Açık Lise Seçmeli Biyoloji 4 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
30 Kasım 2018
1.
Soru 1 ) Rekabet, belli bir hayat kaynağı için iki organizma ya da iki farklı popülasyon arasında süren mücadeledir.
Buna göre iki farklı popülasyon aşağıda verilen durumlardan hangisi için rekabete girmez?
2.
question
3.
Soru 3 ) Belirli bir bölgede uzun bir zaman içerisinde türlerin aşamalı olarak birbirlerinin yerlerini alması süksesyon, ardılık veya sıralı değişim olarak tanımlanır. Üzerinde canlı türü bulunmayan bir alana zaman içerisinde canlıların yerleşmeye başlaması birincil (primer) süksesyondur.
Buna göre primer süksesyonda ulaşılacak olan dengeli (kararlı) komüniteye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 ) “Bitki köklerinin uygun mantar türleri ile oluşturdukları simbiyotik ilişkiye mikoriza adı verilir. Bu ilişkide mantar bitkiye başta su ve fosfat olmak üzere bazı minarellerin kullanımını sunarken, karşılığında bitkiden organik besin sağlar.”
Yukarıda özelliği verilmiş olan simbiyotik ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
5.
question
6.
Soru 6 ) Bir popülasyonun yaşadığı çevrede sürekli büyümesine engel olan her türlü biyotik (canlı) ve abiyotik (cansız) faktörlere çevre direnci denir.
Buna göre aşağıda verilen faktörlerden hangisi bir popülasyon için çevre direnci oluşturan abiyotik bir faktör değildir?
7.
question
8.
Soru 8 ) Hardy Weinberg prensibine göre bir popülasyondaki homozigot baskıngenotipli bireylerin sayısı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
9.
Soru 9 ) Bir popülasyondaki gen frekansını aşağıda belirtilen durumlardan hangisi etkilemez?
10.
Soru 10 ) “Besin zincirlerinde zincirin gelece ğini etkileyen, besin zincirlerindeki ekolojik rolleri çok önemli olan ve yok olduğunda ortam şartları değişen türlere _________ adı verilir.”
Yukarıda verilen tanımdaki boşluğa aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir?
11.
Soru 11 ) Aşağıda verilen hayvanlardan hangisinin nesli ülkemizde henüz tükenmemiştir?
12.
Soru 12 ) Stanley Miller tarafından ortaya konulan “Heterotrof Hipotezi” ne göre dünyanın ilk atmosfer koşullarında aşağıda verilen gazlardan hangisi bulunmaz?
13.
Soru 13 ) Mutasyonlarla ilgili; I. Tüm hücrelerde meydana gelen mutasyonlar kalıtsaldır. II. Mutasyonlar bir canlının gen yapı sı, kromozom sayısı veya yapısında değişikliğe sebep olabilir.
III. Mutasyonlar, bir canlının genlerinin işleyişini değiştirir.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
14.
Soru 14 ) Genellikle aynı sınıfta yer alan canlılardaköken ve yapıları aynı, gö revleri farklı olan organlara homolog organ denir.
Buna göre;
I. Sinek kanadı
II. Balina ön yüzgeci
III. Yarasa kanadı
IV. Koyun ön bacağı
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tüm homolog organlar birlikte verilmiştir?
15.
Soru 15 ) • Sibirya kuzeye doğru hareket etmiştir.
• Özellikle balıkların çeşitlenme gösterdiği dönem olduğundan balık devri olarak da adlandırılır.
• Odunsu gövdeye sahip olan ağaçların oluşturduğu ormanlar dönem sonunda gözlenmeye başlamıştır.
Yukarıda özellikleri verilen jeolojik dönem aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 ) Aşağıda verilen faktörlerden hangisi canlı çeşitliliğinin değişimlerin nedenleri arasında sayılamaz?
17.
Soru 17 ) Yapay seçilimle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
18.
Soru 18 ) Bir popülasyonda büyüme hızının sıfır olduğu evre aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 ) Aşağıdakilerden hangisi komünite içerisinde yer almaz?
20.
Soru 20 ) L. Pasteur ve F. Redi’nin ortaya koyduğu “Canlılar, cansız varlıklardan kendiliğinden değil, önceki atalarından oluşmuştur.” hipotezi aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise Seçmeli Biyoloji 4 sorularını çözebilirsiniz. 2017 yılında 3. dönem çıkmış sınav soruları içerisinde yer alan Seçmeli Biyoloji 4 sorularını ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Test çöz sitesinde Seçmeli Biyoloji 4 online olarak çözebilirsiniz. Sitemizde aol okumakta öğrencilere en iyi faydayı sağlamak adına düzenlenen tüm testler sizler için hazırlanmıştır. Açık Lise çıkmış sınav sorularına çalışmanız sizin yararınıza olacaktır. Açık öğretim lisesi 8 9 aralık 2018 tarihinde yapılacak olan Seçmeli Biyoloji 4 sorularını çözerek bir nevi kendinize yararlı bilgiler edinebilirsiniz. Binlerce sorunun yer aldığı Açık Lise Tes çöz uygulamamızıda telefonlarınızdan kullanabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Biyoloji 3 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise Seçmeli Biyoloji 3 test soruları ve açık lise test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019