Açık Lise Tarih 6 Test Çöz 2019 Yılı 2. Dönem

admin
31 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Ulus, milliyetçilik, millî egemenlik, demokrasi, laiklik, adalet gibi kavramları ortaya çıkaran tarihi olay aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılın başlarında liberal fikirlerin ortaya çıkmasında etkili olan sorunlardan biri değildir?
3.
Soru 3 )Özel teşebbüse ve piyasa serbestliğine dayalı olan ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Osmanlı Devleti’nde Nizam-ı Cedit Ordusu’nun kurulması hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi’yle Avrupa’da ortaya çıkan ekonomik değişimlerden biridir?
6.
Soru 6 )Osmanlı Devleti’nde en fazla demir yolu yapımı aşağıdaki hangi padişah döneminde olmuştur?
7.
Soru 7 )Osmanlı Devleti’nde demir yolu ulaşımına ilk kez hangi hattın yapılmasıyla başlanmıştır?
8.
Soru 8 )Berlin Antlaşması aşağıdaki savaşlardan hangisi sonucunda imzalanmıştır?
9.
Soru 9 )Gayrimüslimlerin devlet okullarında okuyarak memur ve asker olma hakkını elde etmesi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
10.
Soru 10 )Osmanlı Devleti’nin ilk yazılı anayasası olan Kanun-i Esasi’ye göre yürütme gücünün başında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?
11.
Soru 11 )Din, dil ve ırk ayrımı gütmeden Osmanlı vatandaşlarını bir arada tutmayı amaçlayan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Kimsesiz çocuklar ile yaşlı ve bakıma muhtaç insanları barındırmak amacıyla II. Abdülhamit Dönemi’nde açılan ve günümüzde de aynı isimle çalışmaya devam eden kurum aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )I. Üretimde el emeği ön plandadır.
II. Üretimde gelişmiş teknolojiler kullanılır.
III. Üretimde çalışan sayısı sınırlıdır.
IV. Üretim yüksek miktarlarda yapılır.
Yukarıda verilenlerden hangileri endüstriyel üretimin özelliklerindendir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi XVIII. ve XIX. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin endüstriyel üretime geçişini zorlaştıran durumlardan biri değildir?
15.
Soru 15 )Bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları siyasal ve ekonomik egemenliği altına almasına ne denir?
16.
Soru 16 )Doğu Hindistan Kumpanyasını aşağıdaki devletlerden hangisi kurmuştur?
17.
Soru 17 )XIX ve XX. yüzyıllarda yaygınlaşan milliyetçilik akımı hangi devletlerin parçalanmasına yol açmıştır?
18.
Soru 18 )Osmanlı Devleti’nde ilk resmî gazete aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde çıkarılmıştır?
19.
Soru 19 )XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’ne Balkanlar’dan, Kafkaslardan ve Kırım’dan kitlesel göçler olmuştur.
Bu göçler sonrasında ortaya çıkan sorunları çözmek için çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Avrupa’daki hızlı şehirleşmenin ortaya çıkardığı bir sorun değildir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Tarih 6 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Tarih 6 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Tarih 6 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 6 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Tarih 6 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 6 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Tarih 6 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Tarih 6 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 6 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 6 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Tarih 6 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Tarih 6 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 6 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Tarih 6 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Tarih 5 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Tarih 6 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020