Açık Lise Biyoloji 1 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
8 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Bir deneyde etkisi araştırılan özelliğe bağımsız değişken denir. “Yoğurdun bozulmasına, sıcaklığın etkisini araştıran bir bilim insanı, aynı marka ve miktardaki yoğurdu özdeş iki kaba yerleştirerek kaplardan birincisini 50 °C, ikincisini ise 100 °C de bekletiyor.”
Yukarıda açıklanan deney düzeneğinde bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir bilim insanında olması gereken özelliklerden değildir?
3.
Soru 3 ) Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?
4.
Soru 4 ) Aşağıda verilen olaylardan hangisinin doğadaki tüm canlılar ve bir organizmayı oluşturan tüm canlı hücreler tarafından gerçekleştirildiği kesindir?
5.
Soru 5 ) Aşağıda bazı minerallerin özellikleri verilmiştir.
• Sinir ve kas sisteminin çalışmasını sağlar.
• Hemoglobin ve bazı pigmentlerin yapısına katılır.
• Kemik, diş, ATP ve nükleik asitlerin yapısına katılır.
Buna göre herhangi bir özelliği verilmeyen mineral aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 ) Aşağıda verilen maddeler kimyasalözelliklerine göre gruplandı rıldığında hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır?
7.
Soru 7 ) Metabolizma sonucu oluşan atıkların seyreltilmesi ve vücuttan atılmasında suyun aşağıdaki özelliklerden hangisinin etkisi vardır?
8.
Soru 8 ) Aşağıda verilen monosakkarit çeşitlerinden hangisi beş karbonlu (5C) olup RNA’nın (Ribonükleik asit) yapısına katılır?
9.
question
10.
Soru 10 ) Canlılarda bulunan polisakkaritlerden;
I. nişasta,
II. glikojen,
III. kitin,
IV. selüloz
bitkisel ve hayvansal olanlar hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?
Bitkisel ----- Hayvansal
11.
Soru 11 ) Aşağıda verilen yağ çeşitlerinden hangisi insanda hücre zarının yapısına katılıp, damar sertliğine neden olabilir?
12.
Soru 12 ) Proteinler ve yapıtaşları amino asitler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
13.
Soru 13 ) Vitaminlerle ilgili;
I. Bitkilerde fotosentez reaksiyonları ile doğrudan üretilebilirler.
II. Bazı vitamin çeşitleri hayvanlarda öncül maddelerden dönüşüm reaksiyonlarıyla üretilir.
III. Bazı vitamin çeşitleri proteinlerden sonra enerji kaynağı olarak kullanılırlar.
ifadelerden hangileri doğrudur?
14.
question
15.
Soru 15 ) RNA ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
16.
Soru 16 ) Aşağıda verilen hücre yapılarından hangisi prokaryot hücrelerde bulunmaz?
17.
Soru 17 ) Bir çözeltideki çözünen maddenin derişiminin fazla olduğu yerden az olduğu yere doğru enerji harcanmadan yayılmasına difüzyon denir.
Difüzyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
18.
Soru 18 ) Aşağıda hücre ile konulduğu ortamların glikoz derişimleri verilmiştir.
Ortam --- Hücre
I. %30 --- %20
II. %30 --- %40
III. %30 ---- %30
IV. %30 ----- %50
Buna göre numaralandırılmış durumların hangisinde hücre difüzyon ile ortamdan glikoz alabilir?
19.
Soru 19 ) Aşağıda kofullara ait bazı özellikler verilmiştir.
I. Hayvan hücrelerinde kofullar küçük ve az sayıdadır.
II. Genç bitki hücrelerinde kofullar çok sayıda fakat küçüktür.
III. Bitki hücreleri yaşlandıkça küçük kofullar birleşerek merkezi kofulları oluşturur.
Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur?
20.
Soru 20 ) Aşağıda verilen yapılardan hangisi hücre iskeleti elemanlarından biri değildir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Biyoloji 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Biyoloji 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Biyoloji 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Biyoloji 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Biyoloji 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Biyoloji 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Biyoloji 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Biyoloji 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Biyoloji 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Biyoloji 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Biyoloji 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Biyoloji 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Biyoloji 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Biyoloji 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Biyoloji 4 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise Seçmeli Biyoloji 4 soruları ve açık lise test çöz hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019