Açık Lise Biyoloji 2 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
29 Kasım 2018
1.
Soru 1 ) I. Canlıların benzer özellik gösterenlerini gruplamak, elde edilenbilgiyi o grubun tamamı için ge çerli saymak zaman kaybını en aza indirir.
II. Sınıflandırma yöntemi ile türlere verilen Latince adlar tüm dünyada ortak olacağından bilim adamları arasında iletişim birliği sağlamaktadır.
III. Bir canlı çeşidi üzerinde yapılan araştırma ve buluşlar diğer bilim adamları tarafından öğrenilerek aynı konuda tekrar çalışılmasına gerek kalmamaktadır.
Yukarıda verilenlerden hangileri canlıların sınıflandırılmasının faydaları olarak ifade edilebilir?
2.
Soru 2 ) Doğal sınıflandırmada canlıların aşağıdaki özelliklerinden hangisi kullanılmaz?
3.
Soru 3 ) Bilimsel adlandırma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
4.
Soru 4 ) Aşağıdaki doğal sınıflandırma basamaklarından hangisinde çeşitliliğin en az olması beklenir?
5.
Soru 5 ) I. Oksijenli solunum yapan bakterilerde mitokondri bulunur.
II. Pilus adı verilen uzantılar bakterilerin çeşitli yüzeylere ve birbirlerine tutunmalarında görev alırlar.
III. Plazmitler bulundukları bakterilere antibiyotiklere veya kimyasal maddelere karşı direnç kazandırırlar.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bakterilere aittir?
6.
Soru 6 ) I. Metanojenik Arkeler (Metanojenler) zorunlu anaerobik organizmalardır.
II. Aşırı termofiller genellikle 60-80 °C sıcaklığa sahip ortamlarda yaşayabilirler.
III. Soğuk seven (Psikrofilik Arke) suyun donma noktasına yakın sıcaklık aralıklarında yaşamaya uyum sağlamışlardır.
Arkebakterilerle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
7.
Soru 7 ) Aşağıdaki alemlerden hangisindeki tüm canlılar prokaryot hücre yapısına sahiptir?
8.
Soru 8 ) Birbirine benzer cinslerin bir araya gelerek oluşturdukları sınıflandırma basamağı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
9.
Soru 9 ) Aşağıda verilenlerden hangisi protista aleminde yer alan bir grup değildir?
10.
Soru 10 ) Aşağıdakilerden hangisi mantarlara ait bir özelliktir?
11.
Soru 11 ) I. İletim demetleri vardır.
II. Gerçek kök, gövde ve yaprakları yoktur.
III. Üremelerinde, eşeyli ve eşeysiz üreme aşamaları bir döngü halinde birbirini takip eder.
Verilenlerden hangileri damarlı tohumsuz bitkilerin özelliklerindendir?
12.
Soru 12 ) Halkalı solucanlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
13.
Soru 13 ) Aşağıdaki canlı gruplarından hangisinde kalp dört odacıklı olup, vücut ısıları sabittir?
14.
Soru 14 ) Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvanlar grubu içerisinde yer almaz?
15.
Soru 15 ) I. Ağır metaller
II. Hayvansal organik atıklar
III. Tarımda kullanılan kimyasal maddeler
Verilenlerden hangileri toprak kirliliğine neden olur?
16.
Soru 16 ) Aşağıdakilerden hangisi virüslerin neden olduğu hastalıklardan biri değildir?
17.
Soru 17 ) Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliği kaynaklarından biri değildir?
18.
Soru 18 ) I. Gereksiz yere korna çalmamak
II. Evlerimizdeki bakım ve onarım işlerini uygun saatlerde yaptırmak
III. Düğün ve sünnet merasimlerini çevrede bulunabilecek yaşlı, hasta bireyleri rahatsız etmemek için kapalı veya ses yalıtımlı mekanlarda yapmak
Verilenlerden hangileri ses kirliliğini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
19.
Soru 19 ) Erozyon, yer kabuğunu oluşturan kayaçların, dış etkenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmesi veya bir yerden başka bir yere taşınması olayıdır.
Buna göre;
I. Su
II. Buzul
III. Rüzgâr
etkenlerinden hangileri erozyona neden olur?
20.
Soru 20 ) Aşağıdakilerden hangisi doğal bir kaynak örneği değildir?

Açık Öğretim Lisesi Biyoloji 2 Online test çöz konulu başlıkta Biyoloji 2 dersine ait çıkmış sınav soruları bulunuyor. Açık Lise sınavına girecek öğrencilerden ortak dersler arasında yer alan Biyoloji 2 dersinden başarılı olması için önerilen çalışma şeklinde geçmiş dönem sorularına çalışmaktır.  Biyoloji 2 dersinden 20 adet soru bulunuyor bunlar 2017 yılı çıkmış sınav sorularıdır. Biyoloji 2 dersinden geçer not alabilmeniz için en az 9 soruya doğru yanıt vermeniz gerekir. Açık Lise Test çöz sitesinde aol online test olarak paylaşılan sorulara çalışarak başarılı olan öğrenci arkadaşlarımız mevcuttur.

Bir önceki yazımız olan Biyoloji 1 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise test çöz ve açık öğretim lisesi hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019