Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 3 Test Çöz 2019 Yılı 2. Dönem

admin
31 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi Batı etkisindeki Türk edebiyatının dönemlerinden değildir?
2.
Soru 2 )Türkçenin 6 ile 10. yüzyılları arasını kapsayan dönemidir. II. Köktürk Devleti’ne ait, Türk dilinin en eski yazılı belgeleri olan Orhun Abideleri bu dönemde yazılmıştır.
Türkçenin bu parçada sözü edilen dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )• 28 işaret ve sembolden meydana gelmiştir.
• Harflerden 4’ü sesli, geri kalanı sessizdir.
• Sağdan sola ve harfler birbirine bitişik olacak şekilde yazılır.
Bu cümleler Uygur alfabesinin özellikleri açısından doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin genel özelliklerinden değildir?
5.
Soru 5 )Öldük, ölümden bir şeyler umarak
Bir büyük boşlukta(I) bozuldu büyü
Nasıl hatırlamazsın o türküyü(II),
Gök parçası, dal demeti(III), kuş tüyü,
Alıştığımız bir şeydi(IV) yaşamak

Bu dizelerde numaralanmış tamlamalardan hangisi isim tamlamasıdır?
6.
Soru 6 )Divan şiirine Türklerin kazandırdığı, halk edebiyatındaki türkü ve koşmadan esinlenerek oluşturulan nazım şeklidir. Bentlerden meydana gelir. Bent sayısı 3 ile 5 arasında değişir. Bestelenmek için yazıldığından bent sayısı fazla değildir. Konusu genellikle “aşk, sevgili, eğlence” gibi din dışı konulardır. Lale Devri şairi Nedim, bu türün en büyük şairidir.
Bu parçada sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Dede Korkut Hikâyeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatındaki mesnevilerden değildir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatında işlenen temalardan değildir?
10.
Soru 10 )Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiilimsilerden hangisi sıfat-fiildir?
11.
Soru 11 )Karlı bir şubat gecesi doğmuştu. Babamın kucağına verirken bir tuhaftım… İsim ararken sözlük bana ne kadar boş gelmişti. Ona, ışıl ışıl kâinat gibi manalı bir kelime bulmak istiyordum. Sonunda “Ömer” dedik. Bu da ona yakışmıştı. Onu tarihe girmiş bütün Ömerlerin ikbaline layık görüyordum.
Bu parçada hikâyenin yapı unsurlarından hangisi yoktur?
12.
Soru 12 )(I) 19. yüzyılda Tanzimat’la gelen yeniliklerle birlikte bugünkü anlamda ilk hikâye örneğini Ahmet Mithat Efendi “Letâif-i Rivayât (söylenegelen güzel şeyler) adlı eserle vermiştir. (II) Sami Paşazade Sezai “Küçük Şeyler” adlı eseriyle modern hikâyeyi oluşturmuştur. (III) Servetifünun Dönemi’nde yalın diliyle dikkat çeken Ömer Seyfettin, titiz gözlemciliğiyle gerçekçi hikâye geleneğini başlatır. (IV) Servetifünun Dönemi’nde Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın eser veren yazarlardır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
13.
Soru 13 )Yûnus okur diller ile
Ol kumru bülbüller ile
Hakkı seven kullar ile
Çağırayım Mevlâm seni

Bu dörtlük, konusuna göre aşağıdakilerden hangisine ait olabilir?
14.
Soru 14 )Eğer benim ile gitmek dilersen
Eğlen güzel, yaz olsun da gidelim
Bizim iller kıraçlıdır aşılmaz
Yollar çamur, kurusun da gidelim

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
15.
Soru 15 )Açıl bağın gül ü nesrîni ol ruhsârı görsünler
Salın serv ü sanevber şîve-i reftârı görsünler

Kapında hâsıl etdi bu devâsız derdi hep gönlüm
Ne derde mübtelâ oldu dil-i bîmârı görsünler

Bu dizeler aşağıdaki nazım şekillerinden hangisine aittir?
16.
Soru 16 )Aydın oldu gözleri, renklendi, ışık doldu,
Ay Kağan’ın o günde, bir erkek oğlu oldu
Gök mavisiydi sanki benzi bu oğlancığın!
Ağzı kıpkızıl ateş, rengi bu oğlancığın!
Al, al idi gözleri, saçları da kapkara,
Perilerden de güzel, kaşları var ne kara!

Oğuz Kağan Destanı’ndan alınmış bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
17.
Soru 17 )I. Bozkurt – Türk
II. İgor – Fransız
III. Kalevela – Fin
IV. Ramayana – Hint Numaralanmış destan-millet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
18.
Soru 18 )I. Toprak
II. Işık
III. Ağaç
IV. Buğday
Numaralanmış sözcüklerden hangileri Türk destanlarındaki motiflerdendir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerin hangisinde bir ismi birden fazla sıfat nitelemiştir?
20.
Soru 20 )I. Otobüsü kaçırdığı için iş yerine kadar yürüyerek gelmiş.
II. Hatalarından ders çıkartıp bundan sonra dikkatli davranmalısın.
III. Anlattığı hikâyelerle insanların dikkatini çekmişti.
IV. Bakışlarındaki cesaret, karşısındakini korkutmaya yetmişti.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde isim-fiil kullanılmıştır?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Türk Dili ve Edebiyatı 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Türk Dili ve Edebiyatı 3 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Türk Dili ve Edebiyatı 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Türk Dili ve Edebiyatı 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Türk Dili ve Edebiyatı 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Dili ve Edebiyatı 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Dili ve Edebiyatı 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Türk Dili ve Edebiyatı 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Dili ve Edebiyatı 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Türk Dili ve Edebiyatı 2 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020