Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 8 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
13 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Geldiği ilk günlerde kimseyle konuşmak istemiyordu. İş gösterilmediği zamanlar uzaklara doğru bakar, bulutların arka tarafından bir şeyler görmek ister fakat içeri birisi girer girmez derhâl başını çevirerek herhangi bir şeyle meşgul olurdu.
Bu parçada romanın yapı unsurlarından hangisi yoktur?
2.
Soru 2 )Cumhuriyet Dönemi Türk romanında bireyin iç dünyasını esas alan eserler veren sanatçılardan en tanınmış olanları; Peyami Safa(I), Sabahattin Ali(II), Sâmiha Ayverdi(III) ve Tarık Buğra’dır(IV).
Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
3.
Soru 3 )• Orhan Pamuk
• Hasan Ali Toptaş
• Bilge Karasu
Bu sanatçılar aşağıdaki anlayışlardan hangisinin temsilcileridir?
4.
Soru 4 )“İstanbul Hatırası” adlı eser 2010 yılında yayımlanmıştır. İstanbul hakkında tarihî pek çok bilgi içeren “İstanbul Hatırası”, son dönem Türk romanında, polisiye roman türünün geçirdiği değişimi göstermesi bakımından önemlidir.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?
5.
Soru 5 )• İlk telif polisiye roman, Ahmet Mithat Efendi’nin yayımladığı “Esrârı Cinayât” adlı eserdir.
• 1980 sonrası Türk romanında postmodernizmin etkileri görülür.
• Cengiz Aytmatov, “Bir Bilim Adamının Romanı”nda kendi kültüründen, gelenek ve göreneklerinden sıkça bahseder.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
6.
Soru 6 )Uzun zamandır rüyasında bir çocuğun kendisini Mısır Piramitleri’ne götürdüğünü, ona hazinenin yerini gösterdiğini görür Santiago. Bu rüyanın anlamını öğrenmek üzere Tarifa’da yaşayan bir falcı kadının yanına gider. Falcı kadın, rüyayı yorumlayarak Mısır’da bir hazine olduğunu ve bu hazineyi orada bulabileceğini söyler.
Aşağıdakilerden hangisi bu romandan alınmış olamaz?
7.
Soru 7 )Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?
8.
Soru 8 )I. Makale
II. Fıkra
III. Tiyatro
IV. Roman
Numaralanmış türlerin hangilerinde öyküleyici anlatım kullanılır?
9.
Soru 9 )“Koçyiğit Köroğlu, Beş Mevsim, Bir Pazar Günü” adlı eserler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?
10.
Soru 10 )TEVFİK – Hayır, efendim, hayır, Meftun’dan bahsediyorduk. Neden yüzünü buruşturuyorsun?
SABRİ – Vezan, size ters söylemiş.
SELVİ – (Çıkarken) İkisi de bir kapıya çıkar.
SABRİ – (Selvi çıktıktan sonra, Tevfik’e) Ayıkla pirincin taşını!
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
11.
Soru 11 )Bizde hemen bütün okuryazarlar düşünür ki kültür sadece bilgidir. Bilgi ne demek? İnsan kafasının her gün ve her şubede meçhuller âleminden fethedip çerçeveleştirdiği şeyleri baştanbaşa bilmeye imkân mı var? O hâlde kültürlü olmak yeterli değildir.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?
12.
Soru 12 )I. Bize Göre
II. Karalama Defteri
III. Beş Şehir
IV.Günlerin Getirdiği
Numaralanmış eserlerin hangileri Nurullah Ataç’a aittir?
13.
Soru 13 )Bu türün konusu incelenen eserle sınırlanmışken denemede herhangi bir konu sınırlaması da yoktur. Bu türde ele alınan eserin değerli ya da değersiz yönleri örneklerle ortaya konur.
Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )İyi bir hatip;
I . konuşmasında sanatlı ve süslü ifadeler kullanmalıdır.
II. söz söylediği konuda zengin bir bilgi ve düşünce birikimine sahiptir.
III.konuşma sırasında sık sık metne bakmalıdır.
IV.ses tonu, vurgu ve tonlamayı ustaca kullanır.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı vardır?
15.
Soru 15 )Hanımlar! Bu kadar acıdan sonra, bu kadar ayrılıktan sonra, yan yana çektiğimiz bu kadar hasretten sonra, kurtuluş günleri geldi. Siz, bu kurtuluş günlerini bize kazandıran aziz şehitlerin, gazilerin anaları, arkadaşları, kız kardeşleri! Artık sevinin, sevinmek hakkınızdır; bayram edin, en büyük bayrama erdiniz. Büyük bayramınız mübarek olsun!
Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?
16.
Soru 16 )Haziran ayında bile taşkın dere ayaklarının çamurlu, ıslak tuttuğu bu gölgeli yerlerde otlar bütün bir yaz mevsimi yeniden yeniye sürer, kızgın güneş, ağaçların tepelerinde meyveleri pişirirken toprakta birbiri arkasına yoncalar fışkırırdı. Suların serinliği, taze ot kokusu, gölgelik ve bereket içinde bahar bu bahçelerde tâ kışa kadar uzanıp giderdi.
Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )I. Ömer Naci
II. Ahmet Haşim
III.Hamdullah Suphi Tanrıöver
IV.Cahit Sıtkı Tarancı
Bu sanatçılardan hangilerinin söylev türünde eseri vardır?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi denemenin özelliklerindendir?
19.
Soru 19 )Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
20.
Soru 20 )Resim mi yapmak istiyorsunuz ( ) Dünyada renkten ve boyadan çok ne var ( ) Hakiki bir ressam konu bakımından da sıkıntı çekmez ( ) Bütün tabiat ve hayat işlenecek konu ile doludur. Önemli olan ( ) herhangi bir konu etrafında bir renk kompozisyonu oluşturabilmektir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Türk Dili ve Edebiyatı 8 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Türk Dili ve Edebiyatı 8 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Türk Dili ve Edebiyatı 8 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Türk Dili ve Edebiyatı 8 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Türk Dili ve Edebiyatı 8 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Dili ve Edebiyatı 8 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 8 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Türk Dili ve Edebiyatı 8 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Dili ve Edebiyatı 8 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Dili ve Edebiyatı 8 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Türk Dili ve Edebiyatı 8 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Türk Dili ve Edebiyatı 8 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Dili ve Edebiyatı 8 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Türk Dili ve Edebiyatı 8 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Türk Dili ve Edebiyatı 7 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Türk Dili ve Edebiyatı 8 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020