Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 1 Test Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
16 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Cezmi: “Efendim! Üç gündür uğraşıyoruz, iki saat evvel yaka yaka geldik, topa tüfeğe meydan kalmadı.” cevabını verince Adil Giray, hemen kendi yanında bulunan fırka ile imdada şitab ederek Tatarlar doludizgin bir çeyrek içinde cenk yerine ulaştılar ve ayaklarının tozuyla silah kullanmaya başladılar. Şehzade, askerin geride kalan fırkalarını da hususi emirlerle davet eylemişti. Birbirini müteakip onların da birazı yetişti. Aradan bir saat geçer geçmez Tatarların gelişiyle bir kat daha kuvvet bulan Türk askeri İran ordusunu bütün bütün mahv ve perişan eyledi.
Bu parçanında yazar eserini oluştururken aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanmıştır?
2.
Soru 2 )Sıtkı Bey: – Kalede kalmak isteyenler bir tarafa ayrılsın.
Bir Gönüllü: – Hep burada kalmak istiyoruz ki buraya geldik. Birbirimizden niçin ayrılacağız?
Sıtkı Bey: – (Hiç kimseye iltifat etmeyerek) Ağalar, düşman suyu geçti, şehrin öbür tarafında herkes birbirine giriyor. Memleket bir iki gün kadar bütün muhasaraya uğrayacak gibi görünüyor. Allah zeval vermesin devlet kalesini kendi askeriyle de muhafazaya kadirdir. İçinizden her kimse burada bulunmak istemezse paşadan izin var. Hemen bugün dışarı çıksın.
Bir Gönüllü: – Düşman çok, asker az! Bizi azaltmak mı istiyorsunuz?

Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
3.
Soru 3 )Rize’nin geleneksel mimarisi, sosyal ve kültürel değerleri de doğası kadar özel. Amansız bir coğrafyanın dayattığı zorunluluklar, estetikten vazgeçilmeden uygulanmış ve bugün hayranlık uyandıran yöresel üslubu doğurmuş. Temel ve zemin katı taş, üst katları ahşap olarak tasarlanan Rize evleri, ahşabın etkisiyle nefes alır ve yaz sıcaklarında serin, kış soğuklarında sıcak kalırmış. “Dolma taş yöntemi” denilen teknikle yapılan evlerin taş zemin katı üzerinde yükselen ahşap karkas kafeslere birer büyük nehir taşı konulur, çevresi doldurulurmuş.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
4.
Soru 4 )Göndergesel işlev, dilin bilgi verme işlevidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu işlevde kullanılmıştır?
5.
Soru 5 )I. Olay hikâyelerinde hayatın içinden bir kesit sunulur.
II. Durum hikâyelerinde okuyucuda merak ve heyecan uyandırılır.
III. Olay hikâyelerinde giriş, gelişme ve sonuç bölümleri daha belirgindir.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
6.
Soru 6 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut isim kullanılmamıştır?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi farklı yolla oluşturulmuş bir birleşik isimdir?
8.
Soru 8 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme eki almış bir isim kullanılmıştır?
9.
Soru 9 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrılma durum eki kullanılmıştır?
10.
Soru 10 )Aşağıdaki metinlerden hangisi farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır?
11.
Soru 11 )Aralarında ilgi bulunan iki kavramdan zayıf olanın güçlüye benzetilmesine teşbih (benzetme) denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde benzetme yapılmıştır?
12.
Soru 12 )Her(I) gün yeni bir göç başlar içimde
Sökülür çadırlar ve atlar eyerlenir
Adına yemin verdiğim o(II) çocuklar
Sınanan birer ılgardır, yollar yorgun(III) düşer
Yeni(IV) iskânlara ulanırlar.

Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat değildir?
13.
Soru 13 )Kâğıtları masada gelişigüzel bırakıp odadan çıktı.
Bu cümlede isim çekim eklerinden hangisinin örneği yoktur?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerin hangisinde redif kullanılmamıştır?
15.
Soru 15 )Koç sürüsü(I) dalgalar toslaşır gerine gerine
Ötede yıkkın bir balıkçı(II) köyünün çiçeksiz(III) evleri
Evler ki denizlerde olup bitenleri bilmez
Bense bu kaderi(IV) iyi bilirim, benim adım kepez

Bu dizelerdeki numaralandırılmış sözcüklerden hangisi basit yapılıdır?
16.
Soru 16 )Hangi yayla karlı, nerde çiçek çok Gel seninle orda olalım çocuk. Bulutlar, bulutlar.. iç içe girmiş Bulutlar ki göğe perdeler germiş.
Yukarıdaki dörtlüğün konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi masal türlerinden değildir?
18.
Soru 18 )“Doğru” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat olarak kullanılmıştır?
19.
Soru 19 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır?
20.
Soru 20 )Arpaya muhtaç yoksul bir eşekken
Başıma taç konmasını beklerdim

Helalinden rızk isterken
Bütün servetimi haramilere kaptırdım

Bu dizeler aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış olabilir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 3. dönemine ait Türk Dili ve Edebiyatı 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 3. dönem Türk Dili ve Edebiyatı 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Türk Dili ve Edebiyatı 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Türk Dili ve Edebiyatı 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Türk Dili ve Edebiyatı 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Dili ve Edebiyatı 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Dili ve Edebiyatı 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Türk Dili ve Edebiyatı 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Dili ve Edebiyatı 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Türk Dili ve Edebiyatı 4 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020