 1 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Tarih 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Tarih 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Tarih 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Tarih 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Tarih 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Tarih 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Tarih 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Tarih 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Tarih 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Tarih 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Tarih 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Tarih 6 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Tarih 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020