Açık Lise Seçmeli Tarih 2 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
13 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda Avrupa’da ulus devletler kurulmaya başlanmıştır?
2.
Soru 2 )1830 İhtilalleri, Avrupa’da ilk olarak aşağıdaki ülkelerin hangisinde başlamıştır?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi Kapitalizmin amaçlarından biri değildir?
4.
Soru 4 )Osmanlı Devleti’nde bağımsızlıklarını elde etmek amacıyla Kara Yorgi liderliğinde ayaklanan azınlık aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )II. Mahmut’un Yeniçeri Ocağını kaldırıp yerine kurdurduğu ordunun ismi aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Avrupalı devletler aşağıdakilerden hangisi ile Osmanlı Devleti’nde okul açma hakkını elde etmişlerdir?
7.
Soru 7 )II. Mahmut Dönemi’nde Mehterhâne kaldırılarak yerine aşağıdaki hangi okul açılmıştır?
8.
Soru 8 )Tanzimat Fermanı’nın hazırlanmasında rol oynayan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Osmanlı Devleti ilk dış borcunu aşağıdaki devletlerden hangisinden almıştır?
10.
Soru 10 )Düyûn-ı Umûmiye İdaresi aşağıdakilerden hangisinin doğrultusunda kurulmuştur?
11.
Soru 11 )Osmanlı Devleti’nde yeraltı treni(metro) ve tramvay ilk defa hangi padişah zamanında yapılmıştır?
12.
Soru 12 )II. Abdülhamit Dönemi’nde rüştiye ve idadilerin yaygınlaştırılması aşağıdaki alanların hangisi ile ilgilidir?
13.
Soru 13 )İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Meşrutiyet’e karşı yapılan 31 Mart Ayaklanması sonucu tahttan indirilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde sanayiyi güçlendirmeye yönelik tedbirlerden biridir?
15.
Soru 15 )“Milletlerin Zenginliği” adlı kitabıyla loncaların kapatılmasını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Osmanlı Devleti’nde mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçiş aşağıdakilerin hangisi ile sağlanmıştır?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyetle birlikte Osmanlı Devleti’nde kurulan siyasi partilerden biridir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi klasik üretimi (zirai üretim ve zanaat üretimi) özelliklerinden biridir?
19.
Soru 19 )Makineleşme ilk olarak endüstrinin hangi alanında başlamıştır?
20.
Soru 20 )1831-1882 yılları arasında Osmanlı Devleti’nde Anadolu’daki Müslüman nüfusu ikiye katlanmıştır.
Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Tarih 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Tarih 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Tarih 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Tarih 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Tarih 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Tarih 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Tarih 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Tarih 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Tarih 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Tarih 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Tarih 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Tarih 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Tarih 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Tarih 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Tarih 1 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Tarih 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020