Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 Test Çöz 2019 Yılı 2. Dönem

admin
31 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük genel anlamda kullanılmıştır?
2.
Soru 2 )“Yol” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelere bağlı olarak dilimize giren kavramlardan değildir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisinin sözlük alanında eseri vardır?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerin hangisinde kahraman anlatıcının bakış açısı kullanılmıştır?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi “1960 Sonrası Türk Hikâyesinin” özelliklerinden değildir?
7.
Soru 7 )Üç gündür örtüsü değiştirilmemiş yuvarlak masaya, kocasıyla birlikte oturdular. Eşi çorba tenceresinin kapağını açıp “Oh, bundan daha güzel bir şey bilmiyorum.” dedi. Kız, gümüş takımlarla, zarif akşam yemeklerini, gün batımında harika tabaklarda sunulan lezzetli yemeklerle, bıldırcın kanadı veya alabalığın pembe etini yerken, fısıltıyla söylenen iltifatları gülümseyerek dinlediğini hayal etti.
Bu parçada hikâyenin yapı unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?
8.
Soru 8 )Şimdi o dünyadan hiçbir haber yok;
Yok bizi arayan, soran kimsemiz.
Öylesine karanlık ki gecemiz,
Ha olmuş ha olmamış penceremiz;
Akan suda aksimizden eser yok.

Bu dizeler aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine ait olabilir?
9.
Soru 9 )_________ , kahramanın zihninden geçenleri olduğu gibi aktarma çabasıdır. Bu teknikte amaç bireyin iç dünyasında şekillenen duygu ve düşüncelerin doğal olarak yansıtılmasıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat anlayışıyla yazılmış olamaz?
11.
Soru 11 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nitel anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?
12.
Soru 12 )Büyük insanlığın toprağında gölge yok
sokağında fener
penceresinde cam
ama umudu var büyük insanlığın umutsuz yaşanmıyor.

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
13.
Soru 13 )Toplumcu gerçekçi şairler aşağıdaki akımların hangisinden etkilenmişlerdir?
14.
Soru 14 )1910’ların başlarından 1920’lerin ortalarına kadar en yoğun dönemini yaşamış olmakla birlikte Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında da İkinci Dünya Savaşı yıllarına kadar varlığını sürdürmüştür. Cumhuriyet’in ilanından sonra sanatçılar; Anadolu’ya, halk kültürüne yönelmişler; bu anlayışla birçok eser kaleme almışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışla eser veren sanatçılardan değildir?
15.
Soru 15 )İlk şiirlerinde İkinci Yeni’nin etkisi görülürken daha sonraki şiirlerinde toplumcu gerçekçi şiir anlayışını benimsedi. 1960’lı yıllar toplumcu kuşağının manifestosu niteliğindeki şiirlerden “Bir Gün Mutlaka”yı 1965’te yayımladı. 1970’te İsmet Özel ile yayımlamaya başladıkları “Halkın Dostları” dergisi geniş yankı uyandırdı. Şiirlerinde toplum ve bireyi, yaşamın bütünlüğü içinde ele aldı. Şiirlerinin yanı sıra edebiyat ve kültür üzerine yazıları, hazırladığı antoloji ve çevirileriyle de tanındı.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Delikanlım, işaret aldığın gün atandan
Yürüyeceksin... millet yürüyecek arkandan!
Sana selam getirdim Ulubatlı
Hasan’dan...

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır?
17.
Soru 17 )Bir kelimemin bir nesnenin, bir işin bir bölümünü ya da bir türünü gösterirken zamanla o nesnenin bütününü, bütün türlerini anlatır duruma gelmesine anlam genişlemesi denir.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde bu tanıma uygun bir örnek verilmiştir?
18.
Soru 18 )İç konuşma, okuyucuyu, kahramanın iç dünyasıyla karşı karşıya getiren bir tekniktir. Anlatıcı anlattığı kişinin duygu ve düşüncelerini kahramanın kendi ağzından, aklından geçenler şeklinde verir. Kahraman kendi kendine konuşuyormuş hissi uyandırılır. Bu bölümlerde anlatıcının varlığı ortadan kalkar.
Bu parçaya göre aşağıdakilerin hangisinde bu teknik uygulanmıştır?
19.
Soru 19 )I. Memleket sevgisi, yurt güzellikleri gibi temaları işlemişlerdir.
II. Şiirde aruz ölçüsünü tercih etmişlerdir.
III.Gerçeküstücülük akımından etkilenmişlerdir.
IV.Sade bir dil kullanarak mahallî söyleyişlerden yararlanmışlardır.
Numaralanmış cümlelerden hangileri Millî edebiyat anlayışını yansıtan sanatçıların özelliklerindendir?
20.
Soru 20 )İlk şiirlerinde kendi iç dünyasını eserlerine yansıtmış, daha sonra toplumsal olayları konu edinmiştir. Halk şiir geleneğiyle toplumcu gerçekçi anlayışı harmanlayarak şiirlerini söylemiştir. Güncel konularda taşlamalar yazmıştır. Şiirlerini saz eşliğinde söylemiştir. “İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım” adlı eseriyle tanınır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 3 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020