Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 2 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
13 Kasım 2019
1.
Soru 1 )12 Kasım 1931 Salı Kurtdereli Mehmet Pehlivan, Seni cihanda büyük ün almış bir Türk pehlivanı olarak tanıdım. Parlak muvaffakiyetlerinin sırrını şu sözlerle izah ettiğini de öğrendim: “Ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürüm.” Bu dediğini en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü, Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak kaydediyorum.

Gazi M. Kemal
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?
2.
Soru 2 )TARIK – (Avazı çıktığı kadar bağırır.) Yeter be!
SAFİYE – Ne oluyorsun? TARIK – Yeter artık. Anlamıyor musun? O kadar. Bıktım artık bu martavallardan.(Altındaki mavi işçi pantolonu, üstünde kirli bir atlet fanilasıyla banyoya girer. Kapı şiddetle kapanır. Bir sessizlik.)
B. ANNE – Uşaklar!(Sessizlik. Dikkatle mutfağa bakar, ağzı kıpırdar, birinin gelmemesine şaşmıştır. Tarık’a öfkelenmiştir. Güvenli bir edayla ellerini çırpar.) Uşaklar!
SAFİYE – (Solgun yüzlü, yorgun, sabırlı, kararlı büyükanneye karşı yumuşak) Yine ne var anne?
Bir tiyatro metninden alınan bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
3.
Soru 3 )Aşağıdaki parçaların hangisinde zaman, mekân ve kişi unsurları birlikte verilmiştir?
4.
Soru 4 ) Cuma, 22 Haziran
Kaç gündür İstanbul’dayım. Ne güç bu şehirde yaşamak. Bir işin mi var? Uzun uzun gideceksin. İstanbullular günlerinin yarısını yolda geçiriyorlar. Ben Ada’da oturduğum için, bana öyle mi geliyor, diye düşündüm. Değil, pek az kimse işine yakın bir yerde oturabilir. Bütün gün bir taşıt arkasından koşacak: tramvay, otobüs, dolmuş…
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
5.
Soru 5 )• Başarılı Türk romanlarından biri olarak kabul edilen “Aşk-ı Memnu”, _________ Dönemi sanatçılarından Halit Ziya Uşaklıgil’e aittir.
• Türk edebiyatında ilk çeviri roman örneği, Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği _________ adlı eseridir.
• Dünya edebiyatında _________ türünün ilk örneğini 16. yüzyılda İspanyol yazar Miguel de Cervantes, Don Kişot adlı eserle vermiştir.
Bu cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
6.
Soru 6 )Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Kocatepe’deki Başkumandan Karargâhı’nın gözetleme yerinde duramıyor. Yüreği millet olmuş, yüreği ordusu olmuş; milleti, ordusu ile birlik çarpıyor. Kendini kapıp koyuverecek Kocatepe’den şahinler gibi düşman üstüne… Gözlerini bir söken şafağa, bir düşman hatlarına çeviriyor.
Bu parça aşağıdaki roman türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
7.
Soru 7 )İç Anadolunun(I) gözden uzak bu dağ köyünde evler, kirbit(II) kutularına benziyordu ve köy sene de(III) bir kez sonbaharda üzüm bayramıyla(IV) şenlenirdi.
Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
8.
Soru 8 )İnsanın başlangıçtan bugüne kadar ki yaşama macerasını iki kelimeyle özetleyebilirim ( ) Değişim, gelişim ( ) Tarih boyunca bazen yavaş, bazen süratli fakat sürekli bir akış içinde olmuşuz ( ) daha iyiye( ) daha güzele, daha kolaya doğru.
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
9.
Soru 9 )1914’te İstanbul’da doğdum. Babam armoni orkestrası şefi Veli Kanık. Anne tarafımdan da sanatla uğraşanlar varsa da hep amatör kalmışlardır. Çocukluğum umumiyetle İstanbul’da geçti. Cihangir’de ve İstanbul’un muhtelif semtlerinde oturduk. Annem bir eşraf kızıdır. İlk tahsilimi Galatasaray’da yaptım. Sonra babamın işi Ankara’ya nakledilince Ankara Lisesinde okudum.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?
