Açık Lise Seçmeli Tarih 1 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
13 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Akkoyunlu Devleti’nin yıkılmasından sonra İran coğrafyasında XVI. yüzyılın başlarında aşağıdaki devletlerden hangisi etkili olmaya başlamıştır?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi Bucaş Antlaşması’nın sonuçlarından biridir?
3.
Soru 3 )Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Akdeniz’de üstünlüğün Osmanlı Devleti’ne geçmesi nedeniyle ilişkilerin bozulduğu devlet aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )İsviçre’nin bağımsızlığa kavuşmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Rusların Osmanlı ülkesinde kapitülasyonlardan yararlanma hakkı elde ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile Osmanlı Devleti’nin uluslararası ortamda itibarı güçlenmiştir?
7.
Soru 7 )Akdeniz’de daha çok kürek gücüyle hareket edebilen, her koya rahatça girip çıkabilen, küçük limanlara rahatça yanaşabilen gemilerin adı aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da Orta Çağ’daki Feodal düzenin özelliklerinden biri değildir?
9.
Soru 9 )İnsanı değer kabul eden, onu her şeyin ölçütü olarak tanımlayan, insanın doğasını, yeteneklerini, sınırlarını veya ilgilerini konu edinen felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Dünya’nın Güneş’in etrafında döndüğü tezinin öncülüğünü yapan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde Fransızlara verilen kapitülasyonlar sürekli hâle getirilmiştir?
12.
Soru 12 )Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin sancağa çıkma usulü aşağıdakilerin hangisi ile sona ermiştir?
13.
Soru 13 )Lale Devri’nin en önemli ilim ve fikir adamlarından biridir. Sadrazam Damat İbrahim Paşa’nın isteğiyle Aristo’nun “Fizika’’ eserini İoannis Kottinius’un (Ayenis Kottinus) yorumunu esas alarak Arapçaya çevirmiştir.
Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Osmanlı Devleti’nde,1718’de imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayan ve 1730’da Patrona Halil İsyanı ile sona eren dönem aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )İngiltere ve Fransa’nın 1854’te, Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin yanında yer aldıkları savaş aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisine Ermeni komitacılarınca 21 Temmuz 1905 Cuma günü bombalı suikast düzenlenmiştir?
17.
Soru 17 )1833’te Mısır İsyanı’nda Rusya’dan alınan yardım çerçevesinde Osmanlı Devleti ve Rusya arasında imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda Geçici Sevk ve İskân Kanunu (Tehcir Kanunu) çıkartmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi Birinci Balkan Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
20.
Soru 20 )Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Bulgaristan-Osmanlı sınırı yeniden çizilerek Edirne ve Kırklareli Osmanlı Devleti’ne bırakılmıştır?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Tarih 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Tarih 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Tarih 1 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Tarih 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Tarih 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Tarih 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Tarih 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Tarih 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Tarih 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Tarih 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Tarih 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Tarih 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Tarih 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Tarih 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Tarih 6 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Tarih 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020