Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 5 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
13 Kasım 2019
1.
Soru 1 )• Gözlem ve çevre betimlemelerine önem verilir .
• “Sanat sanat içindir.” ilkesi benimsenir.
• Determinizm edebiyata uygulanmaya çalışılır.
Bu cümleler “realizm” açısından doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
2.
Soru 2 )Cümle yâran sana uşşak olduğun bilmez misin
Cümlenin tâkatların tâk olduğun bilmez misin
Şimdi âlem sana müştak olduğun bilmez misin
İyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum

Bu dörtlük şekil ve içerik açısından incelediğinde aşağıdaki şiir akımlarından hangisine ait olduğu söylenebilir?
3.
Soru 3 )Sanatçılar, içinden çıktıkları toplumun ortak duygu ve düşüncelerini yansıtır.
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
4.
Soru 4 )Napoli’de, içinde kırlangıç, iskorpit, zargana ve mercanların yüzdüğü, kırmızı bakır çemberli meşeden mamul lengerlere yer yer güneşli ellerini sokan, mavi ketenden pantolonlarını diz kapaklarına sıvamış, buğulu yemiş gözlü küçük satıcıları görmüştüm. Fakat “Napolili balıkçı”ya vatanında rastlamadım. Berrak ve sanki berrak olduğu için soğuk bir kış günüydü.
Bu parçanın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )“Emir Bey’e baktı, yüzü gergin ama solukları düzgün. İki yıl önceki yangının son yuttuğu evi hatırladı. Aram Usta’nın oturduğu evi. Az yukarda, üç yol ağzındaydı. Şimdi arta kalan yığıntıda kuzukulağı, hindiba yetişiyor. Evin tahta perdeyle sokaktan ayrılmış bahçesinden mimoza ve nisan gülü dalları sarkardı dışarı. Küçükken, o köşede oyun oynamaktan korkmuştu hep. Kendinden sonra gelenler de korktular.
Bu parçada anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?
6.
Soru 6 )Aşağıdaki parçaların hangisinde ilahi bakış açısı kullanılmıştır?
7.
Soru 7 )Eskiden her mahallenin kendine ait hususi bir havası vardı. Mahalleler kendine özgü kimliği olan ve yine dinî sosyal merkezler, küçük çarşılar, çeşmeler, küçük imalathaneler ile birlikte “kendine yeterli yerler” idi. Her mahalle duvarla olmasa bile bir ağaçlık bölge ile ya da bir dere gibi tabii bir engelle birbirinden ayrılıyordu. Mahallede kendiliğinden bir otokontrol vardı çünkü herkes birbirini tanır, yabancılar derhâl fark edilir, asayiş kolayca sağlanırdı.
Bu parçada hikâyenin yapı unsurlarından hangisi yoktur?
8.
Soru 8 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
9.
Soru 9 )Ne efsunkâr imişsin âh ey dîdâr-ı hürriyet
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten
Bu beyitte aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi kullanılmıştır?
10.
Soru 10 )Ben bütün bir gecelik cuşiş-i ahzanımla,
O hayâlât-ı perîşânımla
Müteşekkî, lâim,
Karşıdan safvet-i mahmûrunu seyretmedeyim…
Yok bulandırmasın âlûde-i zulmet bu nazar
Rûh-ı mâ’sumunu, ey mâi deniz

Bu dizeler şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki dönemlerden hangisine aittir?
11.
Soru 11 )• Biçim kaygısı ve mükemmeliyetçilik ilkesi ön plana çıkmıştır.
• Romantik şairlerin şiirlerinden etkilenmişlerdir.
• “Sanat sanat içindir.” anlayışıyla şiir yazmışlardır.
Bu cümleler “saf şiir” açısından doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler’in anlayışını benimseyen şairlerden değildir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi Azerbaycan Edebiyatı’nda eser vermiş sanatçılardan biridir?
14.
Soru 14 )Bir kelime deyip geçmeyiniz. Düşünüyorum: Artık lügat kitaplarında beyaz kâğıdın kefenlediği bu ölü kelimeyi nasıl diriltsek? Acaba belediye bu kelime için bir fiyat listesi yapmaz mı? Hiç olmazsa çarşıda pazarda canımız istediği zaman listeye bakar, parasını verir ve içimizin özlediği bu üç heceli sözü duyarız! Haaa! Affedersiniz, deminden beri, yana yakıla hasretini çektiğim bu kelimenin ne olduğunu söylemedim değil mi?
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?
15.
Soru 15 )Hani sessiz, zenginliğini bile belli etmez ( ) mütevazı adamdı da ( ) Konu komşusu da severdi hani( ) Hiçbir şeye( ) hiçbir dedikoduya karışmazdı.
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
16.
Soru 16 )Doğumdaki ağırlığı 500 gram olan plasentanın iki bölümü vardır: Sünger görünümlü bölüm ve bebeğe bağlı olan göbek bağını çevreleyen bölüm. Plasenta bebeğin diğer organları gelişip işlevsel oluncaya kadar onların da işlevlerini yerine getirir. Tıpkı karaciğer gibi besin maddelerini metabolize eder, akciğer gibi oksijen alışverişi yapar.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?
17.
Soru 17 )Bu topraklar ecdadımın ocağı;
Evim, köyüm hep bu yerin bucağı;
İşte vatan, işte Tanrı kucağı
Ata yurdun, evlat bulmaz, giderim.

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi bir münazara konusu olamaz?
19.
Soru 19 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümle dışı unsur kullanılmamıştır?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi fıkra türünün özelliklerinden değildir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Türk Dili ve Edebiyatı 5 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Türk Dili ve Edebiyatı 5 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Türk Dili ve Edebiyatı 5 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Türk Dili ve Edebiyatı 5 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Türk Dili ve Edebiyatı 5 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Dili ve Edebiyatı 5 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 5 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Türk Dili ve Edebiyatı 5 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Dili ve Edebiyatı 5 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Dili ve Edebiyatı 5 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Türk Dili ve Edebiyatı 5 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Türk Dili ve Edebiyatı 5 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Dili ve Edebiyatı 5 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Türk Dili ve Edebiyatı 5 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Türk Dili ve Edebiyatı 4 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Türk Dili ve Edebiyatı 5 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020