Açık Lise Tarih 6 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
13 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı aşağıdaki kavramlardan hangisi imparatorlukların parçalanmasında etkili olmuştur?
2.
Soru 2 )Bolşevik İhtilali’nin çıkmasıyla 1917’de Çarlık rejiminin son bulduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Liberalizmin siyasi bir teori olarak ortaya çıkmasına en büyük katkıyı sağlayan İngiliz filozof aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )II. Mahmut tarafından kabul edilen Sened-i İttifak’la aşağıdakilerden hangisinin varlıkları kabul edilip, hukuki hâle getirilmiştir?
5.
Soru 5 )III. Mustafa Dönemi’nde, deniz subayı ve mühendisleri yetiştirmek amacıyla aşağıdaki okullardan hangisi açılmıştır?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi sosyalizmin amaçlarından biri değildir?
7.
Soru 7 )Avrupa’da zorunlu askerlik uygulaması ilk defa aşağıdaki ülkelerin hangisinde başlamıştır?
8.
Soru 8 )Tanzimat Fermanı ile;
• Kanun önünde herkes eşit sayılacaktı.
• Vergiler herkesin gelirine göre toplanacaktı.
• Hiç kimseye yargılanmadan ve sorgulanmadan ceza verilmeyecekti.
Buna göre Tanzimat Fermanı aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin endüstriyel üretime geçişini zorlaştıran olaylardan biri değildir?
10.
Soru 10 )Osmanlı Devleti’nin Rusya tehlikesi karşısında İngiltere’nin desteğini almak için 1838’de imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Kanun-i Esasi’ye göre meclisin aldığı kararlarda son onay kime aittir?
12.
Soru 12 )II. Meşrutiyet’in ilanından kısa bir süre sonra Girit Meclisi Osmanlı Devleti’nden ayrılıp aşağıdaki ülkelerden hangisine bağlanma kararı almıştır?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel üretimin özelliklerinden biridir?
14.
Soru 14 )Avrupa’da endüstriyel üretime geçilmesi ve işçi sınıfının ortaya çıkması aşağıdakilerin hangisinin sonucudur?
15.
Soru 15 )Osmanlı Devleti’nde halk ilk kez seçme ve seçilme hakkını aşağıdakilerden hangisi ile elde etmiştir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi XIX. ve XX. yüzyıllarda yaşanan dış göçler nedeniyle Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?
17.
Soru 17 )II. Abdülhamit Dönemi’nde Osmanlı Devlet politikası hâline gelen fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Osmanlı Devleti’nde Ahmet Cevdet Paşa’nın başkanlığında hazırlanan medeni kanun aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Avrupa’yla ilişkilerinin artmasıyla ortaya çıkan kültürel değişimlerden biridir?

Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Tarih 6 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Tarih 6 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Tarih 6 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 6 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Tarih 6 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 6 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Tarih 6 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Tarih 6 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 6 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 6 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Tarih 6 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Tarih 6 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 6 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Tarih 6 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Tarih 5 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Tarih 6 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020