Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
13 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Cumhuriyet Dönemi Türk romanında Millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren sanatçılar romanlarında genellikle realist bir bakış açısıyla Anadolu insanının yaşam tarzı, aydın-halk çatışması(I), ahlaki çöküntüler(II), Doğu-Batı çatışması(III) ve görücü usulü evlilik(IV) üzerinde durmuşlardır.
Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
2.
Soru 2 )Bu anlayışa sahip yazarlar, toplumsal sorunlar ve çatışmalar ile köy gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunları üzerinde yoğunlaşmışlar; eserlerini ağa-köylü, halk-yönetici, zengin-fakir, güçlü-güçsüz, aydın-cahil çatışması üzerine kurmuşlardır.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu anlayışla eser vermemiştir?
3.
Soru 3 )Aşağıdaki eserlerden hangisi “postmodernizm” anlayışıyla kaleme alınmamıştır?
4.
Soru 4 )Genç kadın büsbütün boşanan gözyaşı tufanı ile cevap verdi. Yusuf’un gözleri kararıyordu. Sabahleyin karısını kucaklayıp teselli vererek onu susturmak, birçok şeyler bildiğini fakat onu mahkûm etmediğini söyleyerek, aralarındaki buzdan duvarı çözmek istiyordu. Lâkin bir el onu olduğu yerde dimdik tutuyordu.
Bu parçada roman unsurlarından hangisi yoktur?
5.
Soru 5 )Şairlerim, en çok beni bu saatlerde çağırır. İşte yıllardır okuduğum şiirler! Her defasında başka görünüyorlar ve insanı alıp götürmeyi biliyorlar. Ne var bu şiirlerde? Neden çevremdeki sınırlar birden böyle akıverdi? Bilmiyorum.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
6.
Soru 6 )• Polisiye romanlarda çözülmesi gereken esrarlı bir olay bulunur.
• 1980 sonrası Türk romanında toplumcu gerçekçilik anlayışı egemen olmuştur.
• Postmodern romanlarda metinlerarasılık, üstkurmaca gibi anlatım teknikleri kullanılır.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
7.
Soru 7 )“Simyacı”daki anlatılar bir zamanlar İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden olan Endülüs’ten başlayarak Fas üzerinden Mısır’a kadar uzanır. Başlangıcı ve sonu arasında girift olan bir yolculuk alegorik bir üslupla anlatılmaktadır.
Bu parçada sözü edilen eserin türü aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?
9.
Soru 9 )• Kösem Sultan
• Keşanlı Ali Destanı
• Ayak Bacak Fabrikası
Aşağıdaki sanatçılar verilen eserlerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?
10.
Soru 10 )Türklerin İslâm oluşları ile beliren ilk menkıbeler ve destan motifleri Karahanlılar çağında görülür. Bunların en tanınmışı, Saltuk Buğra Han menkıbeleridir. Saltuk Buğra Han’ın olağanüstü kişiliği etrafında toplanan motifler aynı zamanda Kırgız Türklerinin ünlü Manas’ına da kaynak ve örnek olmuştur.
Bu parça ile ilgili,
I. Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.
II. Tartışmacı anlatıma yer verilmiştir.
III.Anlatımı açık ve sadedir.
IV.Sanatsal bir metindir.
ifadelerden hangisi söylenebilir?
11.
Soru 11 )• Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan tiyatro eserlerine denir.
• Taklide dayalı olarak hikâyelerin anlatıldığı tek kişilik halk tiyatrosudur.
• Yaşamı acıklı ve komik yönleriyle beraber yansıtan tiyatro türüdür.
Bu cümleler aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilemez?
12.
Soru 12 )Gurebâhâne-i Laklakan, Frankfurt Seyahatnamesi deneme türünün en güzel örneklerindendir.
Bu eserleri kaleme alan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Bu kitabeler sırasıyla Tonyukuk (716), Kül Tigin (731) ve Bilge Kağan (735) adına dikilmiştir. _________ türündeki bu eserde Bilge Kağan, Kül Tigin ve Tonyukuk yaptıkları icraatları anlatırlar.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
14.
Soru 14 )“Cephede savaşanların moralini yükseltmek için yapılan konuşmalar” aşağıdaki söylev türlerinden hangisine örnektir?
15.
Soru 15 )Bu sofa canlıdır; bizimle beraber kımıldar, değişir, bizimle beraber dağılır, toplanır. Bu sofa dört köşelidir: Ortada sokak kapısı, iki yanda birer pencere. Pencerenin yanında bir ot minderi. Minderin yanında yemek masası. Masanın yanında iki sandalye. Bu sofada oturulur, yemek yenir, misafir kabul edilir.
Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
17.
Soru 17 )Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “_________”, Halide Edip Adıvar’ın “_________” Reşat Nuri Güntekin’in “_________” romanları Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerdendir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
18.
Soru 18 )Onlar gibi olmak ( ) onlar gibi oturup kalkmak ( ) onların dili ile konuşmak ( ) Haydi, bunların hepsini yaparım fakat onlar gibi nasıl düşünebilirim ( )
Bu cümlede ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
19.
Soru 19 )Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bundaki muvaffakiyet Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkârane yürümesine borçluyuz.
Bu parça aşağıdakilerin hangisinde alınmış olabilir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 4 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 4 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 4 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 4 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 4 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 4 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 4 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seç. Türk Dili ve Edebiyatı 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 3 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 4 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020