Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 4 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ekim 2019
1.
Soru 1 )• İpli, el, araba, parmak, iskemle gibi türleri vardır.
• Anadolu’da korçak, kudurcuk, kaburcuk, koğurcak gibi isimlerle yaşar.
• Türk oyununda iki tane başkahramanı bulunmaktadır. Bunlar İbiş ve İhtiyar’dır.
Özellikleri verilen geleneksel Türk halk tiyatrosu türü aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Geleneksel Türk halk tiyatrosundaki Pişekâr, Karagöz oyunundaki hangi kahramana benzemektedir?
3.
Soru 3 )Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre olumsuzdur?
4.
Soru 4 )Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
5.
Soru 5 )Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi fiildir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi kurallı bir cümle değildir?
7.
Soru 7 )Yanlış geleneklerin eleştirildiği, Batılı anlamdaki ilk tiyatro oyunumuz ________
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
8.
Soru 8 )Birden çok yargıyı, düşünce ve iste ği bildiren cümlelere birleşik cümle denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapısına göre birleşik cümle değildir?
9.
Soru 9 )Çocukluğumda bir arife günü Eyüp Türbesi’nde içimi dolduran derin heyecan ve garip huşu yine ortaya çıkmıştı. O sabah sekiz tane kınalı kocaman koyunun ahırdan melemeleri işitiliyordu. Bahçenin bir köşesinde derin bir çukur kazılmış, büyükbabam kollarını sıvamış kurbanları kesmeye hazırlanıyordu. Her koyunun kimin için kesildiğini anlattı: “Bu Kemal’in, bu Refet’in ruhu için, şu senin.”
Bu metin aşağıdaki türlerden hangisine örnektir?
10.
Soru 10 )• Anılar yaşandığı dönemi yansıtan bir belge niteliği taşır.
• Türk edebiyatında ilk anı örneği Divanü Lügati’t Türk’tür.
• Anı türü “anı portre” ve “düz anı” olmak üzere iki grupta toplanır.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
11.
Soru 11 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi haberi oluşturan unsurlardan (5N – 1K kuralı) değildir?
13.
Soru 13 )Bilinçsizce kullanılan sanayi tipi aletler ölüme hatta yaralanmalara neden olabilir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi Batı kültürü etkisinde gelişen Türk edebiyatının dönemlerinden değildir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi reklam metinlerinin oluşturulmasındaki temel ilkelerdendir?
16.
Soru 16 )Batı’da da şiir hem bir yetenek hem de sabırlı bir bilgi işi olarak anlatılagelmiştir. Bazı edebî anlayışlar daha çok ilhama bazıları daha çok zekâ gücüne önem vermişlerse de şair hepsinde bilen, arayan, bulan hele dilin doğrusu yanlışı kendinden sorulan adamdır. Batı’da sanatkârların en şuurlusu, işini en bile bile yapan, tesadüfe en az pay bırakan şairdir diyebilirim.
Bu parçanın aşağıdaki öğretici metinlerin hangisinden alınmış olabilir?
17.
Soru 17 )Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü deneme değildir?
18.
Soru 18 )Yeni ressamlar geçmişi yok saymak şöyle dursun ona her zamankinden daha fazla başvuruyorlar. Eski ressam için geçmiş çok defa kendi ustasından ibaretken yeni ressam bütün insanlığın geçmişini, mağara devrinden bu yana, kendi geçmişi biliyor. Hiçbir devirde resmin geçmişi ressamların önüne bugünkü kadar cömertlikle serilmemiş ve eserlerine girmemiştir.
Bir denemeden alınan bu metinde aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
19.
Soru 19 )Aşağıdaki reklam türlerinden hangisi diğerlerine göre daha etkilidir?
20.
Soru 20 )AYŞE : Gece mi çıkacaksın yola?
AHMET : Evet, bu gece…
AYŞE : Geriye dönecek misin?
AHMET : Bilmem, belki bir gün…
Bu diyalogda Ahmet’in kurduğu cümleler aşağıdakilerden hangisine örnektir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Türk Dili ve Edebiyatı 4 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Türk Dili ve Edebiyatı 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Türk Dili ve Edebiyatı 4 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Türk Dili ve Edebiyatı 4 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Türk Dili ve Edebiyatı 4 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Dili ve Edebiyatı 4 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Türk Dili ve Edebiyatı 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Dili ve Edebiyatı 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Dili ve Edebiyatı 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Türk Dili ve Edebiyatı 4 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Türk Dili ve Edebiyatı 4 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Dili ve Edebiyatı 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Türk Dili ve Edebiyatı 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Türk Dili ve Edebiyatı 3 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Türk Dili ve Edebiyatı 4 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020