Açık Lise Seçmeli Tarih 2 Test Çöz 2019 Yılı 2. Dönem

admin
31 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali ile ortaya çıkan kavramlardan birisi değildir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik kavramının Osmanlı Devleti’ndeki gayrimüslim halk üzerindeki etkisine örnektir?
3.
Soru 3 )1830 İhtilalleri ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?
4.
Soru 4 )1815 Viyana Kongresi’nin getirdiği yeni düzen, birtakım modern fikir akımlarının da ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu fikir akımlarından birisi değildir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunda III. Selim Dönemi’nde yapılan yeniliklerden birisi değildir?
6.
Soru 6 )II. Mahmut Dönemi’nde modern tıp eğitimi verilmesi amacıyla açılan askeri okul aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Dönemi’nde hazırlanan medeni kanun aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Osmanlı Devleti’nin kurtuluşu için gerekli olan güçlenme ve ilerlemeyi gerçekleştirmek düşüncesiyle üç siyasi düşünce ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisi Osmanlı Devleti’ne bağlı bütün milletleri birleştirerek bir Osmanlı milleti oluşturmak, ikincisi halifelik makamından faydalanarak bütün Müslümanları siyasi olarak birleştirmek, üçüncüsü ise Türk siyasi birliğini oluşturmaktı.
Yukarıda tanımlanan üç siyasi düşünce aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
9.
Soru 9 )II. Meşrutiyet’in ilanı ile Osmanlı Devleti’nin yönetiminde hâkim olmaya başlayan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı öncesindeki üretim organizasyonlarından birisi değildir?
11.
Soru 11 )Endüstriyel üretim ilk olarak aşağıdaki ülkelerin hangisinde ortaya çıkmıştır?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin endüstriyel üretime geçişte karşılaştığı zorluklardan birisi değildir?
13.
Soru 13 )Sanayide insan gücü yerine makine kullanımının yaygınlaşmasını sağlayan icat aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Osmanlı Devleti’nde Hicaz Demir Yolu hangi şehirler arasında inşa edilmiştir?
15.
Soru 15 )Osmanlı Devleti ilk kez dış borcu aşağıdaki savaşlardan hangisi sırasında almıştır?
16.
Soru 16 )Fransız İhtilali ile ortaya çıkan ve çok uluslu imparatorlukların parçalanmasına neden olan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan ilk Balkan milleti aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Osmanlı Devleti’nde II. Mahmut Dönemi’nde çıkarılan ilk resmî Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Aşağıdaki devletlerden hangisi Panslavist hareketlerle Balkan milletlerini kendi amaçları doğrultusunda kullanmıştır?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti içinde İstanbul’a gitmek ve yerleşmek için alınan izin ve geçiş belgesidir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Tarih 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Tarih 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Tarih 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Tarih 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Tarih 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Tarih 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Tarih 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Tarih 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Tarih 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Tarih 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Tarih 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Tarih 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Tarih 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Tarih 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Tarih 1 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Tarih 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020