Açık Lise Temel Dini Bilgiler 2 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Kendisine vahiy gönderilen ilk peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Bu soru iptal edildi.
3.
Soru 3 )Kur’an, Hz. Peygamber’in zamanında yassı taş, bez parçaları vb. şeylere yazılmıştı. Onun vefatından sonra Hz. Ebu Bekir döneminde Hz. Ömer’in teklifiyle Kur’an ayetlerini toplamak amacıyla bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon, ayetleri iki kapak arasına toplayarak kitap hâline getirmiştir.
Kitap haline getirilen bu ilk nüshaya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Kur’an-ı Kerim’in her beş sayfasından oluşan bölümüne ne denir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in eğitici özellikleri arasında değerlendirilemez?
6.
Soru 6 )Günlük hayatta kullanılan “selamun aleykum, maşallah, barekallah, vallahi vb.” birçok ifade ve sahip olunan “vefa, saygı, yardımlaşma vb.” değerlerin gelişmesinde Kur’an’ın etkisi olmuştur. Birçok aile çocuklarına isim verirken bu ismin Kur’an’da geçmiş olmasına önem verir. Bazı edebi eserlerin yazılmasında da Kur’an’ın etkisi vardır.
Bu paragraftan Kur’an ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
7.
Soru 7 )Bu soru iptal edildi.
8.
Soru 8 )“Eğer yeryüzünde gezip dolaşan melekler olsaydı elbette onlara gökten peygamber olarak melek gönderirdik.”
(İsrâ suresi, 95. ayet)
Bu ayet aşağıdaki sorulardan hangisine cevap oluşturmaktadır?
9.
Soru 9 )Peygamberlerin ortak niteliklerinden olup “üstün zekâya sahip olma” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )“Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu, sizin için daha iyidir; herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız. Orada hiç kimse bulamadıysanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size ‘Geri dönün!’ denilirse hemen dönün. Çünkü bu, sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptığınızı bilir.”
(Nûr suresi, 27-28. ayetler)
Bu ayetlerde tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )İnsanın yaratılışından gelen özellikleri, çevrenin etkisi vb. etkilerle oluşturduğu davranışlara ne ad verilir?
12.
Soru 12 )I. Büyüklere saygı göstermek
II. Oruç tutmak
III. Zekât vermek
IV. Hastaları ziyaret etmek
Bunlardan hangileri ahlâkî görev kapsamında değerlendirilmez?
13.
Soru 13 )İnsanı tembelliğe sürükleyen, çalış ma gücünü yok edip insanlar arasına kin ve düşmanlık saçan bir kazanç yoludur. Fert ve toplum hayatında unutulmaz yaralar açar. İnsanın şahsi ve ailevi hayatında huzursuzluklara neden olur. Kur’an’da bu kötü davranış ve alışkanlığın her türlüsü haram kılınmıştır.
Hakkında bilgi verilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Şeytanın Allah’ın huzurundan kovulma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Aşağıdaki ayetlerden hangisiİslam dininin dünya hayatına bakı şını vurgulamaktadır?
16.
Soru 16 )Bu soru iptal edildi.
17.
Soru 17 )Aşağıdaki ayetlerden hangisi ibadet ile ilgilidir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de peygamberliği hakkında şüphe bulunmayan isimlerden biridir?
19.
Soru 19 )Hz. Peygamber bir gün pazarda dolaşırken bir buğday çuvalı görür. Yaklaşır, elini buğdayın içine daldırır ve buğdayın üst kısmının kuru alt kısmının ise yaş olduğunu fark eder. Satıcıya bu durumu alıcılara söyleyip söylemediğini sorar. Satıcı, söylemediğini ifade edince Hz. Peygamber “Bizi aldatan bizden değildir.” buyurur.
Bu metinde sakınılması istenen davranış aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Sünnet, İslam’ın Kur’an’dan sonra gelen ikinci kaynağıdır. Kur’an-ı Kerim’de de bu durum birtakım ayetlerde ifade edilmektedir. Aşağıdaki ayetlerden hangisi buna örnek oluşturur?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Temel Dini Bilgiler 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Temel Dini Bilgiler 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Temel Dini Bilgiler 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Temel Dini Bilgiler 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Temel Dini Bilgiler 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Temel Dini Bilgiler 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Temel Dini Bilgiler 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Temel Dini Bilgiler 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Temel Dini Bilgiler 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Temel Dini Bilgiler 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Temel Dini Bilgiler 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Temel Dini Bilgiler 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Temel Dini Bilgiler 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020