Açık Lise Tarih 2 Test Çöz 2019 Yılı 2. Dönem

admin
31 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Türk adının siyasi olarak ilk kez kullanılması aşağıdaki devletlerden hangisinin döneminde olmuştur?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da Türk boy ve topluluklarına ait ilk kültürel izler tespit edildiği merkezlerden biri değildir?
3.
Soru 3 )Babası Tuman’ı tahttan indirerek Hunların başına geçen ve ordusunu onlu sisteme göre teşkilatlandırmış olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )744 yılında Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Eski Türklerde hükümranlık hakkı ve yetkisinin kağana, Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı.
Bu yetki aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmiştir?
6.
Soru 6 )Türkler’in Orta Asya’da konargöçer yaşam tarzını seçmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri değildir?
8.
Soru 8 )Türklere özgü sahte ricat (geri çekilme) ve pusudan oluşan savaş taktiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğudur. Karahanlı Devleti’nin kurulmasında etkili olmuşlardır.
Hakkında bilgi verilen Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Tahta çıktıktan sonra ilk olarak Doğu Roma İmparatorluğu’yla Margus Antlaşması’nı imzalayan ve Avrupa Hun Devleti’ne en parlak dönemini yaşatmış olan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Müslümanların Mekkeli müşriklere karşı Medine’yi, etrafına derin çukurlar kazarak savunmaya karar verdikleri savaş aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in dünyaya geldiği şehirdir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi Endülüs Emevi Devleti’nden günümüze kalan mimari eserlerden biridir?
14.
Soru 14 )Abbasilerde sosyal sınıflardan biri olan zimmilerin (Yahudi ve Hristiyanlar) askerlik yapmamaları karşılığında ödedikleri verginin adı aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Abbasilerde devlet hizmetlerine giren Türklerden olan Ahmet b. Tolun’un Mısır’da valilik yaptığı sırada bağımsızlığını ilan etmesiyle kurulmuş olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Abbasiler Dönemi’nde, bilgelik ve hikmet evi anlamına gelen Beytü’lHikme hangi Abbasi Halifesi döneminde kurulmuştur?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi dini ilimlerden biri değildir?
18.
Soru 18 )“İhya’ü Ulümi’d-Din”adlı eseri ile ün yapmış Müslüman ilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Büyük Selçuklu Devleti’nde devletin iç ve dış yazışmalarını yapan divan aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Sultan unvanını ilk kullanan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Tarih 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Tarih 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Tarih 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Tarih 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Tarih 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Tarih 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Tarih 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Tarih 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Tarih 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Tarih 1 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Tarih 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020