Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 5 Test Çöz 2019 Yılı 2. Dönem

admin
31 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Çoğaltan ellerini seviyorum kaç kişi
Dokundukça dokundukça aslanlara
Parklarda yakışıklı aslan heykelleri
Birdenbire önümüze çıkıyorlar buysa çok güzel
Bizim bu aşkımızın aslan heykelleri
Şahane değişik hüzün heykelleri yani

Bu dizeler aşağıdaki dönemlerden hangisine ait olabilir?
2.
Soru 2 )“Türkçe Şiirler” adlı şiir mecmuasıyla Millî edebiyat şiirinin öncülüğünü yapmıştır. Onun bütün şiirlerinin ortak paydası; milletine kimliği ve tarihini hatırlatarak kendine güven duygusunu aşılamak, maddi ve manevi açılardan ülkesinin kalkınmasını sağlamaktır. Şiirde güzeli değil, faydalıyı arayan şair, bütün şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır. Eserleri: Türkçe Şiirler, Türk Sazı, Ey Türk Uyan...
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Üzüntülerimiz, günlük hayattaki görevlerimizi normal bir şekilde yapmamızı engelliyor.
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisine yer verilmemiştir?
4.
Soru 4 )Geçer boş sokaktan, hayâlet gibi,
Şitâbân u pûşîde-ser bir sabî.
O dem leyl-i yâdımda, solgun, tebâh,
Sürür bir kadın bir ridâ-yı siyâh.
Öter gûş-ı ruhumda boş bir enîn,
Boğuk bir tezâd-ı sükûn u tanîn

Bu dizeler, dil ve üslup özellikleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?
5.
Soru 5 )Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan fosil yakıtların gelecekte tükenecek olmaları ve çevresel etkileri nedeniyle tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıyla elektrik enerjisi üretilmesi üzerine çalışmalar devam etmektedir. Ülkemizde elektrik enerjisi üretiminde çoğunlukla hidrolik kaynaklar ile linyit, doğal gaz, kömür gibi termik kaynaklar kullanılmaktadır.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
6.
Soru 6 )• Akıl ve sağduyuya dayanır.
• Yazarlar, eserlerinde kendi kişiliklerini gizlemişlerdir.
• Victor Hugo, Namık Kemal önemli temsilcilerindendir.
Bu cümleler klasisizm açısından doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama ağıdakilerden hangisi olur?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerin hangisinde üçüncü kişili anlatım kullanılmıştır?
8.
Soru 8 )Bilmem size de öyle gelir mi? Evlerde, odaların içinde beslenen, kucaklarda dolaşan kedilerle köpeklerin suratlarında pek mahzun bir hâl vardır. Ne yapacaklarını bilmedikleri için yüzünüze âdeta ağlar gibi bakarlar. Onların faydasız, lüzumsuz olduklarını hissettiklerine, bir iş görmeden oturdukları için kederlendiklerine hükmetmek herhâlde yanlış olmayacaktır.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
9.
Soru 9 )Türklerde sohbet kültürünün kökleri 13. yüzyıl Anadolu’sundaki Ahi Teşkilatına hatta daha eskilere kadar uzanmaktadır. Ahi Teşkilatının üyeleri akşamları zaviyelerinde yemek yer, sohbet eder, eğlenirdi. Bu toplantılarda yeme içme, oturup kalkma ve güzel konuşmaya ilişkin kurallar uygulanır ve öğretilirdi.
Bu parçanın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Sunum ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
11.
Soru 11 )Görüyorum ki matbuat münakaşaları gittikçe bir şakalaşma hâlini alıyor. Muharrirler şimdi münakaşa meydanına atılırken en keskin, en şaşmaz silah olarak seçiyorlar. Oysa mizah süpürge sopası değildir; vurmak, dövmek, kaba kaba güldürmek için kullanılsın… Bu bir fırçadır, dimağımızın yorucu ilim ve hayat yollarında topladığı tozları alır; nazik, ince bir iştir.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
12.
Soru 12 )Bir telgraf haberi ( ) uçak ile dünyanın çevresini dolaşmanın 64 saate indiğini söylüyor ( ) Şimdi “Dünya ne kadar küçükmüş ( )” diyen eski Türk hakanına hak veriyorum ( )
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının temsilcilerinden değildir?
14.
Soru 14 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi saf şiir anlayışının >özelliklerinen değildir?
16.
Soru 16 )İlk örnekleri 16. yüzyılda görülür. Bu akımın ünlü şairlerinden birkaçı Aydınlı Visali, Tatavlalı Mahremi ile Edirneli Nazmi’dir. Divan şiirinde görülen bu akım dilde Türkçe kelimeler kullanmayı biçim ve özde yenileşmeyi amaçlamıştır. Bu akımda atasözleri ve deyimlerin kullanılmasına önem verilmiştir.
Bu parçada sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Ben öleceğim, kimse seyretmesin,
Güneş ve düşünceler içinde.
Soyunacağım elbiselerden ve hatıralardan.
Bir semalar sessizliğinde.

Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi Fecriati sanatçılarının özelliklerinden değildir?
19.
Soru 19 )Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi gizli öznedir?
20.
Soru 20 )Bir eserin kaynakça bölümünde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Türk Dili ve Edebiyatı 5 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Türk Dili ve Edebiyatı 5 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Türk Dili ve Edebiyatı 5 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Türk Dili ve Edebiyatı 5 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Türk Dili ve Edebiyatı 5 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Dili ve Edebiyatı 5 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 5 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Türk Dili ve Edebiyatı 5 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Dili ve Edebiyatı 5 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Dili ve Edebiyatı 5 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Türk Dili ve Edebiyatı 5 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Türk Dili ve Edebiyatı 5 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Dili ve Edebiyatı 5 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Türk Dili ve Edebiyatı 5 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Türk Dili ve Edebiyatı 4 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Türk Dili ve Edebiyatı 5 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020