Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Test Çöz 2019 Yılı 2. Dönem

admin
31 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Cumhuriyet’in ilk dönem yazarları topluma eğilmiştir. Bazı yazarlar Anadolu’yu savaş yıllarında tanımış ve eserlerinde yansıtmıştır. Bazıları da bireyin iç dünyasını esas alan eserler vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde eser vermemiştir?
2.
Soru 2 )Yazı masasının başına geçip oturdu. Ama, yazacağı yerde, kollarını masaya dayadı, başını da kollarına yasladı ve çocuklar gibi, bütün göğsüyle sarsılarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Durumunun açıklığa, aydınlığa kavuşacağı yolundaki hayallerinin sonsuz olarak yıkıldığına ağlıyordu. Her şeyin eskisi gibi kalacağını hatta eskisinden çok daha kötü olacağını önceden biliyordu.
Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi 1970-1980 arası Cumhuriyet Dönemi romanlarında işlenen konulardan değildir?
4.
Soru 4 )(Bir süre rahvan giden bir atlı sesi.)
YOLCU ― Daha hızlı, daha hızlı! Vaktim yok fazla.
ARABACI ― At yoruldu. Bey, yol bozuk zaten!(Bir kamçı sesi.)
(Tekerlek, nal sesleri bir süre çoğalır; at kişner. Yolcu da arabacı da gürültüden bağırır gibi konuşurlar.)
YOLCU ― Bu işi hemen bitirmem lazım. Gidecek başka yerler çıkabilir, bakarsın. Ne kadar da uzakmış! Hızlı sür daha hızlı!
ARABACI ― Hem uzak hem de yol yol değil ki!

Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?
5.
Soru 5 )Sıkıntısını çektiğimiz İkinci Dünya Savaşı ve yeni siyasi dönem, roman yazarlarını yeni konulara eğilmeye yöneltmiş, bu da konuların çeşitlenmesini sağlamıştır. “Köy edebiyatı” olarak adlandırılan ve 1970’e kadar genişleyerek süren bu edebiyat köy ve köylünün sorunlarına eğilen yazarlar yetiştirmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu dönem romancılarından değildir?
6.
Soru 6 )Anlam veya yazım bakımından birbirine yakın kelimelerin, birbirlerinin yerine kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur.
Aşağıdakilerin hangisinde bu tür bir anlatım bozukluğu vardır?
7.
Soru 7 )Ağaç ve Büyük Doğu dergilerini çıkardı. Millî Mecmua, Hayat, Varlık dergilerinde çıkan şiirlerinde, halk şiirimizin öz ve biçim yapısından yararlandı. Bunlara Batılı, çağdaş bir özellik kazandırdı. Sonraları mistik bir anlayışla şiirler yazdı. Heceyi ustalıkla kullandı. Felsefi görüşlerini, etkileyici bir şekilde dile getirdi. Eserlerinden bazıları: Kaldırımlar, Ben ve Ötesi, Sonsuzluk Kervanı…
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül
(,) anlam karışıklığını önlemek için kullanılmıştır?
9.
Soru 9 )• Keşanlı Ali Destanı
• Tohum
• Köşebaşı
Bu eserlerin türü aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Geç eve geldiği için annesi ona kızmıştı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğununun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Çalışmak istiyorsanız iş bizde de var ( ) Burada çalışır ( ) burada oturabilirsiniz. Ev biraz ufak ama kalmanızı çok isterim ( ) Bilmem, hemen gitmeniz gerekiyor mu ( )
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
12.
Soru 12 )Hikâyenin birinci kısmında zaman, mekân ve üzümcünün portresi, duyu organlarına çarpan, dış âleme ait unsurlarla tasvir edilmiştir. Bunlar bizde bir “genç duygusu” uyandırıyor. Yazar, üzümcünün portresini sıfatlarla, üzerinde bıraktığı tesiri benzetmelerle betimliyor. Görünen manzara için de sanatkârane bir üslup kullanıyor.
Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır?
13.
Soru 13 )Bu dönemde yanlız(I) roman değil, tiyatro yazarlığı da(II) büyük bir gelişme(III) göstermişdir.(IV)
Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi konularına göre eleştirilerden değildir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde eleştiri yazarlarından biridir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi röportajla mülakatın benzerliklerinden değildir?
17.
Soru 17 )Türk edebiyatında ilk mülakat örneği _________ ’ın “Diyorlar ki” adlı eseridir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
18.
Soru 18 )Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
19.
Soru 19 )Komedi ve trajedi türünde, dünyanın sayılı büyük yazarlarından kabul edilir. Oyunlarında Hamlet, Macbeth, Othello, Kral Lear vb. kahramanlar ölümsüzleşmiştir. Konularını genellikle tarihten, tarihsel olay ve kişilerden alan yazarın eserlerine, toplumsal ve siyasal değişmeler en çarpıcı yanlarıyla yansımaktadır. Othello, Yanlışlıklar Komedyası, Hamlet, Hırçın Kız, Romeo ve Juliet eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )― Tiyatro alanında yeni çalışmalarınız var mı, yeni piyesler hazırlıyor musunuz?
― Üzerinde çalıştığım piyesler vardır fakat bu mevsim için hazır değilim.
― Peki, şiir yazmaya devam ediyor musunuz, buna vaktiniz oluyor mu?
― O benim her zamanki hastalığım yahut tam tersine; sağlığım… Nefes almak gibi bir şey.
Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020