Açık Lise Temel Dini Bilgiler 2 Test Çöz 2019 Yılı 2. Dönem

admin
31 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Müçtehit, İslam hukukunun ana kaynakları olan Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in sünneti ile bunlardan hüküm çıkarma prensiplerini kullanır. Müçtehidin bu gayreti _________ adı verilen ilim dalının ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
2.
Soru 2 )Teklif ehli sayılabilmenin şartı aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )“Zaruretler, memnu olan şeyleri mübah kılar.” ilkesi ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi İslam’da suça verilen cezaların amaçlarından biri değildir?
5.
Soru 5 )Ayet ve hadis metinlerini ifade etmek için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi icma sonucu ortaya çıkan uygulamalardan biridir?
7.
Soru 7 )İslam hukukuna göre aşağıdakilerden hangisi suça verilecek cezanın niteliğini değiştirmede etkili olan durumlardan biri değildir?
8.
Soru 8 )Devlet, toplum hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sebebiyle yapmayı düşündüğü hastane, okul, cami gibi yapılar için özel bir mülkiyeti toplumun hizmetine kazandırabilir.
Bu durum İslam hukukunun aşağıdaki temel ilkelerinden hangisine örnek oluşturmaktadır?
9.
Soru 9 )Akıllı ve kültürlü olmakla kazanılan, beşeri münasebetlerde hoşgörülü, bağışlayıcı ve medeni davranışlar sergilemeyi sağlayan ahlaki erdemi ifade eder.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )“De ki: Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin…’’
(Zümer Suresi, 53. ayet)
Bu ayette altı çizili bölümde müminlere tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi her Müslümanın Kur’an-ı Kerim’e karşı görevlerinden biri olamaz?
12.
Soru 12 )“En çok seven, en çok sevilen ve sevginin kaynağı’’ gibi anlamlarına gelen Allah’ın ismi aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Aşağıdaki ayetlerden hangisi müminlerin Hz. Muhammed’e (sav) duyması gereken sevgiyi ifade etmektedir?
14.
Soru 14 )İslam ahlakının amaçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
15.
Soru 15 )Allah, Kur’an’da içkinin haram olduğunu bildirmiştir. İslam âlimleri de bu bilgiye dayanarak aklın kullanımına engel olan ve sarhoş edici özelliği bulunan benzer bütün maddelerin haram olduğu hükmüne varmışlardır.
İslam âlimlerinin bu hükmü aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturmaktadır?
16.
Soru 16 )• İmam Şafii tarafından yazılmıştır.
• Fıkıh usûlü alanında yazılan ilk eserdir.
• Günümüze kadar gelmiş ve Türkçe tercümesi yapılmıştır.
Hakkında bilgi verilen kitap aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )“Evlenme ve boşanma’’ fıkıh ilminin aşağıdaki konularından hangisinin içinde yer alır?
18.
Soru 18 )“… Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır…’’
(Hucurât Suresi, 13. ayet)
Bu ayet ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
19.
Soru 19 )“Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.”
(Hucurât Suresi, 12. ayet)
Bu ayette İslam’da yasaklanan davranışlardan hangisine değinilmemiştir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi “İslam’’ kelimesinin içerdiği manalardan biri değildir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Temel Dini Bilgiler 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Temel Dini Bilgiler 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Temel Dini Bilgiler 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Temel Dini Bilgiler 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Temel Dini Bilgiler 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Temel Dini Bilgiler 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Temel Dini Bilgiler 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Temel Dini Bilgiler 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Temel Dini Bilgiler 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Temel Dini Bilgiler 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Temel Dini Bilgiler 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Temel Dini Bilgiler 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Temel Dini Bilgiler 1 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020