Açık Lise Temel Dini Bilgiler 1 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
13 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi evlilik ile doğrudan ilişkilendirilen kavramlardan biri değildir?
2.
Soru 2 )Hz. Peygamber’in ‘Allah katında en sevimsiz helal’ olarak bildirdiği davranış aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )İslam, sosyal hayatı düzenleyecek bazı kurallar koymuştur. Bu kurallar toplumun devamlılığını ve güvenirliğini sürdürmesini sağlar.
Buna göre İslam’ın toplum için koyduğu kurallar ile aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenemez?
4.
Soru 4 )İslam öncesinde Hz. Peygamber güven duyulan bir insan olarak tanınmış ve isimlendirilmiştir. Onun İslam’ı insanlara duyurmasında, onların da İslam’ı kabul etmesinde bunun büyük katkısı olmuştur.
Bu metinde Hz. Peygamber’in hangi özelliği anlatılmaktadır?
5.
Soru 5 )“Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin…”
(Hucurât suresi, 9. ayet)
Bu ayette önemi vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Adaletin zıddı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )• “Müminler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki esirgenesiniz.” (Hucurât suresi, 10. ayet)
• Hz. Peygamber, Medine’ye hicret etmek zorunda kalan muhacir ile onlara kucak açan ensarı kardeş ilan etmiştir.
Bu ayet ve olayda vurgulanan “kardeşlik” aşağıdakilerden hangisi üzerine kurulmaktadır?
8.
Soru 8 )“…İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah’tan korkun çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir.”
(Mâide suresi, 2. ayet)
Bu ayete göre aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
9.
Soru 9 )“Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.”
(Mutaffifîn suresi, 2-3. ayetler)
Bu ayetlerde vurgulanan kötü davranış aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )İslam dini Müslümanların güzel ahlaklı olmasını ister; bunun için de bazı emir ve yasaklar koyar. Bir toplumda insanların özel hayatlarının mahremiyeti kalmamışsa helal, haram, ayıp ve günah gibi değerler umursanmıyorsa dinin koyduğu emir ve yasakların göz ardı edildiği sonucuna ulaşılır.
Bu metinde anlatılan toplumla ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
11.
Soru 11 )Aşağıdaki davranışlardan hangisi tecessüs kapsamında değerlendirilmez?
12.
Soru 12 )Kur’an-ı Kerim’de tamamen yasaklanmayıp çoğunlukla sakınılması istenen tutum ve davranış aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )• “ …Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır.” (A’râf suresi, 85. ayet)
• Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yemiş değildir.
• Aldatan bizden değildir.
Bu ayet ve hadisler aşağıdaki konulardan hangisi için örnek oluşturur?
14.
Soru 14 )• Müslüman olmanın gereğidir.
• Zengin ile yoksul arasındaki dengeyi sağlar.
• Toplumda kin ve haset oluşmasını engeller.
Bu bilgilerin tamamı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?
15.
Soru 15 )Hz. Muhammed (sav.), Müslüman olsun veya olmasın ihtiyaç sahibi herkese yardım etmiş, zekât mallarını yoksullara dağıtmıştır. Kendisine yapılan ikramları sahabe ile paylaşmıştır.
Bu metinde Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi öne çıkmaktadır?
16.
Soru 16 )• Arapça karşılığı “riba”dır.
• İslam dininde haram kılınmıştır.
• Haksız kazanç yollarından biridir.
Bu bilgilerin tamamı aşağıdaki kavramların hangisi ile ilgilidir?
17.
Soru 17 )Hz. Peygamber tarafından vergi memuru olarak Hayber’e görevlendirilen Abdullah bin Revaha’ya, Yahudiler kendisine vergiyi az alması için ziynet eşyası vermeyi teklif ettiler. Fakat o, “Teklif ettiğiniz şeyi ben kabul edemem, biz Müslümanlar onu almayız.” diyerek geri çevirdi.
Bu olaydada Abdullah bin Revaha’nın sakındığı davranış aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Bir tüccar, halkın ihtiyacı olan bir yiyecek maddesini kırk gün saklarsa o kişinin Allah’tan uzaklaştığı gibi, Allah da ondan uzaklaşır.
Bu hadis aşağıdakilerden hangisini önlemeye yöneliktir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi işçinin işverene karşı sorumluluklarındandır?
20.
Soru 20 )Eğer Allah’ın rızası için ‘karz-ı hasen’de bulunursanız, Allah onu (malı) kat kat artırır ve sizi bağışlar.
Bu hadisteki altı çizili kavramın açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Temel Dini Bilgiler 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Temel Dini Bilgiler 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Temel Dini Bilgiler 1 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Temel Dini Bilgiler 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Temel Dini Bilgiler 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Temel Dini Bilgiler 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Temel Dini Bilgiler 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Temel Dini Bilgiler 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Temel Dini Bilgiler 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Temel Dini Bilgiler 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Temel Dini Bilgiler 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Temel Dini Bilgiler 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Temel Dini Bilgiler 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Temel Dini Bilgiler 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Tarih 2 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Temel Dini Bilgiler 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020