Açık Lise Temel Dini Bilgiler 1 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
11 Ekim 2019
1.
Soru 1 )• Ailenin huzuru için eşler arasında olması gereken duygu ve tutumlardan biridir.
• İhanet etmeme, aldatmama, güven duyma, sözünde durma, doğruyu söyleme anlamlarına gelir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi toplumdaemniyet ve güven ortamının oluş masını engelleyen etkenlerden biridir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi evliliğin psikolojik ve sosyal amaçları arasında yer almaz?
4.
Soru 4 )Müslüman bir erkeğin, evleneceğikadının ekonomik haklarının gü vencesi olarak nikâhta vermesi gereken maddi değere ne ad verilir?
5.
Soru 5 )“Eğer müminlerden iki grup birbiriyle savaşırsa hemen aralarını düzeltin...”
(Hucurât suresi, 9. ayet)
Bu ayette sosyal hayatı düzenleyen kurallardan hangisine işaret edilmiştir?
6.
Soru 6 )Hz. Peygamber’in amcası Zübeyr tarafından Mekke’de kurulan Hilfü-l Fudûl derneğinin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların birbirlerine karşı görevleri arasında yer almaz?
8.
Soru 8 )‘‘Hiçbir kişisel çıkar ve kazanç gözetmeksizin sırf Allah rızası için ihtiyaç sahibine borç vermek’’ anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin helal saydığı kazanç yollarından biridir?
10.
Soru 10 )“... Birbirinizin mahremiyetlerini ve kusurlarını araştırmayın...”
(Hucurât suresi, 12. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi yasaklanmıştır?
11.
Soru 11 )Kul hakkı, insanların birbiri ile olan münasebetlerinden doğan hak ve sorumluluklarıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kul hakkı ihlali kapsamında değerlendirilmez?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi işverenin çalışanına karşı olan hak ve sorumluluklarından biri değildir?
13.
Soru 13 )İnfak, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için kişinin ihtiyaç sahiplerine maddi manevi yardımda bulunması demektir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi infak kapsamında değerlendirilmez?
14.
Soru 14 )Alışveriş yapanlar, eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse, yaptıkları alışverişin bereketi gider.
Bu hadiste aşağıdaki sakınılması gereken davranışlardan hangisine değinilmiştir?
15.
Soru 15 )“Riba” kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi ekonomik hayatı olumsuz etkileyen uygulamalardan biri değildir?
17.
Soru 17 )Müslüman toplumlarda infak ve yardımlaşma kültürünü en iyi temsil eden kurum aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Hz. Muhammed (sav.), aşağıdakilerden hangisini münafığın alametleri arasında saymamıştır?
19.
Soru 19 )Sizin hanımlarınız üzerinde haklarınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır.
Bu hadiste, eşler arası ilişkiler konusunda aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmektedir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi ailenin huzuru için eşlerin birbirlerine karşı olan görev ve sorumluluklarından biri değildir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Temel Dini Bilgiler 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Temel Dini Bilgiler 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Temel Dini Bilgiler 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Temel Dini Bilgiler 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Temel Dini Bilgiler 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Temel Dini Bilgiler 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Temel Dini Bilgiler 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Temel Dini Bilgiler 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Temel Dini Bilgiler 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Temel Dini Bilgiler 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Temel Dini Bilgiler 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Temel Dini Bilgiler 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Temel Dini Bilgiler 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Temel Dini Bilgiler 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Temel Dini Bilgiler 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Temel Dini Bilgiler 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020