Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 8 Test Çöz 2019 Yılı 2. Dönem

admin
31 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi bir söylevcinin kişisel özelliklerinden olamaz?
2.
Soru 2 )Ey Türk İstikbalinin Evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
Bu parça aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?
3.
Soru 3 )Bir edebiyat profesörü öğrencilerini, bir edebî görüşle ilgili bilgilendirmek amacıyla bir seminer düzenleyecektir.
Bu seminerde aşağıdaki söylev türlerinden hangisi kullanılabilir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisinin söylev türünde eseri yoktur?
5.
Soru 5 )Bir söylev;
• ilgi çekici,
• hayal ürünü,
• etkili olmalıdır.
Bu bilgiler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
6.
Soru 6 )Müzik kutusunu, dedesinden kalma büyük ceviz sandığın dibinde bulmuştu. Ne işe yaradığını öğrenmek için annesine koştu. Annesi, onun bir müzik kutusu olduğunu, kapağı açılınca çok uzaklardan ezgiler fısıldadığını söyledi. Sonra notaların sıralarını bozmadan yaptıkları güzel dansları anlattı.
Bu parçada ağır basan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Birleşmiş Milletlerin 2013 Milenyum Raporu’na göre tüm dünyada 123 milyon genç, okuma yazma becerilerinden yoksun. Bu gençlerin %61’ini de kızlar oluşturuyor. Üstelik eğitim konusu, kız çocuklarının maruz kaldığı eşitsizliklerden yalnızca biri. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler, kız çocuklarının haklarına ve karşılaştıkları özel sorunlarına dikkat çekmek için 11 Ekim’i “Dünya Kız Çocukları Günü” ilan etti.
Bu parçada kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Teknoloji bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken bir yandan da sık kullanmaktan kaynaklanan birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. İnternetin aşırı kullanımı sosyal, eğitimsel ve psikolojik sorunlara sebep olabilmektedir. Özellikle gençler arasında günden güne artan İnternet sorunları, anne babalarla çocukların iletişimini bozmakta, çocuğu yalnızlaştırmakta ve yabancılaştırmaktadır.
Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?
10.
Soru 10 )Aşağıdaki parçaların hangisinde kahraman bakış açısı kullanılmıştır?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi
Cumhuriyet Dönemi Türk romanında “bireyin iç dünyasını konu alan sanatçılardan” değildir?
12.
Soru 12 )İnebolu’da doğdu. Ankara Maarif Kolejini ve İTÜ İnşaat Fakültesini bitirdi. Üç yıl sonra akademik hayatı başladı. Çeşitli dergi ve gazetelerde makale ve söyleşileri yayımlandı. “Tutunamayanlar” adlı eser ile Türk edebiyatında postmodern tarzının ilk örneğini vermiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )I. Gelenekçilik
II. Gerçekçilik
III.Metinler arasılık
IV.Üst kurmaca
Numaralanmış kavramlardan hangileri postmodern roman ile ilgilidir?
14.
Soru 14 )Fahim Bey’in Galata’daki idarehanesinin kirasını ödeyememişti. “Küçük adamlar” diye andıklarının yanlarında küçük düşmemek için kendi gitmeyip uzak akrabalarından biri vasıtasıyla borcunu göndermişti.
Bu parçada romanın unsurlarından hangisi yoktur?
15.
Soru 15 )O mavi ışıkların üstünde karanlık bir kat var ( ) onun üstünde de solgun bir ışık ( ) Bütün o yakadaki ışıkların belki en solgunuydu ( ) Gördünüz mü ( )
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
16.
Soru 16 )GILGAMEŞ
(Kendini aldatmak istercesine): Yalan!

UTNAPİŞTİM
(Karısına):Gılgameş’in altı günlük tayınlarını getirsene!
(Utnapiştim’in karısı mağaraya doğru yürür.)

UTNAPİŞTİM
(Hep Gılgameş’in gözleri içine bakarak): Bunu sana ilk gün de söyleyebilirdim ama inanmayacaktın sen, mutlaka bir kanıt isteyecektin. İşte o kanıt ortada. Senden altı gün, altı gece uyanık kalmanı istedim. Oysa sen altı gün, altı gecedir uyuyorsun.

GILGAMEŞ
(Ne söyleyeceğini bilmez bir hâlde): Yalan!..

Bu parça aşağıdaki tiyatro türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
17.
Soru 17 )Bir gün bir mektup almıştım, okurlarımdan biri benim yazılarımdaki samimiliği beğendiğini bildiriyordu. Yazılarımı kötülüyormuş gibi gücüme gitti. “Acaba başka değeri yok mu yazılarımın? Bu okurum, yazdıklarımda kendi işine yarayacak, hoşuna gidecek hiçbir şey bulamamış da onu söylemek mi istiyor?” diye içlendim durdum. Samimilik peşinde koşanlardan değilim ben. Kendimce önemli bulduğum birtakım işler üzerinde düşünür bunları da açıkça anlatmaya özenirim.
Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır?
18.
Soru 18 )Oyun yazarı olarak tanınan sanatçının yirmiden fazla tiyatro eseri bulunmaktadır. Oyunlarının çoğunu tragedya (trajedi) türünde kaleme almıştır. Ağırlıklı olarak tarihî konu ve kişiler aracılığıyla varoluşsal sorunları ve evrensel temaları ele almıştır. Bazı eserleri: Keziban, Allah’ın Dediği Olur, Deli İbrahim, Sokrates Savunuyor…
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )• Herhangi bir konu üzerine yazılabilir.
• Samimi bir üslup kullanılır.
• Anlatılanların kanıtlanma zorunluluğu vardır.
Bu bilgiler “deneme” türü açısından doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
20.
Soru 20 )Şiir, hikâye, roman, deneme, makale, edebiyat tarihi gibi birçok alanda eser verdi. Eserlerinde Doğu-Batı çatışması, rüya, zaman, geçmişe özlem, mimari, musiki, bilinçaltı gibi konuları işledi. Eserlerinden bazıları: Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Beş Şehir, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi…
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Türk Dili ve Edebiyatı 8 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Türk Dili ve Edebiyatı 8 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Türk Dili ve Edebiyatı 8 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Türk Dili ve Edebiyatı 8 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Türk Dili ve Edebiyatı 8 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Dili ve Edebiyatı 8 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 8 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Türk Dili ve Edebiyatı 8 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Dili ve Edebiyatı 8 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Dili ve Edebiyatı 8 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Türk Dili ve Edebiyatı 8 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Türk Dili ve Edebiyatı 8 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Dili ve Edebiyatı 8 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Türk Dili ve Edebiyatı 8 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Türk Dili ve Edebiyatı 7 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Türk Dili ve Edebiyatı 8 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020