Açık Lise Tarih 2 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
13 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Türk adı Çin kaynaklarında hangi anlamda kullanılmıştır?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi Uygurların yaşam tarzının değişmesine ve savaşçı özelliklerinin zayıflamasına neden olmuştur?
3.
Soru 3 )İlk Türk devletleri dört esas üzerine kurulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu esaslardan biri değildir?
4.
Soru 4 )İstemi Yabgu, kendisine karşı düşmanca tutum takınan Sasani Hükümdarına karşı aşağıdakilerden hangisiyle ittifak yapmıştır?
5.
Soru 5 )Uygurlar, alım-satım ve borç alıp vermede belirli bir para sistemine sahip olmuşlardır. Borç olarak alınan mal ve para, faiz karşılığında genellikle ilkbaharda alınmış ve ürünün kaldırıldığı sonbaharda ödenmiştir.
Uygurların bu uygulamaları aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
6.
Soru 6 )İslamiyet’in doğduğu dönemde, Türklerin anayurdu olan Orta Asya’da aşağıdaki devletlerden hangisi bulunmaktaydı?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed döneminde yaşanan gelişmelerden biri değildir?
8.
Soru 8 )İslam Devleti, Zatü’s Savârî adı verilen ilk deniz zaferini hangi halife döneminde kazanmıştır?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi Emevi Devleti’nin yıkılışının sebeplerinden biri değildir?
10.
Soru 10 )Abbasilerde devletin mali işlerine bakan divan aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Mekke, Medine ve Suriye’yi egemenliğine alarak kutsal topraklara sahip olan ilk Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Mantık ilmine katkılarından dolayı Aristo’dan sonra “İkinci Öğretmen” lakabıyla anılan Müslüman ilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Hindistan’a yaptığı 17 sefer ile İslamiyet’in Hindistan’da yayılmasını sağlayan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Karahanlı Devleti’nde vezirler aşağıdaki unvanlardan hangisini kullanmıştır?
15.
Soru 15 )Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan ve Türk tarihinin ilk sözlüğü olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Abbasi Halifesi’nin, Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’i “Doğunun ve Batının Hükümdarı” ilan etmesiyle aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkmıştır?
17.
Soru 17 )İlk defa bir Bizans imparatorunun, bir Türk hükümdarına esir düştüğü savaş aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Büyük Selçuklu Devleti’nde “Sultan-ı Azam” unvanını alan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’nde Nizamiye Medresesi aşağıdaki şehirlerden hangisinde açılmıştır?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Tarih 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Tarih 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Tarih 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Tarih 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Tarih 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Tarih 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Tarih 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Tarih 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Tarih 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Tarih 1 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Tarih 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.