10.
Soru 10 )Anlatıcı ve onun hâkim bakış açısıyla kurulur. Bu teknikte anlatıcı, karakterin zihnine rahatça nüfuz eder. Onun düşüncelerini “diye düşündü” şeklinde edilgenleştirerek anlatır. Ayrıca karakterin düşüncelerini davranışlarıyla aynı anda da verebilir. Bu teknikle karakterin iç dünyası hiçbir kaygı olmadan okuyucuya aktarılır.
Bu parçada romanda kullanılan anlatım tekniklerinin hangisinden söz edilmiştir?
11.
Soru 11 )Mürşit Efendi’yi ince bir şilteye yatırmışlar, üstüne eski bir asker battaniyesi örtmüşlerdi. Zehra artık kendini zapt edemedi:
– Baba… Benim zavallı babam, diye feryat etti. Yüzüstü yere kapandı, gözlerinden sel gibi yaşlar akarak babasının ayaklarına kapandı.
– Baba… Zavallı babam… Affet beni… Zehra’nın artık hiçbir eksiği kalmamıştı. Acımayı öğrenmiş olarak Anadolu’daki mektebine döndü.
Bu parçada romanın yapı unsurlarından hangisi yoktur?
12.
Soru 12 )Sevgili Filiz’im,
Şeker gibi güzel mektubuna çok teşekkür ederim… Benim asıl evim İstanbul değil, sizin yanınız fakat işlerden başımı alamıyorum. Vâlâ teyzenin ördüğü başlığa teşekkür et, başlığın içindeki mektuba cevap yaz. Gözlerinden, yanaklarından öperim canım.
Baban Sabahattin Ali
Bu parça mektup türlerinden hangisine örnektir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi klasik trajedi ve komedinin ortak özelliklerinden değildir?
15.
Soru 15 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması vardır?
16.
Soru 16 )Nurullah Ataç der(I) ki: “Her toplumun ileri, geri bireyleri vardır(II); ileri olanlar(III), o toplumun asıl eğilimlerini daha kuvvetle duyup daha kuvvetle gösterirler(IV).”
Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin hangileri fiildir?
17.
Soru 17 )Sabah ayazında güneş sarp kayalıkların ortasındaki bu kaleyi ışıl ışıl aydınlatıyordu.
Bu cümledeki fiil aşağıdakilerin hangisiyle çekimlenmiştir?
18.
Soru 18 )(I) Toprağı gizlemişler. (II) Sanki göğü unutturmak istiyorlar. (III) Kalabalıkta buram buram yalnızlık tütüyor. (IV) Ne yapacağımı bilemiyorum. Numaralanmış cümlelerin hangisinin yüklemi “geçişsiz” fiildir?
19.
Soru 19 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri kullanılmıştır?
20.
Soru 20 )ELİF (Şefik’e) : Sağlıcakla kal, yavrum.
ŞEFİK(Çekingen):Otursaydın Elif Ana…
ŞÜKRÜ : Bak, senden doğmadığı hâlde ana der sana oğlum.
ELİF : Nasıl oturayım, Şefik oğlum, kovulmaktan beter oldum. Allah’ın emrini Peygamberin kavlini takmayan umursar mı bencileyin bir kul parçasını?
ŞEFİK : Aman Elif Hala, başımız üzre yerin var! Bizler ana biliriz seni, öyle severiz.
Bu parça aşağıdaki tiyatro türlerinin hangisinden alınmış olabilir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Türk Dili ve Edebiyatı 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Türk Dili ve Edebiyatı 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Türk Dili ve Edebiyatı 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Türk Dili ve Edebiyatı 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Türk Dili ve Edebiyatı 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Dili ve Edebiyatı 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Dili ve Edebiyatı 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Türk Dili ve Edebiyatı 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Dili ve Edebiyatı 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Türk Dili ve Edebiyatı 1 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020