Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
13 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Yalnızlığın(I) ağır bastığı zamanlarda köyün(II) yakınındaki tepeye(III) gidip hislerimi(IV) gökyüzü ile paylaşırdım.

Bu dizelerde altı çizili sözcüklerden hangileri soyuttur?
2.
Soru 2 )Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerine göre özel anlamda kullanılmıştır?
3.
Soru 3 )Sessiz bir kişiliğe sahip olan dedem, keskin zekâsı ile olayları hemen kavrardı.
Bu cümlede altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?
4.
Soru 4 )(I) Dünyanın en küçük kuş türlerinden biri olan sinekkuşlarının ilginç özellikleri var. (II) Örneğin bu kuşlar bal özü içmek üzere bir çiçeğe yanaştıklarında çok hızlı kanat çırparak havada asılı kalabiliyor. (III) Öyle ki vücutlarına oranla en büyük kalbe sahip olan hayvanlar onlar. (IV) Kalpleri, kütlelerinin yaklaşık yüzde üçünü oluşturuyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Sinekkuşlarının bu kadar hızlı ve haraketli olabilmelerini sağlayan büyük kalpleri var.” cümlesi getirilebilir?
5.
Soru 5 )(I) Penguenler kimi zaman karınlarının üzerinde kayarak ilerler. (II) Kaymak onların yürümeye göre daha hızlı hareket etmelerini sağlar. (III) Kayarken ayaklarından ve kanatlarından yardım alarak hızla ilerleyebilirler. (IV) Kral ve imparator penguenler hariç, diğer penguen türleri tek seferde iki yumurta yapar. (V) Kral ve imparator penguenler ise tek seferde yalnızca bir yumurta yapar.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangisi ile başlar?
6.
Soru 6 )Bu bölgenin(I) verimli topraklara sahip olması(II), tarih boyunca pekçok(III) Uygarlığa(IV) ev sahipliği yapmasını IV sağladı.
Bu cümlede altı çizili yerlerin hangilerinde yazım yanlışı vardır?
7.
Soru 7 )1960 sonrası edebiyatımızın diğer dönemlerden farklılaşan bir yanı da dinî duyarlığa sahip yazarların ortaya çıkışıdır. _________ , _________ , _________ bu anlayışa sahip önemli yazarlardır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
8.
Soru 8 )1980 sonrası Türk hikâyeciliğinde;
I. bireysel konulardan çok, toplumsal konular işlenmiştir.
II. hikâyelerde post modern tekniklerden yararlanılmıştır.
III.farklı kurgu teknikleri denenmiştir.
IV.imgesel bir dil kullanılmıştır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
9.
Soru 9 )Aşağıdaki dörtlüklerin hangisinde zıt anlamlı sözcük kullanılmıştır?
10.
Soru 10 )Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi nicel anlamda kullanılmıştır?
11.
Soru 11 )Bu anlayışa bağlı sanatçılar, şiirde biçimden çok içeriğe önem vermişler; serbest nazım, vezin ve kafiye kurallarını dikkate almamışlar ve bu unsurlara bağlı olmadan şiirler yazmışlardır.
Aşağıdaki dizelerin hangisi bu anlayışla kaleme alınmış olabilir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi saf şiir anlayışının temsilcilerinden değildir?
13.
Soru 13 )Dinle bakalım, işitebilir misin
Türküsünü damların, bacaların
Yahut da karıncaların buğday taşıdıklarını
Yuvalarına?
Bu dizeler aşağıdaki anlayışlardan hangisine ait olabilir?
14.
Soru 14 )Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi “II. Yeni” sanatçılarıyla ilgili değildir?
16.
Soru 16 )İnsan bir deryadır ilimle mahir
İlimsiz insanın şöhreti zahir
Cahilden iyilik beklenmez ahir
İşleği ameli hali yalandır

Altı çizili olan dizedeki edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde halk şiiri geleneğini sürdüren şairlerden değildir?
18.
Soru 18 )Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında II. Yeni şiiri(I) denince akla Sezai Karakoç(II), Atillâ İlhan(III) ve Edip Cansever(IV) gelir.
Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
19.
Soru 19 )Toplumcu gerçekçi şiirin öncülerinden olan Nâzım Hikmet, _________ akımından etkilenmiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yanlış verilmiştir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 3 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020