Açık Lise Tarih 2 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
11 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Türklerin bilinen ilk anayurdu Orta Asya’dır. Orta Asya, batıda Hazar Denizi, kuzeyde Kırgız Bozkırları ve Altay Dağları, doğuda Moğolistan ve Çin’in batısı, güneyde ise Tibet Platosu ile Hindikuş Dağları arasında yer alır.
Buna göre Türkler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
2.
Soru 2 )Eski Türklerde kağana devlet yönetme yetkisinin Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır.
Buna göre Eski Türklerin devlet yönetimiyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
3.
Soru 3 )“Türk devlet teşkilatında yılda üç kez toplanılarak devlet işlerinin görüşüldüğü yerdir.”
Yukarıda açıklaması yapılan tanım aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin ekonomik sebeplerinden biridir?
5.
Soru 5 )Eski Türk toplumunda sözlü hukuk kuralları olan töreye kağanlar da dâhil herkesin uyması zorunludur. Töre, kağanın keyfi hareket etmesini engellemiş ve halkına adil davranması için bir kontrol mekanizması olmuştur.
Buna göre töre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
6.
Soru 6 )Sahte ricat ve pusudan oluşanTürklere özgü savaş taktiği aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Dönemi Arap toplumunun özelliklerinden biri değildir?
8.
Soru 8 )Hz. Muhammed Mekke’den Medine’ye hicreti sonrasında burada bulunan gayrimüslim topluluklarla Medine Sözleşmesi’ni imzalamıştır. Bu sözleşmeye göre Medine’ye bir saldırı olduğunda Müslüman ve gayrimüslimlerin birlikte hareket etmeleri karara bağlanmıştır.
Buna göre Hz. Muhammed Medine Sözleşmesiyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi’nde gerçekleştirilen askerî bir gelişmedir?
10.
Soru 10 )Emeviler Dönemi’nde Ömer bin Abdülaziz’in Arap olmayan Müslümanlardan alınan cizye vergisini kaldırması aşağıdakilerden hangisini ortadan kaldırmıştır?
11.
Soru 11 )İspanya’da kurularak bu bölgede İslamiyet’in yayılmasını sağlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde dini ilimlerden biri değildir?
13.
Soru 13 )Tıp alanındaki “El-kanun fı’t-tıb” adlı eseriyle ünlü, İslam aleminde “Şeyh el-Reis” adıyla anılan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Türkler Müslüman Araplarla ilk kezhangi savaştan sonra karşı karşı ya gelmiştir?
15.
Soru 15 )Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyledevlet yapısında birçok deği şiklik yaşanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu değişimlerden biri değildir?
16.
Soru 16 )Türk tarihinin ilk sözlüğü kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Malazgirt Zaferi’nden sonra Abbasi halifesinin “İslam Ülkelerinin Sultanı’’ unvanı verdiği hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Büyük Selçuklu Devleti’nde devletin iç ve dış yazışmalarına bakan divan aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Selçuklularda eyaletlere gönderilen şehzadeleri yetiştirmek ve işlerini idare etmek amacıyla gönderilen görevliye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’da kurulan beyliklerden biri değildir?

[Toplam: 0 Average: 0]


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Tarih 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Tarih 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Tarih 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Tarih 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Tarih 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Tarih 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Tarih 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Tarih 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Tarih 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Tarih 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Tarih 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
21 22 Mart 2020