Açık Lise Temel Dini Bilgiler 2 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
13 Kasım 2019
1.
Soru 1 )• Allah’a karşı olan vazifelerini yerine getirmede insana kolaylık sağlamak
• Kişinin günlük hayatında faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesini sağlamak
• Toplum hayatında adaletin gerçekleşmesini sağlamak
Amaçları hakkında bilgi verilen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Miras ve vasiyet fıkıh ilminin konularından hangisinin içinde ele alınmaktadır?
3.
Soru 3 )“Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar…”
(Bakara suresi, 286. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayete örnek oluşturmaz?
4.
Soru 4 )İslam dininde insanlara getirilen emir ve yasaklar, mükelleflerin iyiliği faydası ve güzelliği içindir. Allah’ın buyurduğu şeyler, iyi ve güzel; yasaklanmamış her şey, mübah ve helaldir.
Bu bilgiler İslam hukukunda aşağıdaki ilkelerin hangisine işaret etmektedir?
5.
Soru 5 )“Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa, kendi zararına sapmış olur…”
(İsrâ suresi, 15. ayet)
Bu ayet İslam hukukunun temel ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
6.
Soru 6 )Aşağıdaki hadislerden hangisi icmaya örnek oluşturmaktadır?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi kıyas konusuna örnek oluşturur?
8.
Soru 8 )İslam dini ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi insanların birbirlerine karşı vazifelerinden biri değildir?
10.
Soru 10 )“Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının…”
(Haşr suresi, 7.ayet)
Bu ayet İslam ahlakının kaynaklarından hangisine işaret etmektedir?
11.
Soru 11 )Terbiye, Allah’ın aşağıdaki isimlerinden hangisi ile ilgilidir?
12.
Soru 12 )Hiçbir baba, evladına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermemiştir.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
13.
Soru 13 )“... Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Allah’ın rızasını gözeterek yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir…”
(Bakara suresi, 177. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki kavramların hangisine ulaşılamaz?
14.
Soru 14 )Aşağıdaki ayetlerden hangisi ubudiyet ile ilgilidir?
15.
Soru 15 )• Kulun Allah’ın rahmetine güvenerek ümit içinde olmasıdır.
• Kulun Allah’ı tanıması, O’nun hakkında bilgi sahibi olmasıdır.
• Kulun Allah’ı can-ı gönülden sevmesi ve O’na bağlanmasıdır.
Bu tanımlarda aşağıdaki kavramlardan hangisine yer verilmemiştir?
16.
Soru 16 )Hz. Peygamber’e teslimiyeti ifade eden ayet aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )• Ona karşı daima saygılı ve edepli davranmak
• İlahi bir mesaj olduğunu hatırlamak
• Hükümlerinin kıyamete kadar devam edeceğine inanmak
Bu bilgilerin tamamında müminlerin aşağıdakilerden hangisine karşı görevleri anlatılmaktadır?
18.
Soru 18 )Müminler birbirlerine merhamet etmekte, birbirini sevmekte ve birbirlerini korumakta bir vücudun organları gibidir. Vücudun herhangi bir organı hastalandığında bütün vücut bundan rahatsız olur. Aynı şekilde bir mümin de sıkıntı içinde bulunduğunda, diğer müminler onun sıkıntısını, derdini ve üzüntüsünü paylaşırlar.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının gayelerinden biri değildir?
20.
Soru 20 )“Kadın ve erkek her Müslümana ilim öğrenmek farzdır.”
Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Temel Dini Bilgiler 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Temel Dini Bilgiler 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Temel Dini Bilgiler 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Temel Dini Bilgiler 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Temel Dini Bilgiler 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Temel Dini Bilgiler 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Temel Dini Bilgiler 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Temel Dini Bilgiler 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Temel Dini Bilgiler 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Temel Dini Bilgiler 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Temel Dini Bilgiler 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Temel Dini Bilgiler 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Temel Dini Bilgiler 1 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020