Açık Lise Tarih 1 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
13 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi Tarih biliminin konusu değildir?
2.
Soru 2 )Dillerin tarihini, gelişimini, değişimini ve diller arası ilişkileri aşağıdaki bilim dallarından hangisi inceler?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi 12 Hayvanlı Türk Takvimiyle ilgili yanlış bir bilgidir?
4.
Soru 4 )Aşağıdaki takvimlerden hangisine “Gregoryen Takvimi” de denilmektedir?
5.
Soru 5 )Paleolitik Çağ’da Anadolu’da yaşayan insanlar, mağaralarda ve kaya sığınaklarında barınıyor, yabani bitki, meyve ve yabani hayvanlarla besleniyorlardı.
Bu bilgiye göre Paleolitik Çağ’da Anadolu’da yaşayan insanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
6.
Soru 6 )Dünyada ilk kez bakır madeni aşağıdaki bölgelerden hangisinde bulunmuş ve kullanılmaya başlanmıştır?
7.
Soru 7 )MÖ 3000 yıllarından itibaren insanlar bakır ile kalayı karıştırarak _________ adı verilen yeni bir maden türü elde ettiler.
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
8.
Soru 8 )Sümerlerde saray kâtibi, rahip, arşiv memuru, vali veya elçi yetiştiren okullara ne ad verilmiştir?
9.
Soru 9 )• Kolonileri aracılığıyla Anadolu’ya yazıyı getirdiler
• Başkent Ninova’da ilk kütüphaneyi kurdular
• Arşivcilik alanında geliştiler
Özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Yunan şehir devletlerinde, şehrin en merkezi yerine kurulan, içerisinde konsey, hükümet ve kamu binaları ile tapınağın bulunduğu yapılara ne ad verilirdi?
11.
Soru 11 )Tabletlere yazdıkları kayıtlarla ilk defa yazılı hukuka geçen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi Sümerlerde kralın sahip olduğu unvanlardan biri değildir?
13.
Soru 13 )Feodal sistem içerisinde, seçkin ve profesyonel atlı askerlerden oluşan sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Hz. Muhammed’in ölümünden sonra İslam Devleti’nin başına geçenlere hangi unvan verilmiştir?
15.
Soru 15 )Magna Carta Libertatum (Büyük Sözleşme) isimli tarihin ilk anayasası hangi ülkede hazırlanmıştır?
16.
Soru 16 )Orta Çağ’ın sonlarına kadar kullanılan, adını üzerinde tüyleri güzel ve yumuşak olan hayvanların deri ve postlarının taşınmasından alan kara ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Altınordu Devleti’nin merkezinden başlayarak 1346-1353 yıllarında ticaret yolları aracılığıyla Avrupa’ya yayılan ve tahminen 20 milyon kişinin ölümüne neden olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Bozkır kültürü ve konargöçer yaşam tarzında aşağıdakilerden hangisi gelişmemiştir?
19.
Soru 19 )Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, yeri geldiğinde herkesin asker olarak mücadele etmesi özelliğinden dolayı Türkler için aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yapılmıştır?
20.
Soru 20 )Moğol İmparatorluğu’nun hukuk ve askerlik işlerini düzenleyen kanunlar hangi adla bilinir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Tarih 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Tarih 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Tarih 1 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Tarih 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Tarih 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Tarih 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Tarih 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Tarih 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Tarih 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan T.C Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi 2 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Tarih 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020