Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 7 Test Çöz 2019 Yılı 2. Dönem

admin
31 Ekim 2019
1.
Soru 1 )I. Nereye gidersen git, heybene gönül doldur
II. Önce upuzun sonra kesik saçın vardı
III. Yontuldukça yer kapla ve her zaman güzel kal
IV. En derin uykular, en tatlı uykular
Verilen dizelerin hangisinde soyut anlamlı sözcük kullanılmamıştır?
2.
Soru 2 )“Göz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
3.
Soru 3 )Türkçenin tarihî gelişimine aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi olmamıştır?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi “1960 Sonrası Türk Hikâyeciliği” için söylenebilir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi eş sesli bir sözcüktür?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi 1960 Sonrası Türk Hikâyecilerinden biridir?
7.
Soru 7 )Mağazanın tahta zemini. Sulanıp süpürülen önü. Tahta alçak iskemleler. Dut ağacı.“Süleyman oğlum, bi koşu camiye kadar gidiver, şu testiyi şadırvandan doldur getir.” Hafız Yaşar onu mutlaka görürdü. Gözlüklerinin üzerinden bakar gülümserdi. “Rafet dayın iyidir Süleyman. Serttir biraz, çalıştırır adamı, ezer. Ama sık dişini, geçim zor.”
Bu parçada hikâyenin aşağıdaki yapı unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?
8.
Soru 8 )Dikilir köprü üzerine,
Keyifle seyrederim hepinizi.
Kiminiz kürek çeker, sıya sıya;
Kiminiz midye çıkarır dubalardan;
Kiminiz dümen tutar mavnalarda;

Bu dizeler aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine ait olabilir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi “1960 Sonrası Türk Hikâyelerinde” işlenen konulardan değildir?
10.
Soru 10 )Aşağıdaki dörtlüklerden hangisi Garip anlayışını benimsemiş şairlerce yazılmış olamaz?
11.
Soru 11 )_________, okuyucuyu, kahramanın iç dünyasıyla karşı karşıya getiren bir yöntemdir. Yöntemin uygulandığı bölümlerde anlatıcının varlığı ortadan kalkar. Bu tekniğin kullanıldığı eserlerde dil konuşma diline daha yakındır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nicel anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi saf şiir anlayışının özelliklerinden biridir?
14.
Soru 14 )Aşağıdaki dizelerin hangisinde telmih sanatı kullanılmıştır?
15.
Soru 15 )Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek;
Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek…
Kelpetenlerle sûrun dişleri sökülecek!

Yürü: hâlâ ne diye oyunda, oynaştasın?
Fâtih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
16.
Soru 16 )Ben böyle deniz görmedim ne kadar seni düşündüm
Gittim ne kadar bilemezsiniz ne türlü karanlık
Baktım biri yok o kentlerin hiç olmamışlar gördüm
S bir kadın balkonunda baksam ne zaman olurdu
E sesinde yüzlerce trenler yürürdü Galile’de

Bu dizelerde aşağıdaki edebî akımlardan hangisinin izleri görülmektedir?
17.
Soru 17 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmıştır?
18.
Soru 18 )I. Milliyetçilik akımından etkilenilmiştir.
II. Kelimelerin çağrışımına dayalı, soyut bir dil oluşturulmuştur.
III. İmgeci bir şiir meydana getirilmiştir.
IV.Divan şiirinin imkânlarından yararlanılmıştır.
Numaralanmış cümlelerden hangileri “II. Yeni” hareketinin özelliklerinden değildir?
19.
Soru 19 )Şiir, hikâye, günlük, roman, deneme, masal ve tiyatro gibi birçok türde eser verdi. Benlik, varoluş sorunu, DoğuBatı çatışması, aşk, aile gibi soyut ve bireysel temalı ilk şiirlerinden sonra Allah ve Peygamber sevgisini ön plana çıkardığı dinî-tasavvufi (içe dönük) şiirler yazdı. Eserleri: İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller, Ağaçkakanlar, Motorlu Kuş…
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )“Büyük kubbeli serin divan, bugün daha sakin daha gölgeliydi. Pencerelerinden süzülen mavi, mor, sincap rengi bahar aydınlığı, çinilerinin yeşil derinliklerinde birikiyor, koyulaşıyordu. Yüksek ipek şiltelere diz çökmüş yorgun vezirler, önlerindeki halının renkli nakışlarına bakıyorlar, uzun beyaz sakalını zayıf eliyle tutan yaşlı sadrazamın sönük gözleri, var olmayan noktalara dalıyordu.
Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi ağır basmaktadır?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Türk Dili ve Edebiyatı 7 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Türk Dili ve Edebiyatı 7 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Türk Dili ve Edebiyatı 7 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Türk Dili ve Edebiyatı 7 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Türk Dili ve Edebiyatı 7 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Dili ve Edebiyatı 7 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 7 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Türk Dili ve Edebiyatı 7 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Dili ve Edebiyatı 7 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Dili ve Edebiyatı 7 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Türk Dili ve Edebiyatı 7 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Türk Dili ve Edebiyatı 7 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Dili ve Edebiyatı 7 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Türk Dili ve Edebiyatı 7 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Türk Dili ve Edebiyatı 6 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Türk Dili ve Edebiyatı 7 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020