Açık Lise Tarih 3 Test Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
16 Ekim 2019
1.
Soru 1 )14. yüzyıl başlarında Balkanlarda Bulgar, Sırp, Macar Krallıkları ile Arnavut, Bosna-Hersek, Boğdan ve Erdel Beylikleri bulunuyordu. Sırp Krallığı Balkan topraklarının tümünü ele geçirmek için diğer Balkan toplulukları ile mücadele halindeydi.
Buna göre 14. yüzyıl başlarında Balkan devletleri ile ilgili;
I. Aralarında dinsel bir birlik vardır.
II. Tek bir merkezden yönetilmişlerdir.
III. Siyasi karışıklıklar yaşanmaktadır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
2.
Soru 2 )Osmanlı Devleti Balkanlarda fethettiği bölgelere Anadolu’dan getirdiği Türk aileleri yerleştirmiştir. İskân adını verdiği bu yerleştirmeyi yaparken Müslüman olmayan yerli halkı incitmemeye de özen göstermiştir. Dillerine ve dinlerine müdahale etmemiş, gelenek ve göreneklerini eskiden olduğu gibi yaşamalarına izin vermiştir.
Buna göre Osmanlı Devleti’nin uyguladığı iskân politikasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Kayılar, nüfus bakımından en büyük Türk topluluğu olan Oğuzların bir koludur. Oğuzların Bozok kolunun Günhan soyundandır. Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey’in ailesi de Kayı boyundan gelmektedir.
Bu metne göre Osmanlılar hakkında aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bilgi sahibi olabiliriz?
4.
Soru 4 )• Orhan Bey’in Karesioğulları Beyliği’ni Osmanlı Devleti topraklarına katması
• I. Murat’ın oğlunu Germiyanoğluları beyinin kızıyla evlendirerek bu beyliğe ait Kütahya, Simav, Tavşanlı ve Emet’i çeyiz olarak Osmanlı’ya bağlaması
Kuruluş Dönemi’nde meyda gelen yukarıdaki gelişmelerle Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
5.
Soru 5 )Orhan Bey’in yaya ve müsellem adı verilen ilk Osmanlı kara ordusunu kurması hangi alanda yapılan bir çalışmadır?
6.
Soru 6 )Osmanlı Devleti’nde zanaatkârların kurduğu, esnafın ve tüketicinin haklarını koruyan Lonca Teşkilatının bulunması aşağıdaki faaliyetlerden hangisiyle uğraştıklarının göstergesidir?
7.
Soru 7 )İstanbul’un Fethi için yapılan aşağıdaki hazırlıklardan hangisi ile Bizans surlarını aşmak amaçlanmıştır?
8.
Soru 8 )Osmanlı Devleti’nde devletin yürütme gücünü kullanan görevlilerden oluşan sınıfa Seyfiye sınıfı denilirdi. Seyfiye sınıfı üyelerinin yönetim ve askerlikle ilgili yetki ve sorumlulukları vardı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Seyfiye sınıfı üyelerinden biri değildir?
9.
Soru 9 )Aşağıdaki akımlardan hangisi İtalya’da ortaya çıkıp Rönesans’a zemin hazırlamıştır?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi 15. yüzyıl Avrupa’sında feodalitenin zayıflamasına neden olan olaylardan biri değildir?
11.
Soru 11 )“Don Kişot’’ adlı romanında Orta Çağ Feodal düzenini eleştiren İspanyol yazar aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Mercidabık ve Ridaniye seferleriyle Memlûk Devleti’ne son veren padişah aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )I. Rodos’un Fethi
II. I.Kosova Zaferi
III. Çaldıran Zaferi
IV. Preveze Zaferi
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti’nin denizlerdeki hâkimiyetini güçlendirmiştir?
14.
Soru 14 )Osmanlı padişahlarının “Ülke, padişah ve oğullarınındır.’’ anlayışını hâkim kılmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )“Kitab-ı Bahriye’’ adlı eserinde Akdeniz’in kıyılarını, adaları, limanları ve tehlikeli kayalıkları anlatan ve çizdiği dünya haritasıyla tarihe geçen ünlü denizci aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Osmanlılarda el yazması eserlerin süslenmesinde kullanılan resimlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )I. Ticaret yollarının yön değiştirmesi
II. Şehzadelerin sancağa çıkma uygulamasına son verilmesi
III. Tımar sisteminin bozulması
IV. Ekber ve erşed sistemine geçilmesi
Yukarıdakilerden hangileri 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin ekonomisini olumsuz etkilemiştir?
18.
Soru 18 )Taç Mahal, Babürlüler Devleti hükümdarı Şah Cihan’ın Hindistan’da yaptırdığı bir sanat eseridir. Şah Cihan, bu anıt mezarı eşinin ölümü üzerine onun hatırasını yaşatmak için inşa ettirmiştir. Yapının mimarı Mehmet İsa Efendi’dir.1630 yılında yapımına başlanan eser 22 yılda tamamlanmıştır.
Bu metne göre Taç Mahal ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
19.
Soru 19 )IV. Murat’ın hükümdarlığı döneminde vücuduna taktığı kanatlarla Galata Kulesi’nden Üsküdar’a uçarak havacılık tarihinde ilk uçma tasarısını gerçekleştiren Türk bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )İlk bilinçli Türk gezgini kabul edilen ve “Seyahatname” adlı ünlü eseri bulunan seyyah aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 3. dönemine ait Tarih 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Tarih 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 3. dönem Tarih 3 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Tarih 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Tarih 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Tarih 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Tarih 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Tarih 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Tarih 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Tarih 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Tarih 3 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020