Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 2 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
11 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdaki metinlerden hangisi farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır?
2.
Soru 2 )Yolu kesen bir derede, atların nalları gümüş renkli ıslak taşlara sürtünerek ses çıkardı ve hayvanlar yavaşladı. Danyar, kamçısını şaklattı ve türkü söylemeye başladı. Şüphesiz güzel sesi vardı Danyar’ın… İlerimizde bir açıklık göründü. Orada boğaz bitiyor, geniş vadiye çıkıyorduk. Hafif bir rüzgâr esiyordu.
Bu metinde romanın yapı unsurlarından hangisi yoktur?
3.
Soru 3 )Etrafıma bakıyorum. Gözümün alabildiğince bir kumsaldayım. Kumlar da kazan gibi kaynıyor, sıcak mı sıcak. Arkamda sıra sıra Hindistan cevizi ağaçları. Kimi yerinden sökülmüş, kimi kırılmış. Tayfunun gelip geçtiğini bu ağaçlardan başka belli edecek hiçbir alamet yok.
Bu metinde verilen altı çizili sözcüklerden hangisi zamirdir?
4.
Soru 4 )Çorum, 6 Ekim 1942
Canım Ağabeyim,
Dün İskilip’ten döndüm. Filmleri, dergileri ve mektubunu buldum. Henüz terhis olmadığını anlayınca müthiş bir hüzün çöktü.
Bugünlerde çok kararsız bir hâldeyim. Bundan çok şikâyetçiyim. En ufak bir şeye karar vermek için buram buram terliyorum. Daha uzun yazamayacağım.
En kısa zamanda görüşmek dileğiyle.
Kardeşin İsmet
Bu metin aşağıdaki türlerden hangisine örnek olabilir?
5.
Soru 5 )Sahne oyunlarında konuşanların birbirlerine söyledikleri sözlerden her birine _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özelliklerinden değildir?
7.
Soru 7 )Yeşillikler(I) bir anda sarardı, ertesi sene gürbüz ağaçlar kupkuru(II) bir iskelet hâline geldi. Bahar bir hazan gibi girdi ve kimse baharın geldiğini anlayamadı. İri boylu otlar(III) cüceleşti, cılızlaştı. Nihayet(IV) kayboldu.
Bu metinde numaralandırılmış sözcüklerden hangisi zarftır?
8.
Soru 8 )Aşağıdaki eserlerden hangisi Turgut Özakman’a aittir?
9.
Soru 9 )Kaleme, kâğıda ilgisi çok erken yaş larda başlayan Ömer’i dört yaşında iken mahalle mektebine verirler. Daha üç yaşında olmasına rağmen yalnız kâğıt ve kurşun kalemle oynadığını gören bir kadın hoca Ömer’in annesine “Maşallah çocuğun hevesi var, bana yollasanız da okutmaya başlasam.” der. İşte böyle bir teklifle Ömer, dört yaşında mektebe başlar.
Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış olabilir?
10.
Soru 10 )Divan edebiyatında, kişilerin biyografisini çeşitli yönleri ile ele alan eserlerdir. Mensur yazılmakla birlikte içlerinde manzum kısımlar da yer alabilir. Bu eserler günümüz edebiyat tarihlerinin ve şiir antolojilerinin yerini tutmaktadır.
Bu metinde sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
12.
Soru 12 )Bütün gece yatakta döndü durdu ( )bir türlü uyku tutmadı. Kitap sandığı nın başına oturdu ( ) Onlara ne kadar yakındı! Her kitapta onun düşüncelerinden bir şeyler ( ) Kitapların her birinde, notlar, açıklamalar… Yahut kıymetli bulduğu satırların altlarındaki çizgiler…
Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
13.
Soru 13 )İsim soylu sözcüklerin yüklem görevinde kullanılmalarını sağlayan eklere ek-fiil denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek-fiil kullanılmıştır?
14.
Soru 14 )Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi gereklilik kipiyle çekimlenmiştir?
15.
Soru 15 )• Türk edebiyatındaki ilk örneği Bakî’nin Şikâyetnamesi’dir.
• Bağımsız bir tür olarak Tanzimat Dönemi’nde ortaya çıkmıştır.
• Özel mektuplar ve elektronik mektuplar olmak üzere ikiye ayrılır.
“Mektup” ile ilgili verilen bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi açık oturumun özelliklerinden değildir?
17.
Soru 17 )17 Nisan Cuma
Baktım, çocuklar uçurtma uçuruyor. Her yıl, ilkyaz aylarında uçurtma gördüm mü bir üzüntü duyarım içimde, ağlamaklı olurum. Ben uçurtma uçurmadım ki! Çocukluğumda pek isterdim, o renk renk kâğıtlardan yapılmış uçurtmaların havalanmasına içimi çekerek bakardım.
22 Eylül Salı
Kaç gündür ne yazdım ne de kitap okuyabildim. Dün döndüm Ankara’ya, İstanbul’daydım. Orada doğmuşum, orada büyüdüm ama sevmem o şehri.
Bu metin aşağıdaki türlerden hangisine örnek olabilir?
18.
Soru 18 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil vardır?
19.
Soru 19 )Yüklemi edilgen fiil olan cümlelerde işi yapan belli değildir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiili edilgendir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi blog türü nün özelliklerinden değildir?

[Toplam: 0 Average: 0]


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Türk Dili ve Edebiyatı 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Türk Dili ve Edebiyatı 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Türk Dili ve Edebiyatı 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Türk Dili ve Edebiyatı 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Türk Dili ve Edebiyatı 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Dili ve Edebiyatı 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Dili ve Edebiyatı 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Türk Dili ve Edebiyatı 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Dili ve Edebiyatı 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Türk Dili ve Edebiyatı 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
21 22 Mart 2020