Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 6 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
13 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Yenilmemek ve unutulmamak için yaşamam gerekiyor. Gerçekleri yarınlara ancak bu yolla iletebilirim. Bunu yapıyorum. Yürümekten başka hiçbir şey bilmeden tarihin bir molasında tüm çaresizlere ulaşmayı umuyorum. Onların beni anlayabilecekleri bir molaya kadar beklemeyi bilirim. Kaç bin yıl olursa olsun… Beni anlayacak olanlar: Onlar!...
Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?
2.
Soru 2 )(I) Bekir Yıldız, ilk romanlarında Almanya’da çalışan işçilerin sorunlarını işler. (II) Muzaffer İzgü, eserlerinde gecekondu halkının yoksul yaşantısını konu edinmiştir. (III) Oktay Rıfat, “Fikrimin İnce Gülü”nde işçi sorunlarını ele almıştır. (IV) Pınar Kür ve Sevgi Soysal gibi yazarlar romanlarında kadınların karşılaştıkları sorunları ele aldılar.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
3.
Soru 3 )(I) Sabahattin Eyüpoğlu’nda, Tanzimattan bu yana aydınlarımızın yaptığı gibi körü körüne bir Avrupa hayranlığı yoktur. (II) O en geçerli sanat ürünlerinin doğudaki değerleri anlamak ve benimsemek olduğunu savunur. (III) Türkiye’nin ve Türk insanının çağdaş kültür düzeyine ulaşması için uluslararası varlıkları dilimize çevirmeye çalışmıştır. (IV) O’nu yalnızca usta bir çevirmen olarak bilenler yanılırlar. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
4.
Soru 4 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
5.
Soru 5 )İlk makalelerini lise yıllarında okul gazetesinde yayımladı. “Yaşlı Adam ve Deniz” adlı eseriyle Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldı. Bazı eserleri şunlardır: Silahlara Veda, Çanlar Kimin İçin Çalıyor, Ya Hep Ya Hiç, Klimanjaro’nun Karları…
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanımı yanlıştır?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi röportajın özelliklerindaAşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
8.
Soru 8 )Batılı şiirde eski kural, biçim ve düzenlerin yıkılması yapı işini kolaylaştırmış değil, zorlaştırmıştır. Eski düzeni yıkan yeni şair, yeni bir düzen yaratmak zorundadır. Birçoğuna göre yeni şiirdeki serbestlik; işin kolayına kaçmak, kuramadığı yapıyı küçümsemektir. Yeni şairler arasında işin kolayına kaçanlara göre, şiirin yapısına önem verenler dünkünden daha çoktur.
Bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?
9.
Soru 9 )Nef’i – Üslup meselesi, padişahım! Her ulus kendine göre kahraman ister Kanunî’den sonraki padişahlar çağında kınında paslandı Osmanlı kılıcı, ona yeniden su vermek gerek.
Sultan Murat – Kanımdaki kıpırdanmalara yön verirsin şair!
Nef’î – Sözdür eylemin yolunu açan, hünkârım! Meyve tam olgunlaştı mı, çürümeye başlar hemen.
Sultan Murat – Bu millet hızını aldı, gücü aldı. Yorgun bir küheylâna bindim ben, gerçek.
Nef’î – O küheylânın eskisi gibi koşabilmesi için küheylândan daha çok yorulması gerek binicinin.
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
10.
Soru 10 )Ahmet Bey bu kasabada yaşıyor ve çok seviyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi tiyatro yazarlarından değildir?
12.
Soru 12 )Hafif bir rüzgâr dolduruyordu odayı ( ) Güneş yüzüne dokunuyor ( ) bir an eğleştikten sonra gidip karşı duvarda bir gölet oluşturuyordu. Yüzüme baktı ( ) “Neredeydin ( )” dedi.
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
13.
Soru 13 )Yahya Kemal Beyatlı’nın “Hafız’ın Kabrinde” adlı şiiri, Batılı yapının basit ama sağlam bir örneğidir. Somut bir gülle başlayan şiir gelişe gelişe soyut bir gülle, şairin ölümsüzlüğü düşüncesiyle bitiyor. Bütün benzetmeler bayat denecek kadar eski ve Doğulu ama yapı Batılı ve bizim için yeni. Hiçbir dizeye tutarsız, gelişigüzel diyemezsiniz. Ama bunun için her sözün gelişme içindeki yerini, sondaki düşünceye doğru gidişteki payını aramalısınız.
Bu parça aşağıdaki eleştiri türlerinin hangisinden alınmıştır?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi mülakat türü için söylenebilir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi (1960 sonrası) Cumhuriyet Dönemi’nde yazılmış tiyatro eserlerindendir?
16.
Soru 16 )─ Bize Çukurova’dan bahseder misiniz?
─ Yollar tozsu kokar. Gece yolculuğu bir hoştur Çukurova’da. Adam, ayak bileklerine kadar toza gömüle gömüle yürür. Her bastıkça iki yana serin bir toz fışkırır. Ve gecenin karanlığında yıldızlar… Yıldızlara çiy düşmüştür. Yıldızlar ıslak ıslaktır. Gecenin karanlığında insan düz ovayı, alabildiğine dümdüz, bedeninin her yerinde duyar, ürperir. Bu ürperti hoşa gider.
Bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış olabilir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi röportajın özelliklerinden değildir?
18.
Soru 18 )─ Üzerinizde en fazla tesir yapanlar kimler olmuştur?
─ Bizim edebiyatın ve Fransız edebiyatının tesirleri, hemen hemen aynıdır. Bizim eskilerden en çok okuduğum Evliyâ Çelebi, Naîmâ, Nedim, Nef’î … Yenilerden, Hüseyin Rahmi ve Reşat Nuri.
─ Süleyman Nazif’i unuttunuz. Ercüment Ekrem Bey bu sorumu, bir an bile cevapsız bırakmadı:
─ Süleyman Nazif’i bir iksir gibi sakladım.
Bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?
19.
Soru 19 )Röportaj türü en çok hangi edebiyat döneminde gelişme göstermiştir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi röportaj türünde eser veren sanatçılardan değildir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Türk Dili ve Edebiyatı 6 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Türk Dili ve Edebiyatı 6 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Türk Dili ve Edebiyatı 6 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Türk Dili ve Edebiyatı 6 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 6 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Türk Dili ve Edebiyatı 6 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Dili ve Edebiyatı 6 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Dili ve Edebiyatı 6 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Türk Dili ve Edebiyatı 6 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Dili ve Edebiyatı 6 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Türk Dili ve Edebiyatı 5 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020