Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Test Çöz 2019 Yılı 2. Dönem

admin
31 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Ey Türk, Oğuz beyleri ve halkı, işitin!

Türk halkının adı sanı yok olmasın diye babam hakanı ve annem hatunu yüceltmiş olan Tanrı, devlet veren Tanrı, beni o Tanrı hakan olarak tahta oturttu hiç şüphesiz!

Türk halkı için gece uyumadım gündüz oturmadım!

Bu parça aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?
2.
Soru 2 )Bir avukat mahkemede müvekkilini savunmak amacıyla aşağıdaki söylev türlerinden hangisini kullanabilir?
3.
Soru 3 )Nutukta;
• konuya tüm yönleriyle hâkim olunmalı,
• ele alınan konu inandırıcı biçimde ortaya konmalı,
• ağır ve sanatlı bir dil kullanılmalıdır.
Bu bilgiler, doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
4.
Soru 4 )Aşağıdaki dil işlevlerinden hangisi nutuklarda ağırlıklı olarak kullanılmaz?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi söylev türünün gelişimine katkıda bulunan kişilerden değildir?
6.
Soru 6 )Burası mesut zamanlardan taptaze kalmış bir cennetin hayaline benziyordu. Sanki tarih denen fırtınanın rüzgârları, bu asırlık çınar ağaçlarının arasından, beyaz binanın sakin çatısı üstünden hiç geçmemişti. Etrafta setleri olmazsa doğal bir göl sanılacak derecede büyük havuz, zümrüt gölgeler içinde nilüfer sakin sakin uyuyordu.
Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Yaşama sanatının inceliklerini bilen insanlar, bilmeyenlere göre hoşgörü sahibi kişilerdir. Voltaire “Hata insanlara özgüdür ve biz kaçınılmaz olarak hata yaparız. O hâlde gelin karşılıklı olarak akılsızlıklarımızı affedelim. Bu, doğal yaşamın ilk koşuludur. Çünkü aksi hâlde insanoğlu yaşamını başarıyla sürdürme olasılığını yitirir.” der. Bu alçak gönüllü, dürüst ve içtenlikli çağrıya, biz hoşgörü deriz.
Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmamıştır?
8.
Soru 8 )Okuma bir gaye değil, araçtır. Okumanın sonunda bir fayda elde edilmelidir. Günümüze ışık tutmuyorsa tarih okumanın, öz varlığımızı düzeltmeyecekse ahlak okumanın bir gerekliliği yoktur. İnsan bir kitabı okuduktan sonra eskisinden daha akıllı hareket edebilmeli, şunun bunun sözlerine daha az aldanmalı, her şeyi daha açık görmeye ve daha derin hissetmeye başlamalıdır. O zaman okuma boşa gitmemiştir.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )I. Bize kendi mizacımıza göre bir yol sağlardı.
II. Akademide atölye hocam Çallı’ya ve mitoloji hocamız Ahmet Haşim’e bayılırdım.
III.Haşim’e gelince mitoloji dersinde bize yolda rastladığı bir sıpanın kocaman gözlerini, yumuşak kulaklarını anlatırdı.
IV.Çallı basmakalıp şeyler öğretmezdi.
Numaralanmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulmak istenirse sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
10.
Soru 10 )Kırgızistan’da doğdu. Veterinerlik okuduğu yıllardan itibaren Kırgız ve Rus dillerinde eserler yazmaya başladı. Hikâye, uzun hikâye, roman ve tiyatro türlerinde eserler verdi. Eserlerinde Kırgız efsane ve destanlarından yararlandı. Eserlerinden bazıları: Cemile, Selvi Boylum Al Yazmalım, Toprak Ana, Elveda Gülsarı…
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlatıcı kullanılmıştır?
12.
Soru 12 )I. Yaban
II. Benim Adım Kırmızı
III.Bin Hüzünlü Haz
IV.Ayaşlı ve Kiracıları
Numaralanmış romanlardan hangileri postmodern bir anlayışla kaleme alınmıştır?
13.
Soru 13 )• Köy, toplumsal sorunlar ve çatışmalar ele alınmıştır.
• Yabancılaşmış bireyin iç dünyası anlatılmıştır.
• Büyük şehirlere göç ve kenar mahallelerdeki hayat işlenmiştir.
Bu cümleler “Toplumcu gerçekçi roman anlayışı” açısından doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
14.
Soru 14 )Kahvenin, sokağın, evin; ağzında çiğnediği tek lokma muharebe lafı idi. İnsanların yürekleri dar, bakışları kuşkulu, yüzleri asıktı. Kâh ortadan kâh kulaktan kulağa alınıp verilen havadislerde de ne zehir var ki dinleyenleri ağuluyor, berbat ediyordu. Düşman el ele vermiş, yuvarlandıkça büyüyen bir çığ gibi sınırları atlamış, yaklaşıyor, boyuna yaklaşıyordu.
Bu parçada romanın yapı unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?
15.
Soru 15 )Semai:
Hey benim âfet-i cânım aman Dili dost, kalbi düşmanım aman Ah yoluna feda bu canım aman Gel kuzum etme bu cefayı.
(…)
Hacivat
(Perde gazelini okumaya başlar.) : Ooof, Haaay! Haaak! Şem-i sîretle ziyalandıkça hikmet perdesi
Gösterir yüz bin hayâl âlemde suret perdesi
(…)
Bu parça aşağıdaki tiyatro türlerinin hangisinden alınmıştır?
16.
Soru 16 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi 1980’li yılların Türk tiyatrosu için söylenemez?
18.
Soru 18 )Anadolu’dan geçtim; ayakları tutmaz olmuş köprüler, olukları susuz kalmış çeşmeler, toprakları kerpiç kesmiş tarlalar aştım. Anadolu’ya kalbimde ayırdığım yerin sevgisi, gözümde yarının endişesi; böyle çoraklığı, garipliği, kimsesizliği yüreğimi yakan yollarda günlerce dolaştım. Anadolu yollarını hep böyle hazin, boş fakat kanıma sıcak, sevimli gördüm.
Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
19.
Soru 19 )I. İlk örnekleri, Fransız yazar Moliere tarafından verilmiştir.
II. Türk edebiyatında Tanzimat sonrasında karşımıza çıkar.
III.En çok Cumhuriyet Dönemi’nde gelişme gösterir.
IV.Dinleyicilerin ilgileri ve tepkileri göz önünde tutulur.
Numaralanmış cümlelerden hangileri “deneme” için söylenemez?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi deneme türündeki yazıların toplandığı eserlerden değildir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 4 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 4 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 4 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 4 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 4 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 4 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 4 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020