Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Test Çöz 2019 Yılı 2. Dönem

admin
31 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdaki parçalardan hangisinde birinci kişili anlatım kullanılmıştır?
2.
Soru 2 )Dünyada insanların mesut olabilmesi için topu topu iki yol varmış. Bunlardan biri bütün istediklerini elde etmek ki şüphesiz bu fevkalade bir şeydir. İkincisi ise elde edebileceklerini istemesini bilmektir. Birincisi pek zor, her kula nasip olmaz bir mazhariyet olduğuna göre dünyaya böyle bir talih ile gelmeyenler, eğer akıllı iseler ikinci yoldan gitmeliymişler. Peki, akılsız ise hangi yoldan gidecekler?
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
3.
Soru 3 )Ne hoştur kırlarda yazın uyumak!
Bulutlar ufukta beyaz bir yumak,
Ağaçlar bir derin hülyaya varmış,
Saçında yepyeni teller ağarmış.

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
4.
Soru 4 )Üsküdar gezintileri Nuran’a
İstanbul’u tanımak hevesini vermişti.
Bu cümlenin ögelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )İlk şiirlerinde “Mehmet Agâh” ismini kullanmıştır. Baudelaire ve Verlaine gibi çağdaş Fransız sembolistlerinin öz şiir anlayışını benimsemiştir. Türk uygarlık tarihine ilgiyle yaklaşmıştır. Şiirlerinin yanı sıra makale, gezi, anı, deneme, fıkra, mektup, hikâye, monografi türlerinde eserler vermiştir. “Kendi Gök Kubbemiz”, “Aziz İstanbul” ve “Eğil Dağlar” eserlerinden birkaçıdır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )İznik, tarihî zenginliği kadar doğal güzellikleriyle de öne çıkmaktadır. Zeytinlikler, meyve bahçeleri ve yaylalarla çevrili İznik Gölü; ıhlamur, kavak, kestane ve alımlı salkım söğüt ağaçlarıyla bezeli geniş kıyı şeridi ile saklı bir hazine gibidir.
Bu parçanın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )• Fen bilimlerinde uygulanan determinizmi edebiyata uygulamaya çalışmışlardır.
• Toplumu büyük bir laboratuvar, insanı deneme ve inceleme konusu olarak görmüşlerdir.
• Emile Zola, John Steinbeck önemli temsilcilerindendir.
Bu özellikler aşağıdaki edebî akımlardan hangisine aittir?
8.
Soru 8 )Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
9.
Soru 9 )Herhangi bir konudaki görüşlerin; belli kanıtlar, belgeler, inandırıcı veriler kullanılarak anlatıldığı; okuyucuyu bilgilendirmeyi amaçlayan yazılara _________ denir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
10.
Soru 10 )Ben bütün bir gecelik cûşiş-i ahzânımla,
O hayâlât-ı perîşânımla
Müteşekkî, lâim,
Karşıdan safvet-i mahmurunu seyretmedeyim...

Bu dizeler biçim ve içeriği bakımından dikkate alındığında Türk edebiyatının hangi dönemine ait olabilir?
11.
Soru 11 )Atomun parçalanması, uzay çalışmalarındaki başarılar, sibernetik biliminin ortaya çıkışı yeni bir çağın öncüleri olarak görülmüş ve bu yeni çağ “Atom Çağı”, “Uzay Çağı”, “Sibernetik Çağı” olarak adlandırılmıştır. Ancak günümüzde bilgi üretiminin olağanüstü boyutlarda artması, bilgiyi depolama ve yayma konusunda olağanüstü imkânlar sağlayan bilgisayarların gelişmesi gibi sebeplerle “Bilgi Çağı” tabiri yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
12.
Soru 12 )Kumsala iyice yaklaşmıştım ki geceki sesi tekrar duydum. Ama bu sefer korkmadım. Güldüm ( ) Amma da aptalmışım ha ( ) Efendim dün geceki ses ne imiş biliyor musunuz ( ) Rüzgârmış ( )
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
13.
Soru 13 )Çiçeğim bu yaşamak değil
Tek tek
Ne geceler bir şeye benzer ne yollar böyle
Tek tek

Kuzular meler mi ıssızlıklarda
Kuş uçar mı
Kavaklar sallanır mı hiç
Tek tek

Bu dizelerde hâkim olan tema aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Sait Faik’i her mayıs hatırlarız. Sait Faik, hiç şüphesiz Türk edebiyatının en iyi hikâyecilerinden biridir. Ama onu mayıstan mayısa hatırlayışımızın sebebi bu değildir. Öyle olsa onu bu ay değil, her zaman hatırlamamız gerekir. Öyle olsa onun kadar değerli başka hikâyecilerimizi de hatırlamamız gerekir. Sait Faik’i mayıs ayında güncelleştiren neden, kendi adına düzenlenen Sait Faik Armağanı’dır.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler’den değildir?
16.
Soru 16 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
17.
Soru 17 )• Hayal ve duyguya önem verilmiştir.
• “Sanat, toplum içindir.” ilkesini benimsenmiştir.
• Genellikle “aşk, ölüm, tabiat” konuları işlenmiştir.
Bu özellikler aşağıdaki edebî akımlardan hangisine aittir?
18.
Soru 18 )1930’lu yıllardan itibaren kimi sanatçılar toplumcu gerçekçi bir anlayışla hikâye yazmışlardır. Köylüden, işçiden, dar gelirliden söz eden bu sanatçılar; ilk kez işçilerin, Anadolu köylerinin ve köylülerin sorunlarını; büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemleri edebiyata taşımışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sanatçılardan değildir?
19.
Soru 19 )Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin yerine göre farklıdır?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in eserlerinden değildir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 1 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Türk Dili ve Edebiyatı 8 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020