Açık Lise Tarih 5 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
13 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Avusturya’nın Osmanlı Devleti ile diplomatik protokolde eşit olmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi Kasr-ı Şirin Antlaşması’nın sonuçlarından biridir?
3.
Soru 3 )IV. Mehmet’i ikna ederek hem Macarların yardım isteğini yerine getirmek hem de Orta Avrupa’daki Avusturya’nın gücünü kırmak için Viyana üzerine sefer düzenleyen Osmanlı sadrazamı aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Westphalia Barışı ile Avrupa halkına mezhep seçme özgürlüğünün tanınması aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili bir gelişmedir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi 1580’de İngiltere’nin Doğu Akdeniz’de kurduğu ticari şirketin ismidir?
6.
Soru 6 )Osmanlı Devleti, Coğrafi Keşiflerle önemini kaybeden Akdeniz’deki ticareti yeniden canlandırmak için aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?
7.
Soru 7 )Rusya’nın Osmanlı Devleti himayesindeki Ortodoks halkların koruyuculuğunu alma hakkını elde ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ekonomik bozulmaya yol açan dış etkenlerdendir?
9.
Soru 9 )Avrupa’da XVI. yüzyılda, İncil’in farklı dillere çevrilip basılmasıyla din adamlarınca ifade edilen konuların çoğunun İncil’de olmadığının anlaşılması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
10.
Soru 10 )Işığın özellikleri üstüne yaptığı araştırmalarla gelişmiş bir teleskop icat etmiştir. Yer çekimi kanunu üzerine çalışma yaparken yüksek matematiğin temeli olan Kalkülüs formülünü bulmuştur.
Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )1740 tarihinde kapitülasyonların sürekli hâle getirilmesiyle Osmanlı limanları arasındaki taşımacılıkta rakipsiz bir konuma gelen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde Osmanlı toplumunun yaşam tarzında değişiklik yaşandığına kanıt olarak gösterilebilir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi Reformun ortaya çıkmasına neden olan gelişmelerden biri değildir?
14.
Soru 14 )Seyahatname isimli eserinde “Rum, Arap, Acem, İsveç, Leh ve Çek’te 7 iklim, 18 padişahlık yerini 51 yıl boyunca gezip dolaştığını” anlatan ünlü Osmanlı seyyahı aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )XIX. yüzyılın başlarında mutlak krallıklarla yönetilen Avrupalı devletlerin, milliyetçilik akımına karşı birlikte hareket etme kararı aldıkları kongre aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Kırım Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti içine düştüğü mali sıkıntılardan kurtulmak için aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?
17.
Soru 17 )Osmanlı Devleti’nde uzunca bir süre “Millet-i Sadıka” adıyla anılan azınlık aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Aşağıdaki şehirlerden hangisi, semavi üç din (İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik) açısından kutsal olarak kabul edilmektedir?
19.
Soru 19 )Birinci Balkan Savaşı sonunda imzalanan 1913 Londra Barış Antlaşması’yla en fazla toprak kazanan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Birinci Balkan Savaşı’nda alınan yenilginin kendilerinin yönetimde olmamasından dolayı yaşandığını savunan ve Bâbıâli Baskını ile hükûmeti ele geçiren parti aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Tarih 5 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Tarih 5 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Tarih 5 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 5 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Tarih 5 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 5 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Tarih 5 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Tarih 5 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 5 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 5 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Tarih 5 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Tarih 5 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 5 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Tarih 5 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Tarih 4 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Tarih 5 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020